50
Zosep tóba aban büb amiógürr da yón yarilürr, akó oya obzek iprükürr. Zosep tóba zaget pam, dokta nidi kwarilürr, we nilóp, oya ab morroal ilang klame püti ainüm akó mórrkenyórr poko-e arrgótanóm, sab gapókdó angrinüm. Da zaget pama Zeikobón büb muru morroal we tónggapónóp. 40 ngürr yazebóp ene pokodó. Ugón ene tonarr, barrkyan ngarkwat ipadórr büb angrinüm gapókdó. Izipt pamkolpama 70 ngürr yazebóp oya yón amtom.
Yón amtoa nóma blakónórr, Zosep bóktanórr parraoan wirri ngi pamdó wagó, “E yabiób obzek kwata kürüka ne morroal nóma sesenane, ini bóktan idüdam parraodó kürünkü: Kürü aba ini ⌊arüng alkamül-koke bóktanpükü⌋ kimgatórr wagó, ‘Tübarrkrru, ka büdül kari pokola. Ka küób ne gapók tónggapórró ingülküp kugupidü kólbankü, Keinan tüpdü, da sab kürü ola küngrinamke.’ Ka kya wamón kólba ab gapókdó angrinüm. Ka akó sab tolkomolo.”
Parraoa bóktan yalkomólórr wagó, “Taia, ugó wam moba ab gapókdó angrinüm, wa ne arüng alkamül-koke bóktan amgatórr marüka!” Bwób Zitül 47:29-30; 49:29-32
Da Zosep we wamórr tóba ab angrinüm. Wankü idi ogobórr: blaman parraoan ngi pam, oya müótüdü balngomól byarrmarr pam, akó blaman balngomól byarrmarr pam Izipt kantrridügab. Zosepón müótüdü nidi kwarilürr, tóba blaman zonaretal akó oya aban müótüdü ne kolpam kwarilürr, ta wankü ogobórr. I wata we kla bimgütóp Gosyen tüpdü: tibiób kari olmalpókal, ⌊sip⌋ a ⌊gout⌋, akó ⌊kau⌋. Dokyanan pama oya elngomólóp, ⌊osab amorrat kla⌋ nidi alngomól kwarilürr akó ⌊osab⌋ bübdü nidi mórran kwarilürr. Ene wirri ngoro yarilürr.
10 Blamana ogobórr kókó ⌊wit⌋ küp aus bwóbdü, ngi Atad, Zodan tobarr dakla dorro. I ola arrat-arrat yón kwarilürr. Zosep wata amkoman yón-gyaurdü yarilürr tóba abankwata 7 ngürrüm. 11 Keinan pamkolpama, ola nidi ngyabenónóp ene tüpdü, nóma esenóp pamkolpam yón-gyaurdi Atadóm, i bóktónóp wagó, “Ini amkoman wirrian yón-gyaura Izipt kolpamabkü!” Da ene bwób ngi we ngyesilóp Eibel Mizrra-im,* Mizrra-im bwób ngian küp módóga: Izipt pamkolpamab yón-gyaur bwób. Zodan tobarr dakla dorrodó.
12 Zeikobón olmala oya bóktan ipüdóp wa enezan yarilürr: 13 i oya büdül büb muru we idüdóp Keinan tüpdü, da oya ene kugupi apórrón wirri ingülküpdü gapókdó we ingrinóp Makpela tüp pokodó, abüsa nólgabi banikda Mamrre bwóbdügab. Eibrra-am ene tüp poko amiógürr darrü Et pamdógab ngi Eprron, tibiób büdül arrbünüm. 14 Wa tóba ab gapókdó nóma ingrinürr, Zosep we alkomólórr Izipt, tóba zonaretalpükü akó blaman nidi ogobórr wankü tóba ab gapókdó angrinüm.
Zosep Nilóp Tóba Naretal Wagó, “E Gyakolaegu”
