29
Zeikob Leibanón Müót Basirrdü Abzilürr
Zeikob tótókóm akó we bupadórr. Abüsa nólgabi banikda, wa ama ene pamkolpamab tüpdü wamlórr. Da módóga, kwat-kwat wa nae badu sesenórr pórrpótyapdó. Ene pokodó aüd ⌊sip⌋ kopo koralórr, ngón bagólórr badu kabedó. Ene sipab nae anón badu yarilürr. Da nae badu kugupi ait poko wirri ingülküpi murrausürrün yarilürr. Blaman sip ngabkan kolpama tibiób sippükü nóma kwób tóbazenórre, sip ngabkan kolpama badu murraus ingülküp kubó ugón yanerre ene kugupidügab. I tibiób sip nae ugón nómyerre. Ene sipab nae anóna nóma blakóne, ene ingülküp kubó akó salkomórre tóba pabodó murrausüm.
Zeikob ene sip ngabkan pam nümtinóp wagó, “Kürü gómdamal, e ia nubógabakla?”
I darrem bóktan yalkomólóp wagó, “Ki Arran wirri basirrdügabakla.”
Zeikob akó ibü nümtinóp wagó, “E ia Leibanónbóka umulakla, Na-orrón bobat?”
I bóktan yalkomólóp wagó, “Ó, ki umulakla oyabóka.”
Zeikob bamtin bóktan poko akó nümtinóp wagó, “Ia wa taiase?”
I bóktan yalkomólóp wagó, “Ó, wa taiase. Ngaka, oya óp olom Rreizel wóni tóba sippükü tótókdo.”
Zeikob bóktanórr wagó, “Ngakónam, ini abüs singülküpa. Ini we abüs küp kokea sip darrpan pokodó amarrum. E sip nae nómyenam, da kubó akó yakonamke twal alom.”
I bóktan yalkomólóp wagó, “Ki gaodó kokeakla, kókó kubó blaman sipa kwób tóbazene. Da darrpan mün ki kubó ingülküp igósidi yanerre nae badu kugupi ait pokodógab. Da ki kubó sip nae ugón nómyerre.”
Zeikob wa ene pampüküzan ikik yarilürr, Rreizel ugón tübzilürr tóba aban sippükü, zitülkus wa sip ngabkan kol warilürr. 10 Rreizel Leibanón olom warilürr akó Leiban Zeikobón aipan naret* Leiban Zeikobón nuguzamón ab yarilürr, zitülkus Zeikobón aip Rrebeka Leibanón bólbót warilürr. yarilürr. Zeikob Rreizelón nóma osenórr, Leibanón sippükü, wa wamórr badudü, ingülküp yanenórr, badu murrausürrün kla, da tóba nungzamón aban sip nae we nómyenóp. 11 Zeikob Rreizelón uprükürr, da wirribóka we yón sabinürr. 12 Wa Rreizelón uzazilürr wagó, “Ka Rrebekan olomla; marü aban nungzamón.” Da Rreizel busorr ab azazilüm.
13 Leiban ene bóktan nóma arrkrrurr wagó, kürü bólbótan oloma kuri tame, wa büsai wamórr oya asenóm. Oya amiógürr, iprükürr, da oya ipadórr, idódürr tóba müótüdü. Zeikob adrratórr oyaka blaman ne klama tómbapónónóp. 14 Leiban Zeikobka bóktanórr wagó, “Amkoman, ma kürü kólbanan okómópdógabla akó kólbanan óedógabla.” Zeikob Leibanka darrpan melpalóm ngyabenórr.
Zeikob Ibü Nümiógürr, Lia akó Rreizel
15 Ene melpal kakóm, Leiban Zeikobka we bóktanórr wagó, “Ma wa kürü minggüpanan nungzamónla, da ma sab kürü popa zaget koke tómbapolo. Ma kürü kyal, marü darrem sab laró kwarile.”
16 Leibanón nis ngul olom nis namülnürri. Ngaen kol ngi Lia, akó solo kupo ngi Rreizel. 17 Lian ilküp agür ngarkwatódó koke namülnürri, a Rreizel ma amkoman morroalan agurr kol dólóng warilürr. 18 Zeikobón amkoman ⌊moboküpdü ubia⌋ wamórr Rreizelka, da wa bóktanórr Leibanka wagó, “Ka sab 7 pailüm zaget namulo marünkü, marü solo kupo óp olom Rreizelón amiógüm.”
19 Leiban bóktanórr wagó, “Morroal igósa, ka oya sab marü mókyeno, a darrü pam koke. Ae namülün kankü.” 20 Da Zeikob zaget yarilürr 7 pailüm Rreizelón amiógüm. Ene tonarra igó bainürr, wamaka aüd ngürr koralórr oyaka, zitülkus oya amkoman moboküpdü ubi yarilürr Rreizelka.
