18
Obae Godón ⌊Ótókankwata⌋ Bóktan
Moses Isrrael pamkolpamdó bóktanórr wagó, “E nóma barrbuno ene tüpdü, ⌊Lod⌋ yabü God ne tüp akyanda, sab ola ngibürr ngazirran tonarr tikó azebgu ibü mamoanóm, ene pamkolpama ne ngarkwat ngazirr tonarr tómbapóndako, ola nidi ngyabendako. 10 Yabü aodó darrü olom babul ki yarilün tóba olmal nótó amselda urdü, ⌊gyaur klamzan⌋, ó kolae samuan tangamtindügab nótó ayalda solkwat ne tonarra tómbapónórre. Ó inzan kolae tulmil nótó tómbapónda: nus ut, irrüb ut azil, tonan, 11 wapi-wapi kain, merram-merram kain, pail ódód, bao tóre, azirr amgün, mórrke tóre, kwat bórrang. Ó büdül mórrkeab gapók nótó alkalda usakü ikiküm. 12 Zitülkus módóga, nadü oloma inzan tonarr nótó tómbapónda, wa ngazirr oloma Lodón ilküpdü. Da ini ngazirr klamabme, Lod yabü God ene tüp pamkolpam, ini kla nidi tómbapóndako, sab kolabütale ene tüp amgatóm e ene tüpzan emrranane. 13 E wata Lodón obzek kwata dümdüm kwarilo, igósidi yabü pamkolpama zitül-koke pokodó koke ngi barmünórre.”
Godón ⌊Alkamül-koke Bóktan⌋ ⌊Prropet⌋ Zirrapónóm
14 Da Moses bóktanórr wagó, “E ne pamkolpam ngitanóm kaindakla tibiób tüpdügab, i ibü bóktan mamoandako, nidi irrüb ut azildako akó kolae samuan tangamtindügabi nidi ayaldako solkwat ne tonarra tómbapónórre. A yadi, Lod, yabü God nótóke, yabü koke ok bainda ini elklaza tómbapónóm. 15 A ini zitülkusdü, wa sab prropet zirrsapóne yabünkü kazanla, yabü yabióban pamkolpamdógab, Isrrael pamkolpam. Da e sab oya bóktan arrkrru kwarilünke.
16 “E ne ngürrdü kwób bazerró Sinae Pododó, e Lodón yabiób God yatoarre wagó, ‘Ki myamem kokeakla marü gyagüp arrkrrum, akó ki ta myamem kokeakla marü wirrian ur ulit asenóm. Ki sab kena nurrbarinün.’ 17  Lod kürüka bóktanórr wagó, ‘I dümdüm pokom katop. 18 Ka darrü prropet dódórr ino, mazanla, ibü kugupidügab. Ka kólba bóktan sab oya taedó irrbuno, da wa sab pamkolpam nüzazilnórre, ka oya blaman ne arüng bóktan ilino. 19 Kürü bóktan koke nótó arrkrru yarile, ene pama ne poko bóktale kürü ngidü, ka oya sab imtino wa, “Ma kürü bóktan koke iade arrkrru namülnürrü?” 20 A igó prropet, tóbanan umuldügab bóktan nótó nóma bóktóne kürü ngidü, ka koke ne poko ilo bóktanóm, oya sab büdülümpükü ki emkólnóm. Akó igó prropet, darrü godón ngidü nótó bóktóne, oya ta sab ki emkólnóm.’
21 “E aprrapórr yabiób bamtindakla wagó, ‘Ia ki umul bairre igó, prropetan bóktan ia amkoman Lodkagabia, ó ta ia koke?’ 22 Prropeta nóma bóktale Lodón ngidü, akó wa ne poko bóktóne amkoman koke nóma tómbapóne, da ene bóktan Lodkagabi kokea. Ene prropeta tóbanan umuldügab bóktóne, da e oya gum koke koralo.”