TU LIMALACAHUANICA SAN JUAN
1
Jesucristo ma̱cxcatzi̱ní ixtachihuí̱n San Juan
Huá jaé libro ni̱ma li̱chihui̱nán la̱ta tú huancanit ama lá ni̱ ixli̱maka̱s quilhtamacú porque Quinti̱cucán Dios chú ma̱cxcatzí̱ni̱lh ixkahuasa Jesucristo xlacata xlá na̱ chuná naca̱ma̱cxcatzi̱ní hua̱k tí xlacán tali̱makxtakni̱t ixpu̱chinacán nahuán. Jesucristo lacásquilh xlacata aquit Juan tí huata huá cliscuja xla̱huán tí nacatzí jaé tachihuín y huá xlacata ma̱lakácha̱lh cha̱tum ángel tí naquili̱ma̱lacahua̱ní tú nacacxila. Aquit Juan tancs ctzokni̱t nac jaé libro lata tú Dios lacásquilh nacacxila y tancs cmaluloka xlacata lihua xli̱ca̱na hua̱k tú cli̱chihui̱nán ixlacata ixtachihuín Dios porque pi̱huá Jesucristo ca̱lacán quinqui̱ma̱si̱nichi.
Capa̱xahuátit hua̱k huixín tí nali̱kalhtahuakayá̱tit jaé tatzokni, y na̱ chuná huixín tí nakaxpatá̱tit jaé ixtalacapastacni Dios níma cmaklhti̱nani̱t; pero ma̱s catapa̱xáhualh hua̱k tí nata̱katanú tú takaxmatni̱t porque talacatzuhui̱ma namá quilhtamacú acxni hua̱k nakantaxtú.
Juan ca̱tzoknaní aktujún pu̱latama̱n
Aquit Juan cca̱tzoknaniyá̱n huixín tí lakachixcuhui̱yá̱tit Dios namá nac aktujún pu̱latama̱n ni̱ma tahuila̱na nac Asia. Huixín li̱ta̱camán xala namá pu̱latama̱n, pu̱la clacasquín xlacata amá Quinti̱cucán Dios tí pi̱huatiyá la̱ta maká̱n, chí y cani̱cxnihuá quilhtamacú, caca̱cxilhlacachá̱n y caca̱ma̱xquí̱n ixtapa̱xahuá̱n y na̱ chuná camaklhti̱nántit ixtalakalhamá̱n amá cha̱tujún ángeles ni̱ma tamacuanima̱na Dios ixlacatín ní huí ixpu̱mapaksí̱n. Na̱ chuná camaklhti̱nántit ixtalakalhamá̱n Jesucristo tí tancs quima̱si̱chi hua̱k ixtalacapa̱stacni Dios y tí xlá pu̱lani̱t xla̱huán lacastacuánalh ca̱li̱ní̱n la̱ta tí tani̱ni̱t, y xlá chí kalhí lhu̱hua ma̱s li̱ma̱paksí̱n que la̱ta hua̱k ma̱paksi̱naní̱n tí talatama̱ni̱t nac ca̱quilhtamacú. Capa̱xcatcatzi̱níu Cristo ixtalakalhamá̱n tú lilama̱náu porque acxni ni̱lh quilacatacán amá ixkalhni ni̱ma mastájalh quinca̱li̱xapanín huak quintala̱kalhi̱ncán, y quinca̱tlahuani̱tán cha̱tunu la̱ xatali̱pa̱u reyes y curas tí natamacuaniyá̱u Quinti̱cucán Dios tí li̱pa̱huaná̱u. ¡Huata huá cama̱xquí̱u talakachixcuhuí̱n y cali̱makxtakui naquinca̱ma̱paksy̱á̱n cani̱cxnihuá quilhtamacú! Chuná calalh, amén.
Chí cakaxpáttit, acxni Cristo namina̱chá nac puclhni hua̱k cristianos amanáu acxilá̱u, hasta tí tama̱kxtakájni̱lh y ta̱pa̱lhtúculh nac culu̱s na̱ ta̱má̱n ta̱cxila, y hua̱k cristianos xala cani̱huá ca̱quilhtamacú ta̱ma̱na tatasakó la̱ta natali̱puhuán tú ixtatlahuani̱t acxni nata̱cxila lacta̱ctama akapú̱n. Y xli̱ca̱na chuná jaé ama pa̱xtoká̱u.
“Aquit tí siempre clama nac ixquilhtzúcut la̱ nac ixkatspútut”, huan Quimpu̱chinacán Dios tí ni̱tí ma̱ccha̱ni̱ní lanca ixli̱tlihueke, y tí pi̱huatiyá lata maká̱n, chí y canicxnihuá.
Aquit Juan minta̱camcán tí cca̱tzoknimá̱n jaé carta na̱ cakxtakajnama caj xlacata Cristo na̱ chuná la̱ huixín, pero na̱ chuná acxtumá aquit la̱ huixín Cristo quinca̱ma̱xqui̱yán li̱camama xlacata tla̱n napa̱tiyá̱u tú pa̱xtoká̱u, y namín quilhtamacú acxni na̱ lakxtum napa̱xahuayá̱u.
