14
Eibrram Lotón Zid Yónürr
Ene tonarr, Amrrapel, Babilonia* Babilonia, oya darrü ngi módóga: Syinarr. bwóban king, Arriok, Elasarr bwóban king, Kedorrlaomerr, Ilam bwóban king, akó Taedal, Goyim bwóban king, bóktan we tómbapónóp gazirrüm ini 5 kingpükü: Berra, Sodom wirri basirran king, Birrsya, Gomorra wirri basirran king, Syinab, Adma wirri basirran king, Syemeberr, Zeboyim wirri basirran king, akó Bila wirri basirran king (ene basirran darrü ngi Zoarr yarilürr).
Blaman ini 5 kinga gazirrüm we dabinóp Sidim buruburudü. (Kapórr Malu errkya nege.) Ngaen-gógópan, 12 pailüm, blaman ini 5 wirri basirr kinga tibiób pamkolpampükü, Ilam king Kedorrlaomerrankü zaget koralórr. 13 Ngim paildü i gazirrüm we bainóp wankü oya alakónóm ibü myamem balngomólgum. 14 Ngim paildü, Kedorrlaomerr we wamórr gazirrüm tóba aüd gómdamal king tibiób gazirr pampükü. Da ini basirr pamkolpam memokan ⌊ut-ut ninóp⌋: Rrepa pamkolpam Asterrot Karrnaem wirri basirrdü, Zuz pamkolpam Am wirri basirrdü, Em pamkolpam Kirriataem buruburudü, akó Orri pamkolpam Idom podopükü bwóbdü, tai kókó El Parran basirr, ⌊ngüin-koke bwób⌋ minggüpanan. Da olgab tübyalüngóp, ama akó Kades wirri basirrdü ogobórr (ene tonarr, ene wirri basirr ngi ugón Enmispat yarilürr). Akó i blaman Amalek pamkolpamab tüp yazebóp. Amorr pamkolpam, i ta inzan nangónóp, nidi ngyaben kwarilürr Azazon Tamarr wirri basirrdü.
Da ene tonarr, Sodom, Gomorra, Adma, Zeboyim, akó Bila wirri basirr kinga bazebórr, da blamana we ogobórr Sidim buruburudü. I ola bazelórr, tibiób gazirr pampükü, da i gazirrüm we bazebóp, da zangórrón we bórranglórr tibiób gazirr klampükü. Ilam king Kedorrlaomerr akó oya aüd gómdamal, Babilonia, Elasarr akó Goyim king nidi kwarilürr, i ene 5 kingpükü gazirr we bókyenóp. Ene gazirr inzan yarilürr: tokom kinga 5 kingpükü bókrralórr tibiób gazirr pampükü. 10 Sidim buruburudü ugón abün tarr Tarr arrób-arrób pugan móegzan klama. Ene tarr kugupi, paman tómbapórrón kla koke kwarilürr. Ngaen tibi tóbabótórr. kugupi asi koralórr. Sodom akó Gomorra king nisa tibiób gazirr pampükü nóma busonónóp, da ngibürra büdülümpükü balóklórr tarr kugupidü. Koke nidi balókórr, i we busuóp ama pokopükü bwóbdü. 11 Ene tokom kinga ene ia-ia elklaza koralórr blaman yazebóp Sodom akó Gomorragab, akó ibü alo kla, da i we ogobórr. 12 I Eibrramón zoretan olom Lot akó oya blaman elklaza ta imarruóp, zitülkus wa ugón Sodom wirri basirrdü ngyaben yarilürr.
