16
Ilklióbülión Elklaza Ngabkan Pam
Da Yesu tóba umulbain olmaldó ini poko adrratórr wagó, “Darrpan mórrel pam asi yarilürr. Oya elklaza ngabkan pam ta asi yarilürr. Darrü ngürr darrü oloma ene mórrel pamdó wamórr da pupainürr wagó, ‘Marü elklaza ngabkan pama elklaza kle-kle ngabkandase akó mani popa arngenda.’ Módóga, mórrel pama oya we ngyaunürr da imtinürr wagó, ‘Ini ia laróga, ka marükwata ne poko arrkrrudóla? Kürü kóbó kókya moba peba, kürü asenóm mania nigósa tamlórr ó nigósa burrualórr, zitülkus ma we ngarkwatódó kokela kürü elklaza ngabkanóm!’ Da ene elklaza ngabkan pama tóbaka we bóktanórr wagó, ‘Ia ka ia kaino? Kürü wirri pama kürü zagetódógab alakóndae. Kürü go arüng gaodó kokea tüp amkalóm kólba ngyabenóm. Ka kari büód ta kokela batom. Taia, ka umulóla ka kubó laró tónggapono, igósüm sab pamkolpama kürü morroal tonarre küpüdórre tibiób müótüdü, ka kólba zaget nóma imruko.’
“Módóga, wa tóba gyagüpitótók tórrmendó ingrinürr. Wa ene pam, tóba wirri paman dedi nibióbka kwarilürr, we ngibaunürr. Wa ngaen-gógópan pam we imtinürr wagó, ‘Marü ia nigó ngarkwat dedia, wirri pam akyanóm?’ Ngaen-gógópan pama we bóktanórr wagó, ‘Ka sab 100 ⌊olib⌋ oel drram* 100 drram ngarkwat aprrapórr 3,000 o 4,000 lita yarilürr, ó 600 o 800 gelón. ngarkwat ekyeno.’ Ene elklaza ngabkan pama we yalórr wagó, ‘Marü ngaen-gógópan dedi ngarkwat yóni pebadó wialómórrón. Da büsai-büsai mórran-mórran bai akó wialóm: 50 olib oel drram.’ Wa akó nis ngim pam we imtinürr wagó, ‘Marü ia nigó ngarkwat dedia wirri pam akyanóm?’ Ene pama we bóktanórr wagó, ‘Ka sab 100 sak baek plaoa 100 sak baek plaoa aprrapórr 20,000 o 30,000 kg kwarilürr. ngarkwat ekyeno.’ Ene elklaza ngabkan pama ene pam we yalórr wagó, ‘Marü ngaen-gógópan dedi ngarkwat yóni pebadó wialómórrón. Da küsil ngarkwat ugó wialóm: 80 sak baek plaoa.’ Wa aprrapórr ta akó ngibürr darrpan tonarr ngarkwatódó nilóp, oya wirri pamdó sab dedi nidi yakorre. Wirri pama nóma arrkrrurr, wa ene ilklióbülión pam yagürürr wa enezan ⌊wirri gyagüpitótóke⌋ tónggapónórr, igósüm oya sab gómdamal asi kwarile ibüka ngambangólóm. Ka ini poko bóktandóla, zitülkus ini tüpan pamkolpam wirri ilklióbülión gyagüpitótók isako, i tibiób kamdal iazan bangóndako. A zyóndü ngyaben pamkolpam ma inzan kokeako.
“Ka yabü igó byaldóla, e gómdamal bangulam tüpan mórrele elklaza-koke pamkolpampükü. Ene igósüm, ini mórrela nóma blakórre, yabü sab morroal tonarre yazebrre ngarkwat-koke ngyaben bwóbdü. 10 Nadü oloma amkoman moboküpi aüd elklaza morroal ngabkale, wa ta sab amkoman moboküpi ngabkan yarile abün elklaza. Akó nadü oloma obae moboküpi ngabkanda aüd elklaza, wa ta sab obae moboküpi ngabkan yarile abün elklaza. 11 Da módóga, kolpam gaodó koke ne nóma kwarile yabü amkoman bangunüm ini tüpan mórrel elklaza morroal ngabkanóm, yabü sab amkoman nótó nangurre kwitüm amkoman mórrel ngabkanóm? Darrü pam babula. 12 Akó e ne darrü oloman elklaza amkoman moboküpi koke nóma ngabkan kwarilo, yabü sab yabiób elklaza nótó tülirre ngabkanóm? Darrü pam babula.
13 “Leba zaget pam gaodó kokea nis wirri pam nisabkü zagetóm. Wa kubó darrü alzizi amaike, ó oya ⌊moboküpdü ubi⌋ darrüdü yarile. Wa kubó darrüdü minggüpanan yarile, ó darrü ma kle-kle ngakan yarile. E gaodó kokeakla dakla Godón akó mani ⌊ótókóm⌋ darrpan tonarrdó.” Metyu 6:24
Yesun Ngibürr Umulbain Bóktan
(Metyu 11:12-13; 5:31-32; Mak 10:11-12)
14 Parrisia blaman ini bóktan nóma barrkrrurr, oya tiz angón koralórr, zitülkus i mani ubi pam koralórr. 15 Da Yesu ma ibüka we bóktanórr wagó, “E inzan pamakla. Yabü ubi igó bainüma pamkolpamab ilküpdü wagó, e ⌊dümdüm tonarr⌋ pamakla. A God ma umula yabü moboküp. Pamkolpama ne poko gyagüpi amandako wagó, morroalako, Godón ilküpdü ma ngazirrako.
