46
Zeikob Tóba Olmalkolpükü we Bupadórr Izipt
Zeikob tóba blaman elklaza tómbapónórr, we wamórr Berrsyiba wirri basirrdü. Wa ola lar bamngulürr ⌊alta⌋ kwitüdü, tóba ab Aesakón God we iliónürr.
Ene irrüb, Zeikob nuszan kla esenórr. God oyaka bóktanórr, da we ngilianórr wagó, “Zeikob, Zeikob!”
“Ó, ka inamüla,” wa bóktan we yalkomólórr.
“Ka Godla, marü aban God. Ma gumgu Izipt tótókóm; ka sab marü olmalbobatalab zitül wirri ninünümo ola. Ka küób sab mankü wamo Izipt, akó ka sab marü olmalbobatal sakono ini tüpdü. Zosep sab marüka asi yarile, ma nóma nurrótoko.”
Zeikob Berrsyiba wirri basirr amgatórr. Oya simanal olmala tibiób ab Zeikob, tibiób kari olmal, akó kol osab bimurrat kla kwitüdü yamselóp, parraoa ne kla zirrtapónóp. I tibiób ngabyón lar akó tibiób blaman elklaza, Keinanóm ne kla bumigóp, we imarruóp, da Izipt we bazebórr. Zeikob tóba blaman olmalbobatalpükü wamórr: Apostolab Tórrmen 7:15 tóba blaman simanal olmal, ópal olmal, akó bobatal.
Zeikobón olmalbobatalab ngi módógako, Izipt nidi ogobórr, Zeikob akó tóba simanal olmal akó bobatal. Ibü ngi módógako:
 
Tóba ngaen siman olom, ngi Rruben,
akó oya simanal olmal:
Anok, Palu, Ezrron, akó Karrmi.
10 Simion akó tóba simanal olmal:
Zemuel, Zamin, Oad, Zakin, Zoarr, akó Syaol, Keinan koldógab nótó tómtómólórr.
11 Libae akó tóba simanal olmal:
Gerrson, Koat, akó Merrarri.
12 Zuda akó tóba simanal olmal:
Syela, Perrez, akó Zerra. (Zudan nis siman olom nisa Keinanóm ola nurrótókrri, ngi Err akó Onan.)
Perrezón simam olom nis idi namülnürri:
Ezrron akó Amul.
13 Isakarr akó tóba simanal olmal:
Tola, Pua, Zasub, akó Syimrron.
14 Zebulun akó tóba simanal olmal:
Serred, Elon, akó Zale-el.
15 Ini olmal Zeikob Liakagab nósenóp Mesopotamia bwóbdü. Daenan ta ola osenórr, darrpanan óp olom. Liakagab blaman oya 33 ngarkwat olmalbobatal kwarilürr.
 
16 Gad akó tóba simanal olmal:
Zepon, Agi, Suni, Ezbon, Erri, Arrod, akó Arreli.
17 Asyerr akó tóba simanal olmal:
Imna, Isba, Isbi, Berria,
akó ibü óp bólbót Serra.
Berrian siman olom nis:
Eberr akó Malkiel.
18 Ini ne 16 olmalbobatal Zeikob Zilpakagab nósenóp. Zilpa Lian leba zaget kol warilürr, Leiban noan okyanórr.
 
19 Zeikobón solo kol Rreizel nis olom nis nósenórr:
ngi Zosep akó Benzamin. 20 Iziptüm Zosep nis siman olom nis nósenórr, Manase akó Iprra-im, Asenatkagab, Potiperran óp olom, prrist nótó yarilürr Eliopolis wirri basirrdü. Bwób Zitül 41:50-52
21 Benzaminün simanal olmal idi kwarilürr:
Bela, Bekerr, Asbel, Gerra, Na-aman, E-i, Rros, Mupim, Upim, akó Arrd.
22 Ini ne 14 olmalbobatal Zeikob Rreizelkagab nósenóp.
 
23 Dan tóba darrpanan siman olompükü:
ngi Usyim.
24 Naptali akó tóba simanal olmal:
Zaziel, Guni, Zezerr, akó Syilem.
25 Ini ne 7 olmalbobatal Zeikob Bilakagab nósenóp. Bila Rreizelón leba zaget kol warilürr, Leiban noan okyanórr.
26 Da blaman Zeikobón ne olmalbobatala ogobórr Izipt kóta 66 kwarilürr. Oya simanal olmalab kol ngarkwat koke ipüdóp. 27 Zosep nis olom nis nósenórr Iziptüm. Zeikob tóba olmalbobatalpükü Izipt nóma togobórr, ibü pam ngarkwat kóta 70 emrranórr. Apostolab Tórrmen 7:14
Zeikob Tóba Olmalbobatalpükü Izipt Abzilürr
28 Zeikob Zudan singül kwata we zirrapónórr, Zosepón amtinüm ibü basenóm tótókóm Gosyen tüpdü. I nóma babzilürr, 29 Zosep tóba ⌊osab amorrat klamdó⌋ kasilürr, da we wamórr Gosyen tóba ab asenóm. I nóma baserri, Zosep tóba ab we amiógürr akó yón yarilürr. I barrkyanbóka yónüm we bairri. 30 Zeikob we bóktanórr tóba olomdó wagó, “Ka marü gaodó kuri mósena, kürü büdüla ki tam. Ini ngürrdü, ka marü ilküpi kuri mósena akó ka umul kuri baina ma arrólóla.”
31 Da Zosep tóba zonaretaldó we bóktanórr akó tóba aban kolpamdó wagó, “Ka kubó wamo parraodó, oya azazilüm kagó, kürü zonaretal akó kürü aban pamkolpama, Keinan tüpdü nidi ngyabenónóp, kuri togobe. 32 Ka kubó parrao izazilo igó, e ⌊sip⌋ ngabkan pamakla akó e sip a ⌊gout⌋ akó ⌊kaupükü⌋ kuri tübarrmüna akó blaman yabü ne elklazako. 33 Kubó parraoa yabü nóma ngibaune akó nóma nümtirre wagó, ‘Yabü zaget ia laróga?’ 34 e kubó izazilamke igó, ‘Wirri pam, ki wata sip ngabkan pamakla kibiób ngyaben tonarrdó, kibü abalbobatalazan ngyabenónóp.’ Ini bóktandógab, wa sab igósidi yabü Gosyen tüp nókyerre ngyabenóm. Zitülkus módóga, Izipt pamkolpamab ilküpdü, blaman sip ngabkan pam ngazirr kla kwarilürr. Koke ok nyónónóp tibiób minggüpanandó ngyabenóm.”

46:6 Apostolab Tórrmen 7:15

46:20 Bwób Zitül 41:50-52

46:27 Apostolab Tórrmen 7:14