Camá̱n ca̱li̱ma̱kalhchihui̱ni̱yá̱n la̱ta tú aquit cpa̱xtokni̱t, pues maktum quilhtamacú xactanu̱ma nac pu̱la̱chi̱n nac aktum isla ni̱ma huanicán Patmos huata porque xacca̱ma̱kalhchihui̱ní cristianos ixtachihuí̱n Dios ni̱ma qui̱makxtakchi Quimpu̱chinacán Jesucristo la̱ tla̱n li̱pa̱xáu nataxtuniyá̱u, 10 y maktum acxni xaclakakachixcuhui̱nama namá chichiní acxni hua̱k aquín lakachixcuhui̱yá̱u Quimpu̱chinacán, ni̱ para cmaklhcátzi̱lh la̱ akchípalh Espíritu Santo quintalacapa̱stacni y la̱ caclakachiyá̱nalh y quinké̱n ckáxmatli quinta̱chihuí̱nalh cha̱tum ixli̱pixtlihueke, ixmaca̱csa̱nán ixtachihuí̱n la̱ cama̱tasi̱ca aktum trompeta, 11 y chuné quihuánilh:
―Aquit tí siempre clama, nac ixquilhtzúcut la nac ixkatspútut. Clacasquín catzokti nac aktum libro la̱ta tú camá̱n huaniyá̱n y tú camá̱n li̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n, y caca̱ma̱lakacha̱ni tí quintalakachixcuhuí namá nac aktujún pu̱latama̱n xalac Asia, y chuné ca̱huanicán: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
12 Y acxni ctalakáspitli xlacata nacacxila lihua ticu ixquinta̱chihui̱nama cácxilhli ixtaya̱na kantujún lacslipua pu̱makskon cantila xla oro, 13 y nac ixíta̱t namá pu̱makskon ixyá cha̱tum tí ixtasí la̱ Xatalacsacni Chixcu Jesús. Xlá ixlhaká aktum lhma̱n lháka̱t ni̱ma ixcha̱ní hasta ixtujún, y na̱ ixli̱tampa̱chi̱cani̱t aktum pu̱lanca cinturón xla oro ni̱ma ixcha̱ní hasta ixcuxmú̱n. 14 Ixakchíxit snu̱n lacsnapapa ixuani̱t la̱ panáma̱c, o la̱ nieve, y na̱ chuná ixlakastapu ixlakskoy la̱ lhcúya̱t. 15 Ixtujún ixlakskoy la xaslipua bronce ni̱ma ixlakstulani̱t nac horno. Y acxni chihuí̱nalh li̱cuánit tlihueke ixtakaxmatí la̱ cata̱csá̱nalh lhu̱hua kalhtu̱choko. 16 Nac ixpakca̱na ixkalhí aktujún stacu y nac ixquilhni ixquilhtaxtú aktum espada ni̱ma ixkalhí lakapu̱tuy ixli̱stayanca. Ixlacán ixlakskoy la̱ lakaskoy chichiní acxni li̱cuánit ma̱chichi̱nán.
17 Entonces la̱ cacxilhko̱lh hua̱k tú xacli̱lacahua̱nama, ctamákxtakli la̱ xaní̱n la̱ta ni̱ ctacámajli y ctama̱chá ca̱tiyatni ixpa̱xtú̱n ixtujún. Pero xlá huíli̱lh ixpakca̱na nac quimacni y chuné quihuánilh:
―Ni̱ cajícuanti. Aquit tí siempre clama nac ixquilhtzúcut la̱ nac ixkatspútut. 18 Y aquit jaé tí siempre clamaj nahuán pues milh quilhtamacú cni̱lh pero clacastacuánalh ca̱li̱ní̱n y chí xastacnán clamaj nahuán cani̱cxnihuá quilhtamacú. Aquit tí namá xpuchiná ni̱ní̱n y ckalhí xallave tú nacli̱ma̱lacquí ixpu̱latama̱n ni̱ní̱n. 19 Catzokti nac milibro lata tú nacli̱ma̱lacahua̱ni̱yá̱n, tú naacxila lama chí y la̱ta tú naacxila ama lá a̱stá̱n. 20 Chí cama ma̱ma̱kachakxi̱ni̱yá̱n la̱ qui̱taxtú jaé aktujún stacu ni̱ma acxilhni̱ta ckalhí nac quimpakcana, pues jaé tali̱tanú ixcha̱lhca̱tnaní̱n Dios ni̱ma ca̱ma̱lakacha̱ni̱t namá nac aktujún pulatama̱n xlacata natamaktakalha tí quintalakachixchuí aná; y na̱ chuná amá kantujún pu̱makskon cantila tú acxilhni̱ta taya̱na tali̱tanú amá aktujún pu̱siculán ní talakachixcuhi̱nán.