7
Gida Babula Oyankü, Büdül Nótóke
⌊Zonaretal⌋, ka yabüka wialómdóla, gida umul nidipakla. Ia e umul-kókakla wagó, gida-a wata pam balngomólda ene pam arrólzane? Ka yabü amtyanóm kaindóla igó bóktane: gida-a inzan bóktanda wagó, müórpükü kol wa müórdü arróbórróno oya müór arrólzane. A wa ne nóma nurrótókda, ene gida-a myamem kol koke kal-kal angónda. Da módóga, ene kola ne akó darrü pam nóma amige oya müór ma arrólzane, oya pam gómól kolbóka ngizulianórre. A oya müóra ne nóma nurrótóke, ene gida-a myamem kol koke kal-kal angón yarile akó wa pam gómól kol koke warile, wa ne akó darrü müór nóma amige.
Da kürü zonaretal, gida-a yabü koke kal-kal bangónda, zitülkus ene inzana, e nurrbarirrü Kerriso nóma nurrótókórr. Ene igósüm, e darrü olompükü dabyórrün kwarilo, büdüldügab noan irsümülürr, igósüm mi küp ki bapórre Godónkü. Ka müsirrga aindóla barrkyananbóka: mi nóma ngyaben kwarilnürrü pamakanan ubi ngarkwatódó, gida-a kolae tonarran ubi wata arüng akyan yarilürr, mibü bübdü ne klama zaget kwarilürr. Olgabi mi küp bapón kwarilnürrü büdülankü. A errkya ma gida-a mibü koke kal-kal bangónda, zitülkus ene inzana, wamaka mi büdül pamkolpamakla gidadó, mibü ne klama kal-kal bangón yarilürr, wamaka mi tümün müótüdü kwarilnürrü. Ene igósüm, mi Godónkü zagetódakla Godón Samuan küsil tonarre, akó mi Godónkü koke zagetódakla ngaep tonarre, wialómórrón gida murrdü.
Gida akó Kolae Tonarr
Da mi ia poko bóktórre? Ia gida kolae tonarrpüküma? Koke, amkoman kokean! A ka kolae tonarr emzyatórró gidanme. Gida-a bóktanda wagó, “Marü ubi darrü oloman elklazadó babul ki yarilün.” Gida-a ne ini poko koke nóma ki bóktóne, kürü umul babul ki yarile igó, ini ubi kolaea. Bazeb Tonarr 20:17; Duterronomi 5:21 A ene gida bóktan pokodógabi kolae tonarra kwat esenórr ene ubi arüng akyanóm kürüka ngibürr isab elklazadó. Gida ne babul nóma ki yaril, kolae tonarran arüng babulan ki yaril. Darrü tonarr, ka gida kalkuma ngyaben namülnürrü. A ene gida bóktan pokoa nóma tamórr, ka emzyatórró kolae tonarran arüng asi yarilürr akó ka büdül ki esena. 10 Akó ka eserró, ene gida bóktan pokoa, arról ne klama ki sidüde, ma büdül sidódürr kürüka. 11 Kolae tonarra kwat sesenórr gida bóktan pokodógabi, kürü ilklió küliónürr, akó gida bóktan pokodógabi kürü büdüldü küdódürr. 12 Da módóga, gida ⌊kolkala⌋, akó ene gida bóktan poko kolkala, dümdüm akó morroala. 13 Da ia ene klama, morroal ne klama, büdül sidódürr kürüka? Koke, amkoman kokean! Ene wa kolae tonarra büdül sidódürr kürüka morroal gidadóma, igósüm ka kolae tonarr emzyatórró wagó, ini kolae tonarra. Ene igósüm, ene gida bóktan poko igó okaka amzazilda igó, kolae tonarr kari kolae kokea.
Nis Arünga Bómkaldamli Mibü Gyagüpitótókdó
14 Mi umul igósakla wagó, Mosesón gida-a Godón Samudügabi tame. A ka ma tüpan olomla büban ubipükü, wamaka ka kolae tonarran ⌊leba zaget olomla⌋. 15 Ka amkoman koke apaddóla, ka ne kla tónggapóndóla, zitülkus ka ne klamóm ubi baindóla, ka koke tónggapóndóla. A ka ne kla alzizi amaikdóla, ka ene kla tónggapóndóla. 16 Da zitülkus ka tónggapóndóla, ka ne klamóm ubi koke baindóla, ka abindóla wagó, gida morroala. 17 Da módóga, ka kólbe myamem koke tónggapóndóla, a kolae tonarra tónggapónda, kürüka ne klama ngyabenda. 18 Ka umul igósla, darrü morroala koke ngyabenda kürüka; tai müsirrga ainüm: darrü morroala koke ngyabenda kürü tüpan büb kugupidü. Ka umul igósla, zitülkus kürü ubi asine tónggapónóm morroal ne klama, a ka gaodó kokela tónggapónóm. 19 Ka koke tónggapóndóla, ka ne morroal klamóm ubi baindóla. A ka tónggapóndóla, ka ne kolaean klamóm koke ubi baindóla. 20 Da ka ne nóma tónggapono, ka ne klamóm koke ubi baindóla, ka kólbe myamem koke tónggapóndóla. A kolae tonarra tónggapónda, kürüka ne klama ngyabenda.
21 Da módóga, ka asendóla igó klama tómbapónda blaman tonarr: ka nóma ubi baindóla morroal tónggapónóm, kürü minggüpanandó kolae aini wata asine. 22 Kürü gyagüpitótókdó ka bagürwómdóla Godón gida bóktandó. 23 A ka igó asendóla, darrü arüng asine kürü büb kugupidü. Ene arünga ene klampükü bómkalda, ka ne klamóm ubi baindóla kólba gyagüpitótókdó. Akó ene arünga kürü we angrinda, kolae tonarran balngomóldó, kürü büb kugupidü ne kolae tonarra ngyabenda. 24 Ka wirri müpdümla! Ia kürü nótó ⌊aurdü kümaike⌋ ini bübdügab, kürü büdüldü ne büba ódódda? 25 Ka Godón eso akyandóla, zitülkus wa kürü aurdü amaikda Yesu Kerrisokama mibü ⌊Lod⌋!
Da módóga, kürü gyagüpitótókdó ka kólba Godón gidan leba zaget olomla, a kürü tüpan büb kugupidü ka kolae tonarran leba zaget olomla.

7:7 Bazeb Tonarr 20:17; Duterronomi 5:21