^
GÁLATAS
Ja Pablo stz'ijba ja creyente jumasa ja ba Galacia
Mey otro modo jastal oj taa ja jcoltajeltiqui
Ja jastal och jecabanumil ja Pablo
Ja Pablo c'ulaji recibir yuj ja smoj jecabanumili
Ja Pablo scomo ja Pedro ja ba Antioquía
Ja judio jumasa, t'ilan huax cho sc'uane ja Cristo
Ja sc'uajel ja mandari ma ja sc'uajel ja Cristo
Ja smandar ja Moisesi soc ja jas alji yab ja Abrahami
Ja jastal sbej ja mandari
Ja Pablo sc'ulan pensar ja creyente jumasa
Ja Agari soc ja Sara
C'ulanic seguir abajex porque libre ayex
Ja viejo jcostumbretiqui soc ja jastal huas scoltayotic ja Espíritu Santo
Colta ja hua moj creyenteili
Ja Pablo seca spatulabil sc'ujol ja yamigo jumasa