^
FILIMON
Nəfakən rəha Pol
Nətapəhən rəha Pol
Namnun nəghatən rəha Pol