IXLIAKTUY IXCARTA SAN PEDRO
1
Simón Pedro ca̱tzoknaní tí taca̱najlani̱t
Aquit Simón Pedro tí cmacama̱xqui̱ni̱t quilatáma̱t Jesucristo y quili̱lhca̱ni̱t nacli̱tanú ixapóstol tí nali̱chihui̱nán, cca̱ma̱lakacha̱niyá̱n jaé carta huixín tí li̱pa̱huani̱tántit ixtachihuí̱n na̱ la̱ aquín porque ca̱najlani̱táu xlacata Quinti̱cucán Dios y Quimpu̱chinacán Jesucristo tí milh quinca̱lakma̱xtuyá̱n hua̱k tama̱kantaxtí tú tama̱lacnú.
Li̱ta̱camán, Dios caca̱cxilhlacachá̱n caca̱ma̱xquí̱n li̱cá̱cni̱t tapa̱xahuá̱n nac milatama̱tcán huixín tí lakapasni̱tántit ixtalakalhamá̱n Quinti̱cucán Dios y ixtapa̱xquí̱n Quimpu̱chinacán Jesucristo.
Tú ixli̱tlahuatcán tí tali̱pa̱huán Jesús
Quinti̱cucán Dios quinca̱macama̱xqui̱ni̱tán hua̱k ixli̱tlihueke tú namaclacasquiná̱u nac quilatama̱tcán xlacata tancs nalatama̱yá̱u nac ca̱quilhtamacú y chú nalakachixcuhui̱yá̱u. Pero ma̱ta̱xtucni̱táu kalhi̱ya̱u hua̱k jaé li̱pa̱xáu latáma̱t porque lakapasni̱táu ixtachihuí̱n Jesús y xlá quinca̱tasanín nama̱lacatzuhui̱yá̱u y nata̱kalhi̱yá̱u namá li̱cá̱cni̱t tapa̱xahuá̱n y tla̱n talacapa̱stacni ni̱ma̱ xlá kalhí. Huá xlacata nac ixtascújut Dios quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán hua̱k la̱ta tú ma̱lacnú, y tú ma̱lacnú Dios snu̱n lanca ixtapalh y li̱pa̱xcatcatzí̱nit porque hasta quinca̱ma̱lacnu̱nini̱tán naca̱lakxta̱palí quinkasatcán xlacata tancs nalacapa̱stacá̱u la̱ xlá lacapa̱staca y chú nali̱ta̱yaniyá̱u nac quilatama̱tcán y tla̱n nali̱makxtaká̱u tlahuayá̱u tala̱kalhí̱n y la̱ta tú lacli̱xcájnit tapuhuá̱n li̱mini̱t ca̱quilhtamacú.
Pero chí para huixín tí li̱pa̱huaná̱tit Dios tla̱n pa̱t ma̱ta̱xtucá̱tit hua̱k tú ma̱lacnú entonces mili̱tzaksatcán la̱ ma̱s tla̱n nama̱kachakxi̱yá̱tit ixtachihuí̱n tú lacasquín natlahuayá̱tit. Jaé tla̱n tama̱kachakxí̱n naca̱huaniyá̱n la̱ ma̱s tla̱n namakatlajayá̱tit lacli̱xcájnit tapuhuá̱n; y para makatlajapa̱nántit lacli̱xcájnit tapuhuá̱n nac milatama̱tcán naca̱li̱ná̱n la̱ ni̱ natzonkcatzaná̱tit li̱scujá̱tit tú lactanu̱ni̱tántit y chú ma̱s tla̱n nalakachixcuhui̱yá̱tit Dios nac milatama̱tcán. Y namá tí Dios ca̱li̱macá̱n xli̱ca̱na talakachixcuhuí nac ixlatama̱tcán huá tí tara̱pa̱xquí entre li̱ta̱camán; y jaé tapa̱xquí̱n naca̱li̱ná̱n la̱ hua̱k naca̱lakalhamaná̱tit y ni̱tí nalakmakaná̱tit.
Pues para huixín kalhi̱yá̱tit la̱ta jaé tú cca̱huanini̱tán y para ni̱ li̱makxtaká̱tit tlahuayá̱tit tú tla̱n nac milatama̱tcán qui̱taxtú ni̱ pa̱xcat huani̱t y ni̱ chu̱ta lakapasni̱tántit ixtalacapa̱stacni Quimpu̱chinacán Jesucristo. Pero para huí tí huixín ni̱ ma̱stacama jaé ixtalacasquín Dios nac milatama̱tcán qui̱taxtú la̱ cha̱tum lakatzí̱n o la̱ tí poklh lacahua̱nán porque aktzonksuani̱t xlacata cheke̱nicani̱t hua̱k ixtala̱kalhí̱n la̱ta tú ixtlahuama.
