7
144,000 Isrrael Pamkolpam, Godónkü Timam Amelórrónako
Ene kakóm, ka tokom anerru nósenarre tokom kubdü bórrangde ini tüpdü. I ene tokom wór bumióg koralórr, igósüm wóra koke ki buso koralón ini tüpdü, maludü, akó blaman nugupdü. Akó ka darrü anerru eserró angürdi abüsa nólgabi banikda. Wa metat arról Godón timam angrin kla amoarrón yarilürr. Wa wirri gyagüpi taegwarr apónórr tokom anerrudü, God arüng nibiób nülinóp tüp akó malu kulainüm. Wagó, “Tüp, malu, akó nugup kulain-gu, kókó ki timam irrbürre mibü Godón zaget pamab müóngdü.” Izikiel 9:4, 6 Akó ka arrkrrurrü pamkolpamab namba, timam bamelórrón nidi koralórr: 144,000 pamkolpam Isrrael blaman 12 zitüldügab. Okaka Amzazirrün Kla 14:1
Zudan zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Rrubenón zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Gadón zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Asyerrón zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Naptalin zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Manasen zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Simionón zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Libaen zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Isakarrón zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Zebulunün zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
Zosepón zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr,
akó Benzaminün zitüldügab 12,000 timam bamelórrón koralórr.
Wirri Pamkolpamab Ngoro Kokrrap Gabülpli Mórrkenyórrpükü
Ene kakóm, ka akó yazilürrü akó da módóga, wirri pamkolpamab ngoro yarilürr igó, darrü pam gaodó kokea atangóm, blaman bwóbdügab, blaman zitüldügab, blaman pamkolpamdógab, akó blaman bóktandógab. I kingan mórran klaman obzek kwata bórrang kwarilürr akó ⌊Sip⌋ Kupoan obzek kwata. I kokrrapan gabülpli mórrkenyórr bamelórrón kwarilürr, akó i wayal pórngae* wayal pórngae i we kla okaka amzazil kwarilürr, bagürwóm akó gazirrdü bórrgrrat. amorran kwarilürr tibiób tange. 10 Akó i wirri gyagüpi taegwarr apónóp wagó,
“Zidbain kibü Godkagaba,
kingan mórran klamdó nótó mórranda,
akó Sip Kupodógab!”
11 Blaman anerru bórrangórrón kwarilürr, da kingan mórran kla, ⌊balngomól byarrmarr pam⌋, akó tokom arról kla amarük-simarük nangónóp. I wakósingül nümgünóp, obzek tüp, kingan mórran klaman obzek kwata, akó Godón ⌊ótók⌋ koralórr. 12 I bóktanónóp wagó,
“Amen! Ki marü, kibü God, agür kwarilo akó ki marü ngi wirri kwitüm emngyelnórre.
⌊Wirri gyagüpitótók⌋ marüne akó ki marü eso mókyanórre akó marü wirri ngi aten kwarilo.
Balngomól arüng akó wirri arüng
wata marünamli, kibü God, metat-metat.
Amen!”
13 Akó darrü balngomól byarrmarr pama kürü kümtinürr wagó, “Ini pamkolpam kokrrapan gabülpli mórrkenyórrpükü, i nidipako? Akó i nubógab togobe?”
14 Ka bóktan yalkomórró kagó, “Wirri pam, ma umulóla.”
Akó wa kürü inzan küzazilürr wagó, “Ini pamkolpama tübausóp ene wirri müp akó azid aeng tonarrdógab. Ini bóktana tai we pokobóka apónda, amkoman zürük moboküpi arróbórrón nidipko Yesuka wirri müp akó azid tonarrdó. I tibiób kokrrapan mórrkenyórr nugulóp Sip Kupoan óe-e akó gabülplian ngintinóp. 15 We zitülkusdü, i Godón mórran klaman obzek kwata igósidi bórrangdako, akó oya ubi elklaza tómbapóndako ngürr akó irrüb oya ⌊Gyabi Müót⌋ kugupidü. Akó kingan mórran klamdó nótó mórranda, wa sab ibü ngabkan yarile tóba murrdü. 16 Ibü sab myamem alo akó nae anóna kokean yazeble. Abüsa ibü sab kokean tübadüngle, akó ibü bólmyan ura kokean noklamnórre. Ini bóktana tai we klambóka apónda wagó, amkoman bangun pamkolpama sab myamem azid kokean aengnórre ia kwate. Aesaya 49:10 17 Zitülkus módóga, Sip Kupo, kingan mórran kla aoandó nótóke, wa sab ibü ngabkan pam yarile. Sab wató amarru yarile abün aróbdóma, arról gail naea nólgab tótókda. Akó God sab ibü ilküpdügab blaman yarrmurr norrgorre.” Wórr Peba 23:1-2; Aesaya 25:8; 49:10; Izikiel 34:23

7:3 Izikiel 9:4, 6

7:4 Okaka Amzazirrün Kla 14:1

*7:9 wayal pórngae i we kla okaka amzazil kwarilürr, bagürwóm akó gazirrdü bórrgrrat.

7:14 Ini bóktana tai we pokobóka apónda, amkoman zürük moboküpi arróbórrón nidipko Yesuka wirri müp akó azid tonarrdó.

7:16 Ini bóktana tai we klambóka apónda wagó, amkoman bangun pamkolpama sab myamem azid kokean aengnórre ia kwate.

7:16 Aesaya 49:10

7:17 Wórr Peba 23:1-2; Aesaya 25:8; 49:10; Izikiel 34:23