14
Yesu Kwata Godka
Yesu ibüka bóktanórr wagó, “E gyakolaegu akó kolae gyagüpgu. Amkoman yangunam Godón akó amkoman kangunam kürü. Kürü Aban müótüdü abün marrguasko. Obae ne nóma ki yarile, ka yabü koke ki nilnünüma. Ka sab marrgu tómbapónóm wamo. Da marrgu tómbapóna nóma blakóne, ene kakóm, ka ugón tolkomolo yabü azebóm kókó kólbaka; igósidi e sab we koralo ka negla. E kwat umulakla ene pokodó, ka nóla tótókdóla.”
Tomas imtinürr wagó, “Lod, ki umul-kókakla ma nubó tótókdóla; ki kwat ia umul bairre?”
Yesu bóktan yalkomólórr oyaka wagó, “Ka kwat, ka amkoman, ka arról. Pama Abdó popa koke wame, wata kürükama. E kürübóka ne nóma umul bainane, e ta igósidi kürü Abbóka kuri umul bairre.* Ngibürr Grrik bóktane tange wibalómórrón pebadó inzan angrirrüna: E ne kürübóka umul nóma ki kwarila, e ta igósidi kürü Abbóka umul ki kwarila. Ini ngürrdügab, e oyabóka kuri umul bairre, ó e oya kuri eserre.”
Pilip bóktanórr oyaka wagó, “Lod, ma kibü Ab tómtyenónóm: kibü ubi wata we klamóma.”
Yesu oyaka bóktanórr wagó, “Ini kokrrap ngyabende ka asi namülnürrü yenkü. Da ma umul-kók iadela kürübóka, Pilip? Darrüpa ne kürü nóma kósene, wa ta kuri esene Ab, da ma iade bóktóna wagó, ‘Kibü Ab tómtyenónóm’? 10 Ma ia kürü koke amkoman angundóla, ka Abdómla akó Ab kürükama? Ka ne bóktan büdrratdóla yabüka, ene bóktana kürükagab koke tótókdako. Kürü Ab, kürü büb kugupidü nótó ngyabenda, tóba zaget tómbapónda. 11 Kürü amkoman kangunam, ka igó nóma bóktandóla, ka Abdómla akó Ab kürükama. E ne gaodó koke nóma kwarilo ini bóktan amkoman angunüm, da kürü amkoman kangunam, ka ne arüng tórrmen tómbapóndóla. 12 Ka yabü amkoman poko byaldóla: kürü nótó amkoman angunda, ka ne arüng tórrmen tómbapóndóla, wa ta ene arüng tórrmen sab tómbapóne. Amkoman, wa sab barrkyanan arüng tórrmen tómbapóne, zitülkus ka Abdó tótókdóla. 13 Ka sab tónggapono, e ne klamóm kümtinane kürü ngidü, igósüm Aban ngi sab Olomanbókamde wirri kwit emngyerre. 14 E sab kürü ngidü nóma kümtinane darrü klamóm, ka sab tónggapono.
Godón Samuankwata Bóktan
15 “Yabü ⌊moboküpdü ubi⌋ ne nóma yarile kürüka, e sab kürü gida bóktan poko mamoanane. 16 Ka sab Ab imtino, da wa yabü sab akó darrü Tangbamtin Olom nókyerre. Wa sab yenkü ae yarile metatómpükü. 17 Wa Godón Samua, Godón amkoman bóktan nótó okaka amzazilda. Ini tüpan pamkolpam gaodó kokeako oya apadóm, zitülkus i oya koke asendako, akó i oyabóka ta umul kokeako. Da e wa umulakla oyabóka, zitülkus wa yenkü ngyabenda, akó wa sab yabü büb kugupidü yarile.
18 “Ka sab nóma wamo, ka sab yabü kokean eloko imam olmalzan: ka akó sab yabüka tolkomolo. 19 Tugupurr tonarr kakóm, ini tüpan pamkolpama sab kürü myamem kokean kóserre, a e wa sab kürü akó kósenane. Zitülkus ka arrólzanla, e ta sab arról koralo. 20 Ene ngürra sab nóma tame, e sab umul koralo wagó, ka kólba Abdómla, akó e kürükamakla, ka yabükazanla.
21 “Kürü gida bóktan poko nidi amorrandako akó nidi mamoandako, da ene kolpam módógako moboküpdü ubi nibióbe kürükamóm. Kürü Aban moboküpdü ubi sab asi yarile ibüka, moboküpdü ubi nibióbe kürükamóm. Kürü moboküpdü ubi ta sab asi yarile ibüka, akó ka kólba okaka bümzazilo ibüka.”
22 Zudas (Zudas Iskarriot koke) imtinürr wagó, “Lod, ma wa sab moba iade okaka bümzazilo kibüka, a ini tüpan pamkolpamdó ma koke?”
23 Yesu bóktan yalkomólórr oyaka wagó, “Nibiób moboküpdü ubi asine kürüka, kürü umulbain bóktan sab idi mamoan korale. Kürü Aban moboküpdü ubi sab ibüka yarile, akó kólba Abpükü ka sab tamo ibüka akó inkü ngyaben namulo. 24 Nibiób moboküpdü ubi babula kürüka, i kürü umulbain bóktan koke mamoandako. E ne umulbain bóktan arrkrrudakla, kürükagab kokea, a Abdógab tótókda, kürü nótó zirrkapónórr.
25 “Ka yabü ini elklaza kuri nilnünüma, ka yenkü aezanla. 26 A Tangbamtin Olom, Godón Samu, Aba sab noan zirrsapóne kürü ngidü, yabü sab blaman ini elklaza umul nirre, akó wa yabü akó umul-umulan ngibtine ka yabüka ne poko bóktarró.
27 “Paud ka yabüka amgatla; kólba paud ka yabü akyandóla. Kürü kólba ne paude inzan kokea, tüpan paudzan tónggapóndako. E gyakolaegu akó mólmóntwólgu. E ta gumgu! 28 E kürü kuri kurrkrruane yabüka bóktande, ‘Ka yabü bimgatla, a ka sab akó tolkomolo yabüka.’ Yabü moboküpdü ubi ne nóma ki kwarile kürüka, e bagür ki korala ka Abdó tótókdóla, zitülkus wa wirriana kürükagab. 29 Errkyadan ka yabü ngaensingül kuri nilnünüma; ene tonarra sab solkwat tómbapóne. Ene igósüm, solkwat nóma tómbapóne, e sab kürü ugón amkoman kangunane. 30 Ka yenkü wirri kokrrap koke bóktono, zitülkus ini tüpan singüldü pama, satani, tótókda. Oya arüng gaodó kokea kürü arrmatóm, 31 a ini tüpan pamkolpama ki umul bainüm igó, kürü moboküpdü ubi asine Abdó; ka blaman elklaza ugósüm tómbapóndóla oya arüng bóktan ngarkwatódó.
“Da ugó bazeb, mi algabi nau.

*14:7 Ngibürr Grrik bóktane tange wibalómórrón pebadó inzan angrirrüna: E ne kürübóka umul nóma ki kwarila, e ta igósidi kürü Abbóka umul ki kwarila.