2
Büdüldügab Ama Arróldó
Yadi, e ngaen büdül koralnórró samuan ngarkwatódó, zitülkus e gida amgün akó kolae tonarr tómbapón koralnórró. Ene tonarrdó, e tüpan pamkolpamzan ngyaben koralnórró, ibü kolae kwat mamoande. Akó e ene singüldü samuan kwat mamoan koralnórró, kolae samu nótó balngomólda, pülpül akó tüp ibü aodó. Ene samu, ⌊satani⌋, errkya ibü moboküpdü zagetóda, Godón bóktan koke nidi arrkrrudako. Mi blamana ngaen ibü aodó ngyaben koralnórró, mibiób kolae büban ubi mamoande, we kla tómbapónde, mibiób kolae ubi akó gyagüpitótókdógabi ne klamko. Mi kolae tonarr pamkolpamzan tóbabótórró, ngibürrazan kainóp. We ngarkwatódó, mi inzan pamkolpam koralnórró, God wirri ngürsil nibióbka yarilürr. A Godón gyaur tonarr ngaru bapón-kokea akó oya wirri ⌊moboküpdü ubi⌋ mibükamóm yarilürr. We zitülkusdü, wa mibü arróldó simarrurr Kerrisokü, enana mi büdül nóma koralnórró samuan ngarkwatódó mibü gida amgün tulmilabme. Ene Godón ⌊gail tonarrdógabi⌋ e zid bairrünakla. Akó God mibü sirsinürr Kerrisokü akó mibü mórran-mórran tinóp usakü kwitüm bwóbdü. God ini kla tómbapónórr, wa mibü nóma datinóp Kerrisoka. Ene igósüm, wa sab elnga tonarrdó oya ngaru bapón-koke gail tonarr emtyene, blaman ngibürr gail tonarr ne gail tonarra arrgrratóda. Wa mibüka ene gail tonarr kuri tómtyerre morroal tonarre Kerriso Yesukama. Zitülkus módóga, ene Godón gail tonarrdógabi e zid bairrünakla, yabiób amkoman bangundügabi. Ene igó kokea igó, e darrü kla tónggapónarre Godón yabü zid bainüm, a yabü zidbain Godón ⌊gyaur klame⌋. God yabü koke zid ninóp yabiób tórrmendógabi, igósüm darrü oloma koke ki ikub bagür yarile. 10 Zitülkus módóga, God mibü wató tómbapónórr mi ne ngarkwatódómakla: mibü Kerriso Yesuka dabyóndi, wa mibü tómbapónórr morroal tórrmen tómbapónóm, wa ne kla irrbünürr singül kwata mibü tómbapónóm.
Zu Pamkolpam akó Zu-koke Nidipko, I Dabyórrünako Kerrisokama
11 We ngarkwatódó, gyagüpi zomalam e ngaen ia kwarilnürrü. E Zu kolpamzan koke tóbabótórró akó Zu pamkolpama yabü inzan ngibliandako wagó, ⌊gyabi sopae singgalgórrón⌋-koke pamkolpam. I tibiób inzan ngibliandako wagó, gyabi sopae singgalgórrón pamkolpam. I ini klamankwata ikub bagürdako, enana pama ini kla tómbapóndako enan tibiób bübdü. 12 E gyagüpi zomalam igó, ene tonarrdó e Kerrisoka dabyórrün koke koralnórró. E nanabwób koralnórró Isrrael Müótüdügabi. E mogob pamkolpam koralnórró akó God ne ⌊alkamül-koke bóktan⌋ irrbünürr tóba ⌊alkamül-koke tónggapórrón bóktandó⌋, ene poko yabünkü koke kwarilürr. E zidbainüm koke ⌊gedlóngóm bain⌋ koralnórró akó Godónbóka umul-kók koralnórró ini tüpdü. 13 Ngaen e aibwób koralnórró Godkagab, a errkya ma, e Kerriso Yesuka dabyórrünzanakla, God yabü minggüpanan simarrurr tóbaka, Kerriso Yesun óedóma. 14 Zitülkus módóga, Kerriso tüób paud we sidódürr mibüka. Wa Zu pamkolpam ó Zu-koke nidipko, ibü darrpan kolpamóm we ninóp. Ngaen ene nis koboa tibiób alzizi boman namülnürri. Ene inzan yarilürr, wamaka darrü gria ibü bürrgrrat yarilürr. Da Kerriso ene gri ilgatórr. 15 Wa ini kla tómbapónórr wa nóma nurrótókórr. Wa Mosesón gida amaikürr, ene gidan blaman abün-abün gida bóktan pokopükü. Ene igósüm, wa darrpan küsil kobo tónggapóne ene nis kobodógabi, tóbaka dabyónüm. Inzan kwata wa paud sidódürr. Kolosi 1:20 16 Akó wa ene gida amaikürr, igósüm wa ene nis kobo darrpan bübdü ki tüdüde akó Godkü ki gódam bangurre, krrosdó nurrótókde. Oya krrosdó büdülanbókamde, i myamem tibiób koke alzizi bumanikdamli. 17 Kerriso we tamórr akó Morroal Bóktan paudankwata büdrrat yarilürr yabüka, aibwób nidi kwarilürr Godkagabi, akó kibüka, minggüpanan nidi kwarilürr Godka. 18 Oyabókamde mi blaman, Zu pamkolpam akó Zu-koke nidipko, gaodómakla Ab ngorram ainüm oya Samudüma.
19 Da módóga, e, Zu-koke nidipakla, myamem mogob ó nanabwób pamkolpam kokeakla, a e ma errkya darrpan kobodómakla Godón pamkolpampükü akó e ta oya müót pamkolpamakla. 20 E müótzanakla akó ⌊apostol⌋ ó ⌊prropet⌋* prropet: Abün Godón Bukbóka wirri umul pama igó gyagüpi tótókdako wagó, ini sosdó prropetbóka apónda, Ngaep Bukan prropetbóka koke. Ini prropeta Godkagabi bóktan azebdako. ene müótan zitülzanako. Akó Kerriso Yesu tüób ene müótan zirrgüpdü ingülküpa. 21 Wa tüób módóga ene dudu müót nótó amoanda akó oyabókamde ene müóta wirri bainda ⌊gyabi müótüm⌋ bainüm Lodónkü. 22 Akó oyaka dabyórrünzanakla, e ta balmelórrónakla ngibürr amkoman bangun pamkolpampükü ngyaben marrgum bainüm, God ne klamdó ngyabenda oya Samudüma.

2:15 Kolosi 1:20

*2:20 prropet: Abün Godón Bukbóka wirri umul pama igó gyagüpi tótókdako wagó, ini sosdó prropetbóka apónda, Ngaep Bukan prropetbóka koke. Ini prropeta Godkagabi bóktan azebdako.