4
Ikik Bókrran Bóktan
We ngarkwatódó, kürü moboküpdü gómdamal, inzana e karrkukus bórrongo yabü amkoman angundü Lodón. E kürü zonaretalakla, kürü ⌊moboküpdü ubi⌋ nibióbkama akó ka nibióbkamóm nae amandóla. E kürü bagürwóman akó ikub bagüran ngitandakla akó e kürü zagetan darrem klamzanakla! Ka yabü arüngi ayaldóla, Yuodia akó Sintik, darrpan gyagüpitótók ipüdam, zitülkus e nizan Lodónamli. Anda, mató, kankü nótó zagetdóla amkoman moboküpi, ka marü ta amtindóla ini kol nis tangamtinüm, zitülkus i arüngi zaget namülnürri kankü Morroal Bóktan Yesunkwata ayom, akó Klementkü ó ngibürr zaget pam kankü nidi zagetódako, nibiób ngiko ⌊ngarkwat-koke arról⌋ pebadó wialómórrón.
Metat bagürwóm kwarilün, zitülkus e Lodka dabyórrünakla. Ka akó bóktandóla kagó, bagürwóm kwarilün! E mómók tonarr okaka izazinam blaman pamkolpamdó, zitülkus Lodón alkomól minggüpanana. Darrü klamóm gyekolaegu, a blaman kla pupainününüm Godka, yabü ubi ne klamómako, e tóre nóma akodakla. Akó e darrü klamóm nóma atodakla, da Godón eso ekyelam. Da Godón pauda sab yabü moboküp akó gyagüpitótók adlang yarile, zitülkus e Kerriso Yesunakla. Ene pauda blaman pamkolpamab gyagüpitótók arrgrratóda.
Dómdóm, zonaretal, igó elklaza gyagüpi amalamke, kómal ne elklazako akó kolpama ne elklaza bagürdako: nadü kla amkomana, kolpama ne kla morroal angóndako, nadü kla dümdüma, nadü kla ⌊kolkala⌋, nadü klama kolpam bagürwóman ngibtanda, akó kolpama ne kla agürdako. E nadü kla umul bainarre akó ipüdarre kürükagab, e nadü kla arrkrruarre kürükagab, ó nadü kla nósenarre ka ne kla tómbapón namülnürrü, da e ene elklaza tómbapólamke. Da God, paud nótó akyanda, yabüka asi yarile.
Pol Pilipi Pamkolpam Eso Nókyenóp Ibü ⌊Gyaur Klamóm⌋
10 Ka wirribóka bagürwómdóla Lodka dabyórrünzanla, zitülkus e dómdóm kürü kuri kómtyenarre wagó, e akó gyakolaeakla kürükwata.* Pilipi pamkolpama mani zirrapónóp Polka. Wa olgabi umul bainürr, i gyakolae kwarilürr oyaka. Ka umulóla e ta metat gyakolae kwarilnürrü, a e gaodó koke kwarilnürrü ene kla pupainüm. 11 Ka ini poko igósidi koke wialómdóla igó, kürü ngyaben elklaza babulako. Ka gaodó kuri umul bairrü blaman ia ne ngyaben tonarrko. 12 Ngibürr tonarr kürü ngyaben elklaza babul kwarilürr, akó ngibürr tonarr kürü ngyaben elklaza abün kwarilürr. Ka gaodó umul bairrü blaman ia ne ngyaben tonarrko, ia ka alo abün alodóla, ta ia ka alomla, ia kürü abün elklaza-ako, ta ia kürü elklaza babulako. 13 Ka gaodómla karrkukus zamngólóm blaman ngyaben tonarrdó Kerrisokama, kürü arüng nótó akyanda.
14 A ene wata morroal yarilürr, e kürü tangkamtinarre ini müp tonarrdó. 15 Anda, e Pilipi pamkolpamakla, e yaib umulakla wagó, darrü sos babul yarilürr kürü tangamtinüm igó klamdó, aliónüm akó azebóm, wata yadi. Ka we tonarrankwata apóndóla, ka ngaen-gógópan Morroal Bóktan Yesunkwata nóma amgol namülnürrü yabüka, da ka ene kakóm, Masedonia Prrobins ugón amgatórró. 16 Ka Masedonia amgat küsil nóma namülnürrü akó ka Tesalonika wirri basirrdü nóma namülnürrü, e kürü ugón tangkamtinarre. E nis münüm gyaur kla zirrapónarre kürüka, kürü ngyaben elklaza babul nóma kwarilürr. 17 Ka ini poko igósidi koke wialómdóla igó, kürü ubi darrü gyaur kla apadóma yabükagab. A kürü ubi módóga, God sab yabü darrem kla nókyerre samuan ngarkwatódó yabü gyaur klamdógab. 18 Ka blaman kla kuri nósenónóma, e ne kla zirrtapónarre kürüka, akó yabü gyaur kla ene ngarkwat arrgrratóda. Kürü blaman kla gaodómako, zitülkus Epaprroditus yabü gyaur kla simarrurr. I wata morroalan ilang gyaur klamzanako, morroal ⌊urdü amsel larzanako⌋, prrista Godka ne kla amarruda akó God ne kla azebda, Godón ne klama bagürwóman ngitandako. 19 Ó ka ne Godón ⌊ótókdóla⌋, wa yabü blaman ngyaben elklaza nülirre tóba ngaru bapón-koke mórrel ngarkwatódó Kerriso Yesukama. 20 God mibü Ab, mi oya ngi wirri kwitüm ki emngyelnórre metat-metat! ⌊Amen⌋.
Dómdóm Alakón Bóktan
21 Kürü morroal yawal bóktan nókyenamke blaman Godón pamkolpam, Kerriso Yesuka nidi dabyórrünako. Ini ne zonaretalako kankü, tibiób morroal yawal bóktan zirrapóndako yabüka. 22 Blaman Godón pamkolpam nidipko aini Rrom wirri basirrdü, i tibiób morroal yawal bóktan zirrapóndako yabüka. Akó ta ibükagab Sisankü Sisa: Rrom pamkolpama tibiób king Sisabóka ngiblian kwarilürr. Mórrke-mórrke módóga: Caesar ó Emperor. nidi zagetódako oya müótüdü.
23 Ka tóredóla, mibü ⌊Lod⌋ Yesu Kerrison ⌊gail tonarr⌋ yenkü asi ki yarilün.

*4:10 Pilipi pamkolpama mani zirrapónóp Polka. Wa olgabi umul bainürr, i gyakolae kwarilürr oyaka.

4:22 Sisa: Rrom pamkolpama tibiób king Sisabóka ngiblian kwarilürr. Mórrke-mórrke módóga: Caesar ó Emperor.