IXTASCUJUTCAN APOSTOLES
1
Tali̱pa̱u quiamigo Teófilo:
Xla̱huan libro ni̱ma̱ ctzokli y cma̱lakacha̱nín, cli̱ta̱chihui̱nán la̱ta tú tláhualh y má̱si̱lh Jesús la̱ta tima̱lacatzúqui̱lh ixtascújut ca̱quilhtamacú hasta acxni alh nac akapú̱n. Huix catzi̱ya la̱ makni̱ca, pero xlá lacastacuánalh ca̱li̱ní̱n y ti̱puxum chichiní ca̱tasí̱nilh ixdiscípulos ca̱quilhtamacú xlacata nata̱cxila y natama̱luloka la̱ ixlama xastacnán. Como ixca̱lacsacni̱t ixapóstoles antes naán nac akapú̱n tla̱n ca̱lacspí̱tnilh la̱ ixama lacatzucú ixtapaksi̱t Dios y ca̱li̱ma̱cxcatzí̱ni̱lh Espíritu Santo tú ixli̱tlahuatcán a̱stá̱n.
Jesús ma̱lacnú ama ma̱lakachá Espíritu Santo
Maktum acxni ca̱tasi̱nipá, ca̱huánilh:
―Ni̱ cataxtútit jaé ca̱chiquí̱n xla Jerusalén; juú catamakxtáktit; cakalhí̱tit naca̱ma̱xqui̱caná̱tit ixli̱tlihueke Espíritu Santo la̱ ca̱ma̱lacnu̱nín Quinti̱cú. Pues huixín catzi̱yá̱tit xlacata Juan Bautista ixliakmunu̱nán chúchut pero huixín pa̱t ca̱liakmunucaná̱tit ixli̱tlihueke Espíritu Santo yaj maka̱s chichiní.
Maktum tunu quilhtamacú acxni ca̱tasi̱nipá ixdiscípulos, xlacán takalasquínilh:
―Quimpu̱chinacán Jesús, ¿huá jaé quilhtamacú pa̱t lakma̱xtuya quimpu̱latama̱ncán Israel la̱ ta̱kchipani̱t romanos?
Jesús ca̱kálhti̱lh:
―Huixín ni̱ ca̱mini̱niyá̱n nacatzi̱yá̱tit tú yá quilhtamacú o tú yá chichiní ama ma̱kantaxtí Quinti̱cú Dios tú xlá laclhca̱ni̱t ama tlahuá a̱stá̱n ca̱quilhtamacú. Pero acxni namaklhti̱naná̱tit ixli̱tlihueke Espíritu Santo huixín pa̱t kalhi̱yá̱tit li̱camama naquila̱li̱chihui̱naná̱u juú nac Jerusalén, nac pu̱latama̱n Judea, nac Samaria y na̱ chuná hua̱k lactzú y laclanca pu̱latama̱n ni̱ma̱ tahuila̱na ixli̱ti̱lanca ca̱quilhtamacú.
Jesús an nac akapú̱n y cha̱tuy ángeles tali̱chihui̱nán
Maktum ixdiscípulos Jesús hua̱k ixtatamakstokni̱t, y ¡ana tuncán Jesús aktlapako̱lh la̱ puclhni y tzúculh ta̱cxtú nac akapú̱n caj la̱ cakosli! 10 Hua̱k acs ixtalaca̱ni̱t la̱ ixta̱cxtuma Jesús y lakasu̱t tzúculh talakatzanká; hasta ni̱ para tá̱cxilhli la̱ calakata̱yachi cha̱tuy lacchixcuhuí̱n makstarankán ixtalhaka̱nani̱t, 11 y chuné tachihuí̱nalh:
―Lacchixcuhuí̱n xalac Galilea, huixín acxilhni̱tántit la̱ ani̱t Jesús nac akapú̱n, pero ni̱tú capuhuántit porque la̱ acxílhtit tá̱cxtulh nac akapú̱n, chuná namimpará y ta̱ctapará ixli̱maktuy ca̱quilhtamacú.