13 Darrpan pama, nótó busorr gazirr pokodógab, pupainürr Ibrru pam Eibrramka laróga tómbapónórr. Ene tonarr, Eibrram wata ugón ola ngyabelórr, Mamrren Ma müsirrga ain bóktan 13:18 ngakanke. wirri nugup paldó. Mamrre tóba nis zonaret nispükü, ngi Eskol akó Anerr, Amorr pam, Eibrramón gazirr gómdamal kwarilürr. 14 Eibrram nóma arrkrrurr ini poko wa, gazirr pama Lotón ipüdóp tibióbkü, da wa 318 gazirr umulbairrün pam ngibaunürr nidi tóbabótórr oya müót basirrdü. Da i ene tokom king tibiób gazirr pampükü tai zutalórr kókó Dan wirri basirrdü. 15 Eibrram tóba gazirr pam irrüb we arrgrratórr kopo-kopodó, wa tümünzan yarilürr. Da Eibrram tóba gazirr pampükü ene tokom kingdü yaninürr, da ibü tai kolazutalórr kókó Oba, Damaskus wirri basirr dakla kabe, dorrmetódóbóna. 16 Eibrram blaman elklaza, Lot, oya zoretan siman olom, tóba elklazapükü, blaman kol akó pamkolpam we zid ninóp, Kedorrlaomerr ne kla yazebórr, da we sakonórr ama tóba ngyaben bwóbdü.
Melkizedek Eibrramón Bles Yónürr
17 Eibrram nóma tolkomólólórr ene gazirr pokodógab, Kedorrlaomerr akó oya kamdal king memokan ut-ut ne ninóp, da Sodom kinga wamórr oya asenóm Sabe buruburudü. (Ene bwóban darrü ngi módóga: “Kingan Buru-buru”.) 18 Da darrü kinga ugón wamórr Eibrramón asenóm. Oya ngi Melkizedek yarilürr, Salem§ Salem ngi aprrapórr Zerrusalembóka apónda. wirri basirran king. Wa tüób brred akó waen imarrurr.* Melkizedek brred akó waen imarrurr Eibrramón alom tóba gazirr pampükü. Wa dakla Wirri Kwitüm Godón ⌊prrist⌋ yarilürr. 19 Wa Eibrramón bles yónürr igó bóktane wagó,
“Eibrramón bles ki yó Wirri Kwitüm Goda,
tüp a pülpül nótó tónzapónórr.
20 Akó mi blamana yagürnórre Wirri Kwitüm God,
marü tangdó nótó irrbüne, mankü nidi gazirr kwarilürr.”
Da Eibrram blaman elklazadógab ⌊wantent⌋ Melkizedekón ekyanórr, wa ne elklaza yazebórr ene tokom kingdügab. Ibrru 7:1-10
21 Sodom kinga Eibrramka bóktanórr wagó, “Ma kürü pamkolpaman külió, a elklaza ma mobankü yazeb.”
22 Eibrram bóktan yalkomólórr oyaka wagó, “Ka kólba tang kwit aindóla ⌊Lodka⌋, Wirri Kwitüm God, tüp a pülpül nótó tónzapónórr, akó ka ini ⌊arüng alkamül-koke bóktan⌋ bóktandóla Godón obzek kwata: 23 Ka darrü kla kokean emono marü ne klamko, ia mórrkenyórr barrgüp sye o ia wapór kla amrók sye, zitülkus ma sab myamem igó bóktan-gum wagó, ‘Ka Eibrramón morroal mórrel yórrü.’ 24 Ka darrü kla koke ipudo kólbankü, a wata gazirr pama ne kla elorre. A kürü aüd gómdamal, Anerr, Eskol, akó Mamrre, kankü nidi ogobórr, i tibiób morroal wata ipüdórre ene elklazadógab.”

*14:1 Babilonia, oya darrü ngi módóga: Syinarr.

14:10 Tarr arrób-arrób pugan móegzan klama. Ene tarr kugupi, paman tómbapórrón kla koke kwarilürr. Ngaen tibi tóbabótórr.

14:13 Ma müsirrga ain bóktan 13:18 ngakanke.

§14:18 Salem ngi aprrapórr Zerrusalembóka apónda.

*14:18 Melkizedek brred akó waen imarrurr Eibrramón alom tóba gazirr pampükü.

14:20 Ibrru 7:1-10