2
Mi Tai Arrkrru Kwarilo God Ne Poko Bóktanda
We ngarkwatódó, mi umul-umul kwarilo ene bóktandó gyagüpi tótókóm, mi ne kla barrkrrurrü, igósüm mi sab apól kwat koke bómtyerre akó ene bóktanankwata koke imrükrre. Ene gidan bóktan, anerrua ne kla tókyenóp, tai amkoman yarilürr, akó darrü oloma gida nótó amgün yarilürr ó gida koke nótó mamoan yarilürr, wata ngarkwatódó ⌊kolaean darrem⌋ apad yarilürr. Da mi ia gyagüpi tótókdakla mi gaodómakla Godón ngürsildügab kyab kórzyónüm, mi ne nóma ngómkó emkórre igó bóktanankwata, God ne bóktan tókyenóp kómal zidbainankwata? Koke, amkoman kokean! Lod ngaen-gógópan mibü tüób tüzazilóp ini zidbain bóktanankwata, akó oyakagab nidi barrkrrurr, mibü tüzazilóp wagó, ene amkoman pokoa. Ene dadan tonarrdó God ta mibüka pupo syónürr igó poko wagó, ene bóktan amkomana. Wa ene kla pupo syónürr ⌊wirri tulmili⌋, ⌊asen-koke tórrmene⌋, akó abün-abün ⌊arüng tonarre⌋. Akó wa ene kla pupo syónürr wazan tóba Samu arrgrratórr oya ubi ngarkwatódó.
Godón Oloma Pamakanóm Bainürr Mibü Zid Bainüm
Ene anerru koke kwarilürr God nibiób alangórr, ene ne küsil tüpa tótókda, oya alngomólóm, ki ne tüpbóka apóndakla. A darrü pokodó Godón Wibalómórrón Bóktandó wialómórróna, darrü oloma igó bóktan karrkukus ainda wagó,
“Ma wirrila, pam wata karia. Da ma gyagüpbarr iadela oyakwata?
Ma popa olom neme ngakandóla?
Ma oya karibóka tüpana* karibóka tüpana, oya küp módóga: wa wata kariana anerrudügabi. tónggapórró anerrudügab tugupurr tonarróm.
A ma oya ngi wirri kwitüm emngyelórró akó wirri ngi aterró kingzan.
Ma blaman kla oya tangdó irrbürrü, ma ne kla tómbapórró.” Wórr Peba 8:4-6
Da módóga, God blaman kla paman tangdó nóma irrbünürr, darrü kla babul yarilürr, wa oya tangdó koke ne kla ingrinürr. A errkya ini tonarrdó, mi umulakla igó, pama blaman kla tangdó amarru küsila. A mi umulakla Yesunbóka, God noan karianbóka tüpana tónggapónórr anerrudügab tugupurr tonarróm. Mi umulakla God oya ngi wirri kwitüm emngyelórr akó wirri ngi atenórr kingzan, zitülkus wa azid aengórr akó nurrótókórr. Ini klama tómbapónórr, igósüm wa ki nurrótóke blaman pamkolpamabkü Godón ⌊gail tonarrdógabi⌋. 10 Ene dümdüm kla yarilürr, igó wa, God, blaman kla nótó tómbapónórr tóbankü, Yesun ⌊dudu kómal⌋ ki ine abün olmal amarrum tóbaka, oya ⌊wirri kómal zyón bwóbdü⌋. Yesu azid ki aenge, igósüm God oya dudu kómal ki ine. Ini kwata Yesu singül kwata pamóm bainürr, gaodó nótó yarilürr pamkolpam zid bainüm.
11 Yesu pamkolpam ⌊kolkal ainda akó tibi-tibi amanda Godónkü⌋. Yesu akó ene pamkolpam, ibü wata darrpan Aba. We zitülkusdü, Yesu büód kokea ene pamkolpam zoretalbóka ngiblianóm. 12 Wa bóktanda Godka wagó,
“Ka sab kólba zoretal nüzazilnümo ma amkoman wirrianla.
Ka sab marü pamkolpamab kwób bazendó nóma namulo, ka wórr bóngyal namulo marü agürüm.” Wórr Peba 22:22
13 Wa ta akó bóktanda wagó,
“Ka sab Godón amkoman yangulo akó oyaka ngambangólólo.” Aesaya 8:17
Akó wa ta akó bóktanda wagó,
“Ka inamüla, akó kankü we olmalako, God kürü ne kla küliónürr.” Aesaya 8:18
14 We ngarkwatódó, wa ta akó pamakanóm bainürr wata ene olmalzan, zitülkus ibü pamakan bübako. Wa pamakanóm bainürr, igósüm wa nóma nurrótókórr, wa sab gaodó yarile ⌊debólan⌋ büdül alngomól arüng kulainüm. 15 Akó wa igósidi gaodó yarilürr ene pamkolpam ausüm, ⌊leba zaget⌋ iszan ngyaben nidi koralórr, zitülkus i gum kwarilürr nurrbarinüm. 16 Yesu pamakanóm bainürr zitülkus, taiwan ngakande, wa anerru tangbamtinüm koke tamórr, a wa Eibrra-amón olmalbobatal tangbamtinüm tamórr. 17 Da ini zitülkusdü, darrü kwat babul yarilürr Yesunkü: wa tóba zoretalzan bainürr blaman kwata. Ene igósüm, wa gyaur-gyaur ⌊singüldü prristüm⌋ ki baine, nótó tómbapónda wa ne poko bóktanórr tómbapónóm, Godónkü zaget tónggapónde, kwat alótóm Godka pamkolpamab kolae tonarr barrgonóm. 18 Zitülkus Yesu tüób azid aengórr, ⌊satania⌋ oya nóma alngomólóm kain yarilürr kolae tonarr tómbapónóm, wa gaodóma pamkolpam tangbamtinüm, satania ibü nóma balngomólóm kainda kolae tonarr tómbapónóm.

*2:7 karibóka tüpana, oya küp módóga: wa wata kariana anerrudügabi.

2:8 Wórr Peba 8:4-6

2:12 Wórr Peba 22:22

2:13 Aesaya 8:17

2:13 Aesaya 8:18