Putzacán tí natanú ixlakapu̱xoko Judas Iscariote
12 Aná jaé ní ixtatamakstokni̱t cristianos ixuanicán Monte de los Olivos. A̱stá̱n táalh nac ca̱chiquí̱n xla Jerusalén ní ixtatamakxtaka, tatlá̱hualh como aktum kilómetro. 13 A̱stá̱n tatá̱cxtulh nac ixli̱quilhmactuy chiqui ni̱ma̱ ixtapu̱huila̱na. Juú ixtatamakxtaka Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago ixkahuasa Alfeo, Simón el cananista y Judas ixta̱cam Jacobo. 14 Xlacán siempre ixtatamakstoka xlacata acxtum natakalhtahuakaní Dios con ixli̱talakapasni Jesús, ixna̱na na̱ chuná y makapitzi lacchaján ni̱ma̱ na̱ ixtamín.
15 Maklhu̱hua chuná jaé ixtakalhtahuaká y maktum ixtatamakstokni̱t ma̱x como ciento veinte cristianos, Pedro tá̱yalh y chuné ca̱ta̱chihuí̱nalh:
16 ―Li̱ta̱caman, ixtamaclacasquiní naqui̱taxtú tú ixlaclhca̱ni̱t Dios, ca̱ksántit la̱ ma̱lacpuhuá̱ni̱lh Espíritu Santo rey David catzokli nac ixlibro tú ixama akspulá amá chixcú tí ca̱cpúxculh cristianos natachipá y natalí̱n Jesús nac pu̱la̱chi̱n. 17 Ma̱kachakxi̱tittá xlacata cca̱li̱ta̱chihui̱namá̱n Judas Iscariote amá tí na̱ ixlacsaccani̱t naquinca̱ta̱scujá̱n. 18 Pero como liakskahuínalh Quimpu̱chinacán ma̱xqui̱ca tumi̱n y huá li̱tamá̱hualh aktum ca̱quihuí̱n. Pero, ¿tucu li̱macuánilh? Ixacstu ta̱kpíxchi̱lh y acxni pa̱tástalh hua̱k ixpa̱lu̱hua ta̱kahuani̱ko̱lh ca̱tiyatni. 19 Tú pá̱xtokli Judas tuncán tacatzi̱ko̱lh cristianos tí talama̱na nac Jerusalén y tali̱ma̱pa̱cúhui̱lh jaé ca̱quihuí̱n Campo de Sangre. 20 Nac ixlibro xla Salmos rey David na̱ tzokli ixlacatacán namá cristianos tú ca̱pa̱xtoka acxni tachipá jaé tijia, pues lacatum tzokli:
Akxtakmákalh ixchic, yaj tí capu̱latáma̱lh.
A̱lacatunu huan:
Tunu tí cachípalh ixtascújut.
21 ’Huá cca̱li̱huaniyá̱n, calacputzáu tí nali̱lhca̱yá̱u natanú ixlakapu̱xoko Judas. 22 Juú tahuila̱na makapitzi lacchixcuhuí̱n tí tata̱latapu̱li̱ni̱t Jesús la̱ta tiakmúnulh Juan hasta acxni alh nac akapú̱n cquilacati̱ncán. Calacsacuí tí ma̱s ma̱ccha̱ní talacapa̱stacni xlacata naquinca̱ta̱latapu̱li̱yá̱n y naquinca̱ta̱ma̱luloká̱n Jesús lacastacuánalh ca̱li̱ní̱n y lama xastacnán.
23 Amá cristianos tama̱pa̱cúhui̱lh cha̱tuy lacchixcuhuí̱n ma̱s xalactali̱pa̱u: cha̱tum ixuanicán José ixli̱lakapascán Barsabás y xa̱cha̱tum ixuanicán Matías. 24 A̱stá̱n pu̱tum tzúculh takalhtahuakaní Dios, ixtahuán:
―Quimpu̱chinacán, huix hua̱k ca̱lakapasa ixtapuhua̱n quinacujcán. 25 Aquín cca̱lacsacui jaé cha̱tuy lacchixcuhuí̱n, quila̱ma̱cxcatzi̱níu ticu li̱lhca̱ni̱ta natanú ixpu̱xoko Judas, pues xlá laktzánka̱lh y alh akxtakajnán ní ixmini̱ní.
26 La̱ takalhtahuakako̱lh ca̱li̱maca̱nca suerte ixcha̱tuycán y tocá̱rli̱lh Matías natanú ixlakapu̱xoko Judas, y la̱ta amá quilhtamacú ca̱ta̱ma̱paksí̱nalh cha̱ca̱huitu apóstoles.