21 7 Pail kakóm Zeikob bóktanórr Leibanka wagó, “Ma kürü kol ugó kókya. Kürü zaget ngarkwata kuri blakóne. Ki kubó usadi umtuli.”
22 Leiban blaman ene basirr kolpam ngibaunürr, da kol amióg tóre we tónggapónórr. 23 Ene irrüb Leiban tóba ngul olom Lian ugón tudódürr Zeikobón amiógüm. Da i ma usadi we umturri. 24 (Leiban tóba ⌊leba zaget⌋ ngulmokur ngi Zilpa Lian okyanórr oya leba zaget kolóm bainüm.)
25 Da módóga, darrü irrbi Zeikob Lian osenórr. Zeikob wamórr kókó Leibanka da bóktanórr wagó, “Ma kürüka ini ia poko tónggapóna? Ka wa tai Rreizelónkü zaget namülnürrü, ta ia koke? Ma kürü iade ilklió külina?”
26 Leiban bóktan yalkomólórr wagó, “Kibü gida ala inzan babula, solo kupo ngaen-gógópan akyanóm müór. Wata kubó müór ngaen-gógópan nareta ipüde. 27 Ngaen-gógópan ma darrpan udai kol apad tóre elakono, ene udai kakóm ki sab marü solo kupo óp olom igósidi mókyerre, ma ne akó 7 pailüm zaget nóma namulo kürünkü.”
28 Zeikob abinürr, da ene barnginwóm elakónórr ene udai kugupidü Liadi, da Leiban oya tóba óp olom Rreizelón kolóm we ekyanórr. 29 (Leiban tóba leba zaget ngulmokur, ngi Bila, Rreizelón okyanórr oya leba zaget kolóm bainüm.) 30 Zeikob Rreizelón upadórr, usadi umturri, da oya amkoman moboküpdü wirrian ubi yarilürr Rreizelka; Liaka ma taiwan ubi koke. Da wa akó ngibürr 7 pail amanórr Leibanónkü zagetóm.
Zeikobón Olmal
31 Da ⌊Lod⌋ nóma esenórr Zeikobón moboküpdü ubi koke yarilürr Liaka, wa oya kwat tapasukurr olmal basenóm. A Rreizel wa olmal balngón-koke kol warilürr. 32 Lia bikóm esenórr, mórranórr olom siman. Wa ngi ngyesilürr Rruben. Rruben ngian küp módóga: ngaka, siman olom módóga. Wa igó bóktanórr wagó, “Lod amkoman esenórr kürü müp, kürü müóran moboküpdü ubi kubó kürüka igósidi yarile.”
33 Lia akó bikóm esenórr, darrü siman olom ilngumilürr. Igó bóktanórr wagó, “Zitülkus Lod igó arrkrrurr, kürü müóran moboküpdü ubi babula kürüka, da wa akó kürü ini igósidi kókyene.” Da wa igósidi ngi ngyesilürr Simion. Simion ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: wa arrkrruda.
34 Wa akó bikóm esenórr, da nóma mórranórr, wa bóktanórr wagó, “Ini aüd ngim siman olom ilngumila kólba müórankü. Ini tonarr wa sab kürü minggüpanan arróbórrón yarile.” Da wa olommokur igósidi ngi ngyesilürr Libae.§ Libae ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: arrób.
35 Lia bikóm akó esenórr. Nóma mórranórr, siman olom ilngumilürr. Wa bóktanórr wagó, “Ini tonarr ka Lodón yagurlo.” Wa oya igósidi ngi ngyesilürr Zuda.* Zuda ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: agür. Ene kakóm, oya olmal basena ugón piküp bainürr.

*29:10 Leiban Zeikobón nuguzamón ab yarilürr, zitülkus Zeikobón aip Rrebeka Leibanón bólbót warilürr.

29:32 Rruben ngian küp módóga: ngaka, siman olom módóga.

29:33 Simion ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: wa arrkrruda.

§29:34 Libae ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: arrób.

*29:35 Zuda ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana. Oya küp módóga: agür.