2
Mibü Gyagüpitótók Wata Kerriso Yesun Gyagüpitótókzan Ki Yarilün
Da módóga, e Kerrisoka dabyórrünakla akó olgabi e arüng bótarrónakla. Oya ⌊moboküpdü ubia⌋ yabü zao-zao bainda, e Godón Samudü dabyórrünzanakla, yabü morroal tonarr asine yabü moboküpdü, akó yabü gyaur asine yabiób darrpan-darrpandó. Ene pokodó, ka yabü arüngi byaldóla wagó, kürü bagürwóm wirri inam igó tonarre: e blamana darrpan gyagüpitótókdó ki koralón, yabü moboküpdü ubi yabiób darrpan-darrpandó ki yarilün darrpan tonarre, e dabyórrün koralo darrpan moboküpi akó darrpan gyagüpitótóke. Yabióban gyagüpi boman-gu akó gyagüpi tótókgu igó, e wirrianakla ngibürrdügabi, e darrü kla nóma tónggapóndakla. A yabiób ngi tüp elókam akó ngibürr pamkolpam igó ngabkónam, i morroalako yabükagabi. E darrpan-darrpana wata igó gyagüpi tótókgu igó, morroal ia laróga mobanankü, a akó igó gyagüpitótók esen, morroal ia laróga ngibürr kolpamabkü.
Yabü ne gyagüpitótók wata Kerriso Yesun gyagüpitótókzan ki yarilün:
Enana wa wata Godzan yarilürr blaman kwata,
wa gyagüpi koke wamórr wagó, wa wata oya pabo ki emone, Godón pabozan ne klame.
A wa tóba kwitüdü ne pabo amgatórr
⌊leba zaget olomómzan⌋ baindi,
ó pamakanzan amtómólde.
Akó wa okaka nóma tümzazilürr pamakanzan,
wa tóba ngi tüp solkomólórr,
akó wa Godón bóktan arrkrrurr, enana oya ene pokoa büdüldü idódürr - wa ta krrosdó nurrótókórr!* Krrosdó nurrótók büód kla yarilürr, zitülkus i wata ibü krrosdó yamselnóp, gazirr-gazirr gómól pam nidi kwarilürr, pam akrran pam nidi kwarilürr, akó leba zaget kolpam nidi kwarilürr.
Da we ngarkwatódó, God oya kwit igasilürr amkoman wirri pabodó kwitüdü
akó oya ene wirrian ngi ekyanórr, blaman ene ngibürr ngidügab.
10 Ene igósüm, blamana sab wakósingül amgünórre Yesun wirri ngi atenóm,
kwitüdü nidipko akó tüpdü nidipko akó büdül pokodó nidipko.
11 Akó ene igósüm, blaman ulita sab pupo bainórre wagó, Yesu Kerriso Loda.
Inzande, God, mibü Ab nótóke, oya ngi sab kwit amngyelórrón yarile.
Wimurrazan Warri Bapón
12 We ngarkwatódó, kürü moboküpdü gómdamal, zitülkus e enezan metat Godón Bóktan arrkrrunarre, e arüng kóbó ipadlamke blaman elklaza tómbapónóm, pamkolpama ne elklaza tómbapóndako, God nibiób zid ninóp. Metat tómbapólamke Godón gum angónde akó tórrngónde. E ene kla tómbapón kwarilnürrü ka yabüka olazan namülnürrü, a ene wirrian klama yabü errkya tómbapónóm ka ola yabüka babulzanla. 13 E gaodómakla, zitülkus God watóke yabü moboküpdü nótó zagetóda. Wa yabü yabiób ubi akyanda akó wa yabü tangbamtinda ene elklaza tómbapónóm, tóba bagürwóman ngitanóm ne elklaza.
14 Blaman elklaza tómbapólamke murrkurr bóktan-koke akó ongyal-koke. 15 Ene igósüm, e amkoman moboküp pamkolpamóm bainane akó pamkolpam sab gaodó koke kwarile bóktanóm igó, e kolae kla tómbapónarre. Akó ene igósüm, e Godón olmal kwarilo, kolae-koke nidipko, ezan ngyabendakla ibü aodó, dümdüm-koke akó kolaean pamkolpam nidipko. E zyón klamzanakla warri bapónóm ibü aodó, wamaka wimurra warri apóndako pülpüldü, 16 e ibükazan arról-akyan bóktan adrratódakla. Ene igósüm, kürü zitülkus sab asi yarile yabükwata ikub bagürüm ene Ngürrdü Kerriso sab nóma tolkomóle. Zitülkus módóga, ene Ngürrdü igó pupairrüna wagó, ka enanóm-koke arüngi zaget namülnürrü akó kürü leba zaget enanóm-koke yarilürr. 