16 “Mosesón Gida Buk akó Prropetab Peba, i mibü singüldü kla kwarilürr mibü balngomólóm, kókó Zon ⌊Baptaes Bain⌋ Paman ngarkwat semrranórr. Ene tonarrdógab, Morroal Bóktan büdrratódasko Godón Kingzan Balngomólankwata. Abün pamkolpama barrbünüm kaindako arüngpükü. 17 Ini tüp a pülpül popadanamli bamrüküm, a darrpan ne karian ngi opore gidadó sab kokean aupe Godón Gidadógab. Metyu 5:18
18 “Nadü pama tóba kol zumanike, akó darrü kol zumige, wa kol gómól yarile. Akó nadü pama igó kol zumige igó, oya müóra zumaikürr, ene wata darrpan pokoa, wa kol gómól yarile. 1 Korrint 7:10-11
Mórrel Pam akó Lazarrus
19 “Darrü pam asi yarilürr. Wa kari mórrel pam koke yarilürr. Wa ilulu óe-óe§ ilulu óe-óe, Mórrke-mórrke módóga: purple. Ilulu óe-óe mórrkenyórr wirrian darrem koralórr. Wata abün mani mórrel pama bumiógnóp. akó agurr akó wirri darrem mórrkenyórr bamel yarilürr. Blaman ngürr wa alongalo yarilürr morroal alo-e. 20 Oya pul basirr mamtaedó blaman ngürr pamkolpama elklaza bato pam sidódnóp. Ene elklaza-koke paman ngi Lazarrus. Lazarrusün büb wata blaman gülünga gwarrarrón yarilürr. 21 Oya ubi igó yarilürr, ne burrula ki balók korale mórrel paman alongalo tógaldógab, wa we kla ki elol. Ene pokodó, umea ta tótók kwarilürr oya gülüng arrgotóm.
22 “Igó pokoa tómbapónórr, ene bato pama we nurrótókórr. Godón ngibürr anerrua togobórr, da oya we idüdóp Eibrra-amón nólgópdó. Ene mórrel pama ta nurrótókórr; oya ma gapókdó we ingrinóp. 23 Ene mórrel pama büdülab bwóbdü* büdülab bwób, Grrik bóktane módóga: Hades. wamórr. Wa ene bwóbdü kari kolae azid koke aeng yarilürr. Wa kwit nóma yazilürr, da Eibrra-amón barrkyan kan esenórr, a Lazarrus ma ugón oya nólgópdó yarilürr. 24 Da wa Eibrra-amón we ngilianórr wagó, ‘Ba Eibrra-am, kürü gyaur kóse, akó Lazarrusün yal, kya tóba tang pyóm naedó ki yanggóból kürü ulit gübarr ainüm. Zitülkus módóga, ka büdül azidüdümla ini urdü.’
25 “A Eibrra-am bóktan igó yalkomólórr wagó, ‘Olom, gyagüpi wam, ma tüpdü nóma namülnürrü, ma moba morroal elklaza yazebnórró. A Lazarrus ma kolae elklaza yazeblórr. A errkya wa ma aini zao-zao airrüna, a ma go wirri azidüdümla. 26 Akó ene tumum, kan tónggapórróna mibü aodó, igósüm pama baurrgum algab ama yabüka. Akó darrüpa ta olgab kokean tübanike ama kibüka.’ 27 Da ene mórrel pama bóktan we yalkomólórr Eibrra-amka wagó, ‘Ba, ka marü arüngi atodóla Lazarrusün zirrapónóm kürü aban müótüdü. 28 Zitülkus módóga, kürü 5 zonaretalasko tüpdü. Ibü kubó arüngi ikik ki nókrrónónóm, igósüm i sab ala koke togobe ini azid aeng bwóbdü.’
29 “Eibrra-am bóktan we yalkomólórr wagó, ‘Ibüka Moses akó prropet asisko ibü büzazilüm. I sab ibü bóktan ki barrkrru.’ 30 ‘Koke, Ba Eibrra-am, a darrü oloma ne büdülab bwóbdügab nóma ki tame ibü büzazilüm, da i sab Godka tübyalüngórre tibiób kolae tonarrdógabi.’ 31 Da Eibrra-am oyaka we bóktanórr wagó, ‘I ne koke nóma barrkrrue Moses akó prropeta ne poko bóktan kwarilürr, i ta sab amkoman koke yangurre, enana kubó ne büdül pama nóma türsümüle ibüka alkomólóm.’ ”

*16:6 100 drram ngarkwat aprrapórr 3,000 o 4,000 lita yarilürr, ó 600 o 800 gelón.

16:7 100 sak baek plaoa aprrapórr 20,000 o 30,000 kg kwarilürr.

16:7 Wa aprrapórr ta akó ngibürr darrpan tonarr ngarkwatódó nilóp, oya wirri pamdó sab dedi nidi yakorre.

16:13 Metyu 6:24

16:17 Metyu 5:18

16:18 1 Korrint 7:10-11

§16:19 ilulu óe-óe, Mórrke-mórrke módóga: purple. Ilulu óe-óe mórrkenyórr wirrian darrem koralórr. Wata abün mani mórrel pama bumiógnóp.

*16:23 büdülab bwób, Grrik bóktane módóga: Hades.