10 Li̱ta̱camán, Dios ca̱tasanín xlacata natalacatzuhui̱yá̱tit y ca̱lacsacni la̱ lihua ixcamán tí tali̱pa̱huani̱t, por eso huixín chí catzaksátit aktum huili̱yá̱tit hua̱k mintalacapa̱stacnicán pues para tlahuayá̱tit ni̱cxni pa̱t qui̱tatlaji̱yá̱tit. 11 Y chuná tla̱n naca̱ma̱xqui̱caná̱tit nac akapú̱n namá tapa̱xahuá̱n ni̱ma̱ ma̱lacnu̱ni̱t Quimpu̱chinacán Jesucristo tí ca̱lakma̱xtún y nac ixtapáksi̱t namacuaniyá̱tit cani̱cxnihuá quilhtamacú.
12 Huá xlacata ni̱ cama li̱makxtaka cca̱ma̱lacapa̱stacayá̱n la̱ta jaé tú cca̱huanini̱tán ma̱squi huixín acxcatzi̱ya̱tittá y snu̱n tla̱n takokeni̱tántit jaé stalanca ixtalacapa̱stacni Dios. 13 Clacpuhuán la̱ta a̱laktzú clama nac jaé ca̱quilhtamacú tancs quili̱tláhuat nacca̱kastacya̱huayá̱n jaé lactla̱n talacapa̱stacni. 14 Quimpu̱chinacán Jesucristo quima̱cxcatzi̱ni̱ni̱t xlacata yaj maka̱s accha̱ma quilhtamacú nalaksputa quilatáma̱t. 15 Pero mientras clama cama ma̱kantaxtí xlacata acxni cni̱ni̱ttá nahuán huixín ni̱ tuncán na̱ktzonksuayá̱tit la̱ta jaé tú cca̱huanini̱tán.
Pedro ácxilhli Jesús acxni tapálajli la̱ ixtasí siempre
16 La̱ta tú cca̱huanini̱tán y cca̱ma̱si̱nini̱tán la̱ li̱ma̱lacahua̱ní̱nalh ixli̱lanca ixli̱ma̱paksí̱n Quimpu̱chinacán Jesucristo y la̱ nali̱ma̱lacahua̱ni̱nampará acxni namín ixli̱maktuy, ni̱ xatalacsacxtún ta̱kskahuín porque pi̱huá quilakastapucán cli̱cxilhui la̱ ixlakaskoy ixlacán y ixmakskoy ixlháka̱t la̱ tí cakálhi̱lh ixtaxkáket Dios. 17 Aná xacta̱lama̱náu acxni Dios má̱si̱lh la̱ nakalhí ixli̱tlihueke y ixtaxkáket nac akapú̱n, y chuná takáxmatli ixtachihuí̱n: “Huá jaé Quinkahuasa ni̱ma̱ snu̱n cpa̱xquí y snu̱n cli̱pa̱xahuá la̱ cli̱kalhí.” 18 Aquín ckaxmatui jaé tachihuí̱n minchá nac akapú̱n acxni xacta̱lama̱náu Ixkahuasa Dios nac aktum sipi huanicán tasicuna̱tlau sipi.
19 Huá jaé tú cacxilhui ma̱luloka la̱ snu̱n tali̱pa̱u amá aktum tatzokni ni̱ma̱ la̱ta maká̱n Dios ca̱ma̱tzokní̱nalh profetas, ca̱ma̱cxcatzí̱ni̱lh y ca̱ta̱li̱chihuí̱nalh tú ixama lá a̱stá̱n. Huixín tla̱n tú tlahuayá̱tit ma̱sta̱yá̱tit mintalacapa̱stacnicán acxni kaxpatá̱tit jaé ixtalacpuhuá̱n Dios. Qui̱taxtú la̱ ixmakaxkake̱na aktum pu̱skon ni̱ma̱ huili̱cani̱t lacatum ní pucs huí y kalhi̱pa̱nántit amá chichiní acxni namín Cristo xlacata naxkaké, o la̱ acxni taxtú amá lanca ma̱tancunu̱ stacu xlacata naca̱makskoniyá̱n minacujcán.
20 Chí tla̱n cacuentájtit tú camá̱n ca̱huaniyá̱n: la̱ta tú tatzokni̱t profetas nac Escrituras ni̱cxni lá ma̱kachakxi̱yá̱u quicstucán. 21 Cacatzí̱u xlacata profetas la̱ta tú tahuán nac Escrituras Dios ixca̱ma̱cxcatzi̱ni̱ni̱t, ni̱cxni tachihuí̱nalh la̱ ixtalacpuhuán lacchixcuhuí̱n siempre tátzokli tú ixtalacasquín Dios porque Espíritu Santo ixca̱ma̱xquí taxkáket nac ixtalacapa̱stacnicán.