15 Zosepón naretala nóma esenóp wagó, ibü ab büdüla, i tibióbka ola bóktanónóp wagó, “Zosep sab mibü kena alzizi sema, akó darrü gyagüpitótóka kena simióg mibü darrem kolae akonóm, mi oyaka ne kolae tómbapónóp.” 16 Da i bóktan zirrapónóp Zosepka igó poko wagó, “Kibü aba solkwat nurrótókórr, a ngaen-gógópan kibü arüng bóktan tókyenóp wagó, 17 ‘E bóktónamke Zosepka, “Gyaurka, ma moba naretalab kolae tonarr barrgo, i ne kolae poko tónggapónóp marüka.” ’ Errkya ma kibü ini kolae tonarr ugó torrgonónóm, ki ne kolae tónggapónóp marüka, marü aban Godón zaget pam.” Zosep yón sabinürr wa ene bóktan nóma arrkrrurr.
18 Oya naretala togobórr, tüp balókórr oya obzek kwata, da bóktanónóp wagó, “Turrkrru, ki errkya marü ⌊leba zaget⌋ pamakla!”
19 Da Zosep bóktanórr ibüka wagó, “E gumgu! Ka Godón ngarkwatódó kokela! 20 E bóktan tónggapónarre kolae poko tónggapónóm kürüka. A God ama ene kolae morroalóm yónürr: wa errkya abün pamkolpamab arról akonda, ngaen-gógópan ne tonarra tómbapónórr. 21 Da e gumgu! Ka sab yabü ngabkalo akó yabü olmal.” Da wa ibü morroal bóktan nókyenóp, da ibü moboküp ta namurróp.
Zosepón Büdül
22-23 Zosep Iziptüm ngyabelórr tóba aban kolpampükü. Wa wirri kokrrap ngarkwatzan ngyabelórr, wa Iprra-imün olmalbobatal nósenóp. Akó Manasen siman olom Makirr, oya olmal ta we nósenóp. Iprra-im Zosepón ngaen olom yarilürr. Manase solo kupo yarilürr. Wa Makirrón olmal bagürwómpükü simarrurr tóbaka. Ibrru bóktane inzan angrirrüna: Zosep Makirrón olmal tóba wakósingüldü irrbünürr i nóma tóbabótórr. Wa 110 pail nóma emrralórr, oya büdül karipoko yarilürr. 24 Zosep bóktanórr tóba zonaretaldó wagó, “Ka büdül kari pokola. A God sab yabü wató tangnamtirre wa sab yabü yakone ini tüpdügab ama yabiób tüpdü, wa ne arüng alkamül-koke bóktan nókyenóp Eibrra-amón, Aesak, akó Zeikob.” 25 Da Zosepón ubi Zeikobón olmal arüng alkamül-koke bóktan akyanóm yarilürr. Wa bóktanórr wagó, “God sab yabü wató tangnamtinórre, ó e sab kürü kuspükü yakonamke algabi.” Bazeb Tonarr 13:19; Zosyua 24:32; Ibrru 11:22 26 Zosepón büdüla ugón simiógürr, 110 pail nóma yarilürr. I oya büb morroal ilang klame püti inóp akó mórrkenyórr poko-e errgótónóp, da oya ingrinóp ingülküp kobendó Iziptüm.
 
Bwób Zitül Peba aini blakónda.

50:6 Bwób Zitül 47:29-30; 49:29-32

*50:11 Mizrra-im bwób ngian küp módóga: Izipt pamkolpamab yón-gyaur bwób.

50:22-23 Iprra-im Zosepón ngaen olom yarilürr. Manase solo kupo yarilürr.

50:22-23 Ibrru bóktane inzan angrirrüna: Zosep Makirrón olmal tóba wakósingüldü irrbünürr i nóma tóbabótórr.

50:25 Bazeb Tonarr 13:19; Zosyua 24:32; Ibrru 11:22