2
Zonaretal, ka ngaensingülan yabüka nóma tamórró Godón anikürrün bóktan* anikürrün bóktan: Ngibürr Grrik bóktane tange wibalómórrón pebadó igó bóktan opor wialómórróna, Mórrke-mórrke bóktane, testimony. Ngibürr pebadó igó wialómórróna, kwindü anikürrün bóktan, Mórrke-mórrke, mystery. büdrratkü, ka küób wirri bóktan opore akó kómal ⌊wirri gyagüpitótóke⌋ koke bóktan namülnürrü, wamaka ka wirri pamla yabükagabi. Zitülkus módóga, ka igó gyagüpitótók eserró, ka darrü klambóka koke ki bóktana, ka yenkü nóma namülnürrü, wata ka Yesu Kerrisonkwata ki bóktóna akó igóbóka wagó, wa krrosdó nurrótókórr. Ka yabüka arüngpükü-koke namülnürrü, gumpükü, akó wirri otórrngónpükü. Akó kürü bóktan akó bóktan amgol igó koke kwarilürr igó, pamakanan wirri gyagüpitótókdógabi yabü gyagüpitótók alüngüm. A Godón Samua nómtyenóp tóba arüngi wagó, kürü bóktan amkomana. Ene igósüm, yabü amkoman banguna koke ki mórrale pamakanan wirri gyagüpitótókdó, a ma Godón arüngdü.
Godón Wirri Gyagüpitótók
Ki ma wirri gyagüpitótók poko bóktandakla ibüka, gaodó nidipko samuan ngarkwatódó. A ini wirri gyagüpitótók ibü koke-e, ini tüpan pamkolpam ó ini tüpan singüldü pam, sab nibiób arünga bamrüke. Koke, ki Godón kwindü wirri gyagüpitótókbóka apóndakla, anikürrün ne wirri gyagüpitótók yarilürr. God ini tüp ngaensingülan nóma tónggapónóm kain yarilürr, wa gyagüpitótók ngaen-gógópan esenórr, mibü elngadóm kómal arról gailüm. Ini tüpan singüldü pam babul kwarilürr, Godón wirri gyagüpitótókbóka umul nidi kwarilürr. Ene amkomana, zitülkus i ne umul nóma ki kwarilürr, i Lodón koke ki emkólóp krrosdó, ⌊wirri kómal zyónpükü⌋ nótóke. A i tai koke ipüdóp. Godón Wialómórrón Bóktana enezan bóktanda wagó,
“Darrü oloma kokean esenórr, darrü oloma kokean arrkrrurr,
darrü oloma kokean gyagüpi idódürr igó,
God ne elklaza kuri tómbapónórr ibünkü, ⌊moboküpdü ubi⌋ nibióbe Godkamóm.” Aesaya 64:4
10 A wa tóba Samu zirrsapónórr kibüka kibü: Ngibürr Godón Bukbóka wirri umul pama igó bóktandako wagó, mibü. ini angrirrün bóktan okaka amzazilüm. Zitülkus módóga, Godón Samua blaman elklaza bapinda. Wa ta dele bapinda Godón kwindü ne anikürrün elklazako. 11 Zitülkus módóga, darrü pam babulana, umul nótóke darrü paman gyagüpitótók iada. Wata ene paman samu umula, tóba büb kugupidü ne samu-e. Ene dadan ngarkwatódó, darrü pam umul-kóka Godón gyagüpitótók iada, wata Godón Samu-e umul. 12 Ki darrpan tonarr koke gyagüpi tótókdakla, ini tüpan pamkolpama iazan gyagüpi tótókdako. A God wa kibü tóba Samu tókyenóp igó elklazabóka umul apadóm, God kibü popa ne elklaza tülinóp. 13 Akó ki ini elklazabóka büdrratódakla, igó bóktan opore koke, pamakanan wirri gyagüpitótóka kibü ne poko umul tinóp. A ma igó bóktan opore, Godón Samua mibü ne poko umul tinóp, kizan samuan amkoman bóktan müsirrga byóndakla Samuan bóktan opore. Samuan bóktan opore, Grrik bóktanan darrü küp módóga: ibüka, Samu nibióbkama. 14 Godón Samu-koke nadü olomdóma, wa bangónda Godón Samudügab elklaza azebóm, zitülkus ene elklaza küp-kokeako oya gyagüpitótókdó. Akó wa gaodó kokea ene elklazab ⌊küp apadóm⌋, zitülkus wata igó kolpam gaodómako ene elklaza amzyatóm, Godón Samu nibióbkame. 15 Da Godón Samu noakama, blaman elklaza amzyatóda, a darrü amkoman bangun-koke pam babula ene olom amzyatóm. 16 Ini amkomana, zitülkus Godón Wialómórrón Bóktana igó bóktanda wagó,
“Lodón gyagüpitótókbóka umul ia nótóke,
wa igósidi gaodóma oyabóka umul bainüm?” Aesaya 40:13
Darrü pam babula. A mibü gyagüpitótók Kerrisonzana.

*2:1 anikürrün bóktan: Ngibürr Grrik bóktane tange wibalómórrón pebadó igó bóktan opor wialómórróna, Mórrke-mórrke bóktane, testimony. Ngibürr pebadó igó wialómórróna, kwindü anikürrün bóktan, Mórrke-mórrke, mystery.

2:9 Aesaya 64:4

2:10 kibü: Ngibürr Godón Bukbóka wirri umul pama igó bóktandako wagó, mibü.

2:13 Samuan bóktan opore, Grrik bóktanan darrü küp módóga: ibüka, Samu nibióbkama.

2:16 Aesaya 40:13