Rat thono Chonthurr yumpirr
1
Kuuk-thaaw kunk
Nganchn nurrngun rat yuumpr, waanr nurrngun kuuk-thaaw kunk. Nul kanpa raak inh'nemanam yanchm Kot-thak kanangkarr-antam minch. Nganchn ngeeyr ngul nganchn kana naawr meer nganchnantam-n. Ngawoy, nganchn naawr ngul nganchn yuuru katpirr nunh. Ilnen yat Nul pam-minch-un, ngeengk thakirn weneyr. Nganchn naawr angarr nganchn wanan-nh Nunh ngul nganchn nurrngun angarr kunanpun-nh, Nul thonomarr meerkanam niinhin.
Nul pam nanganip nangn-mak wunm, Nul ngamplin kaal-pinirm-nanirr. Nul nganchn nurrngun waanr, nganchn naawr Nunh, ngeeyr Nunh. Kirri, ngamp thurma weneyr nganchnu-ngun, ngamp angarr pam-thaaw yomparr-na, nurr angarr nganchnungun thaaw-kokon thunp-nh, thurma pam Nanganip-n, pam Nerngka, Chiichach, Pam Porka. Nganchn inh'nul yuumpr, ngul ngamp mangmangal minch niin-nh.
Kot miing
Kuuk yarr i'i nganchn nunh ngee-yr nangnma, Ngan Waanhanyum, pam Nerngkam; waananr nganchn nurr-ngun, Ngawoy; Kot nul miing, ngurnturnthurr pokon minch Nangun.
Ngawoy; ith ngamp yik, “Ngamp pam-thaaw nangn yaan,” ngul ngamp mongongomr, kuuk, mit ngampulntam-n. Ngamp thaaw yiik. Ngeengk thakir ngamp-lin raak ngurnturnthurr.
Ith ngamp raak miingith yan-chm kas Nuluth miing niinhin, kiiri — ngamp pam-thaaw thurma yarr ngamp. Kam nangn Chilchachak, pam Nerngk-nthurr, ngamplin rirrkirm-nanr raak warr mongtantam.
Ith ngamp yik, “Mit warr nganchnan pokon,” ulp ngamp mongo-ngomr. Ulp minchminch kaarp, ngul nganchn man thono kaarp yik.
Ngul ith ngamp raak warr ngamplin kunanpun-rr-na Nangun Kot-thak, ngamp nangun mutun thaa-yongon-nh, Nul yorrp-nurrp wach-wachirr yumpirr, koo, Nul ngamp-lin raak warram min wenenanr. Ngul ulp ngamplin rirrkirm-nan-nan raak waat koop ngampulntam.
10 Ith ngamp yik, “Raak warr ngamp kaarp yumpirr,” ngamp Nunh miinnganr, monomnanr. Kuuk nangn nganchn kaarp ngeengem nangn Kot-thak.