17 I sab kürü büdülümpükü kena kómkólnóm. E yabiób arról Godón ilinarre yabü amkoman bangundügabi, wamaka ⌊prrista⌋ ⌊urdü amsel lar⌋ amarruda ⌊alta⌋ kwitüdü amselóm. Ka ne nóma nurrótoko, kürü óe sab anón gyaur klamzan yarile, prrista ne kla akanda altadó ene urdü amsel lar kwitüdü. Bazeb Tonarr Pebadó 29:38-41 ma etangke Godón ⌊gyaur kla⌋ aliónbóka blaman irrbi akó simaman. Prrista waen sokol akan yarilürr ⌊sip⌋ kupodó akó ⌊witüdü⌋, alta kwitüdü ne kla bamnguldako. Ini waen igó ngiliandako, anón gyaur kla. Ene dómdóm alakón poko módóga. Enana ka umulóla ene klama aprrapórr tómbapóne, ka barnginwómdóla akó ka bagürwómdóla yabü blamandó. 18 Da e ta wata barnginwóm akó bagürwóm kwarilün kankü.
Timoti akó Epaprroditus
19 Ka igó ⌊gedlóngóm baindóla⌋ wagó, kari pokoa Lod Yesu kürü sab gaodó kine Timotin zirrapónóm yabüka. Ene igósüm, ene bóktan yabükwata, wa ne poko sab salkomóle, ene pokoa kürü bagürwóman ngigütine, wata ene bóktanazan kürükwata yabü sab bagürwóman ngintirre. 20 Ka sab oya zirrapono, zitülkus darrü pam babula kürüka darrpan gyagüpitótóke wazane, yabükwata gyakolae nótóke amkoman moboküpi. 21 Zitülkus módóga, blaman kolpam gaodó nidipko yabüka tótókóm, i wata tibióban ubiankwata ngabkandako, Yesu Kerrison ubiankwata ma koke. 22 A e ma umulakla, Timoti tóba ia okaka tübyónürr wagó, wa amkoman moboküpia. Wa kankü zagetóda ⌊Morroal Bóktan⌋ ayokü, wamaka oloma tóba abpükü zagetóda. 23 We ngarkwatódó, Timoti watóke ka gedlóngóm baindóla yabüka zirrapónóm dümdüman, ka sab nóma umul baino wagó, sab ia pokoa tómbapóne kürüka. 24 Akó ka amkoman karrkukusi angundóla, kari pokoa Lod kürü sab gaodó kine yabüka tótókóm.
25 E mibü zonaret Epaprroditusün zirrsapónarre yabü ngidü kürü tangamtinüm kürü ngyaben elklaza-e. Wa kankü zaget yarilürr akó wa inzan pama, wamaka gazirr pama, Morroal Bóktan nótó adlang yarilürr kankü. Ka igó gyagüpi tótókdóla wagó, wa akó yabüka ki alkomól. 26 Zitülkus módóga, wa nae amanda yabü blamanabkü. Akó oya moboküp müpdüma, zitülkus e kuri arrkrruarre wagó, oya azida kuri simiógürr akó wa umula wagó, e gyakolaeakla. 27 Anda, wa kari azid koke yarilürr, ó kari poko nurrótókórrma. A Godón gyaur asi yarilürr oyaka akó wa oya azidüdügab dólóng yónürr. Godón gyaur wata tóbananka koke yarilürr, a kürüka ta asi yarilürr, kürü müp müp: Epaprroditus ne nóma ki nurrótóke, ene wamaka müpa Polka. akyan-gum darrü müpan kwitüdü. 28 Ene zitülkusdü, ka wirri ubila oya zirrapónóm yabüka. Ene igósüm, e bagürwóm kwarilo, e oya akó nóma esenane akó ka sab wata kari-karianbóka gyakolae namulo yabükwata. 29 E oya wirri bagürwómpükü ipüdam Lodón amkoman angun zonaretzan, akó e inzan kolpam morroal nangónam oyazan nidipko. 30 Zitülkus módóga, wa kari poko nurrótókórrma Kerrison zaget tómbapónde. Wa gyagüpi tótók yarilürr wagó, wa taia arról amrüküm kürü tangamtindi yabü pabodó.

*2:8 Krrosdó nurrótók büód kla yarilürr, zitülkus i wata ibü krrosdó yamselnóp, gazirr-gazirr gómól pam nidi kwarilürr, pam akrran pam nidi kwarilürr, akó leba zaget kolpam nidi kwarilürr.

2:17 Bazeb Tonarr Pebadó 29:38-41 ma etangke Godón ⌊gyaur kla⌋ aliónbóka blaman irrbi akó simaman. Prrista waen sokol akan yarilürr ⌊sip⌋ kupodó akó ⌊witüdü⌋, alta kwitüdü ne kla bamnguldako. Ini waen igó ngiliandako, anón gyaur kla. Ene dómdóm alakón poko módóga.

2:27 müp: Epaprroditus ne nóma ki nurrótóke, ene wamaka müpa Polka.