Xli̱mactuy xcarta hua̱ntu̱ tzokli̱ San Pedro
XAPAJMUJUN TACHIHUIN:
Acxni̱ a̱cu titzúculh li̱pa̱huancán Cristo, xli̱pacs hua̱nti̱ xli̱pa̱huanko̱y xlacán xkalhkalhi̱ma̱kó̱ pi̱ ni̱ maka̱s namín Quimpu̱chinacán xli̱maktuy. Hua̱mpi̱ quilhtamacú̱ xama̱, chu̱ pi̱ ni̱ xlakcha̱ma̱ quilhtamacú̱ la̱ntla̱ namín, lhu̱hua̱ hua̱nti̱ a̱tuyá̱ tzúculh puhuanko̱y, chu̱ xpuhuanko̱y pi̱ nia̱lh ucxni̱ catímilh. Hasta taxtuko̱chá̱ makapitzí̱n hua̱nti̱ c-xlacati̱ncan ca̱najlaní̱n tzúculh li̱chihui̱nanko̱y pi̱ nia̱lh ucxni̱ catímilh Quimpu̱chinacán. Huá̱ xpa̱lacata li̱tzokniko̱ca̱ yuma̱ carta yama̱ hua̱nti̱ chuná̱ xli̱chihui̱nama̱kó̱ yuma̱ talacapa̱stacni, chu̱ antá̱ huaniko̱cán pi̱ Dios ni̱ li̱lhca̱huili̱y quilhtamacú̱ xta̱chuná̱ la̱ntla̱ li̱catzi̱ya̱hu quin, sa̱mpi̱ “hua̱ntu̱ xpa̱lacata Dios aktum quilhtamacú̱ xlá̱ li̱ma̱xtuy xta̱chuná̱ ti̱taxtuy aktum mi̱lh ca̱ta, chu̱ la̱ntla̱ ti̱taxtuy aktum mi̱lh ca̱ta, xlá̱ xta̱chuná̱ li̱ma̱xtuy cumu la̱mpala aktum quilhtamacú̱ ti̱taxtuni̱t”. Chu̱ ma̱squi tasiyuy pi̱ Quimpu̱chinacán li̱pe̱cua̱ la̱ntla̱ makapalama̱, huá̱ chuná̱ li̱lama̱ sa̱mpi̱ Dios ni̱ lacasquín ti̱ nalaktzanka̱y, chu̱ ni̱ nama̱tzanka̱nanicán xtala̱kalhí̱n, hua̱mpi̱ huata pacs calaktalacatzuhui̱ko̱lh, chu̱ cali̱pa̱huanko̱lh Cristo (3:8-9).
1
Pedro li̱pa̱xuhu xakatli̱laca̱nko̱y ti̱ tzokniko̱y xcarta
Quit Simón Pedro hua̱nti̱ Jesucristo quili̱lacsacni̱t xapóstol, chu̱ cscujni nacuán ti̱ nama̱akahuani̱y xtachihuí̱n. Luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu cca̱tzoknimá̱n yuma̱ quincarta xli̱pacs huixín hua̱nti̱ na̱ li̱pa̱huaná̱tit la̱ntla̱ quin yama̱ li̱lakati̱t xtachihui̱n Cristo hua̱ntu̱ quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán, chu̱ hua̱ntu̱ li̱ca̱najlani̱tahu sa̱mpi̱ catzi̱ya̱hu pi̱ tama̱ Quima̱akapu̱taxti̱nacan Jesucristo, hua̱nti̱ na̱ quiDioscán, xli̱ca̱na̱ pi̱ talí̱pa̱hu, chu̱ pacs xtalulóktat hua̱ntu̱ huani̱t. Clacasquín pi̱ Dios xataxajni caca̱ma̱xqui̱ti̱lhán xtasiculana̱tlahuán, xa̱huá̱ aktziyaj, chu̱ li̱pa̱xuhu latáma̱t hua̱ntu̱ tla̱n li̱kalhi̱yá̱tit pi̱ lakapasá̱tit Dios, chu̱ Quimpu̱chinacan Jesús.
Hua̱ntu̱ Dios ucxilhputún c-xlatáma̱t hua̱nti̱ li̱pa̱huanko̱y
Cumu Dios kalhi̱y tlanca xli̱tlihuaka, xlá̱ pacs quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán hua̱ntu̱ namaclacasquina̱hu laqui̱mpi̱ tla̱n aksti̱tum nalatama̱ya̱hu ca̱tuxá̱huat, chu̱ xma̱n huá̱ nalakachixcuhui̱ya̱hu; xli̱ca̱na̱ pi̱ makamaklhti̱nahu yuma̱ li̱tlihuaka, xa̱huá̱ li̱pa̱xuhu latáma̱t cumu lakapasni̱tahu xatí̱ chixcú̱ tama̱ Jesús, chu̱ huá̱ ma̱n quinca̱tasanini̱tán laqui̱mpi̱ na̱ nakalhi̱ya̱hu c-quilatama̱tcán yama̱ tlanca ca̱cni, chu̱ aksti̱tum latáma̱t hua̱ntu̱ xlá̱ kalhi̱y. Caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ aya quinca̱ma̱xqui̱ni̱tán, chuná̱ xlá̱ li̱ma̱lulokma̱ pi̱ pacs nama̱kantaxti̱y hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱ni̱t; chu̱ hua̱ntu̱ Dios quinca̱ma̱xqui̱putuná̱n, xli̱ca̱na̱ pi̱ tlanca xtápalh, sa̱mpi̱ caj xpa̱lacata hua̱ntu̱ ma̱lacnu̱ni̱t tla̱n nali̱lakcha̱na̱hu yama̱ li̱pa̱xuhu xlatama̱t Dios, chu̱ na̱ nati̱taxtuniya̱hu xli̱pacs hua̱ntu̱ li̱xcajnit tala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ huí̱ ca̱tuxá̱huat, chu̱ quinca̱lactlahuaya̱huaputuná̱n. Huá̱ xpa̱lacata cca̱li̱huaniyá̱n pi̱ huixín hua̱nti̱ ca̱najlayá̱tit hua̱ntu̱ Dios ma̱lacnu̱y, na̱ juerza̱ catlahuanítit pi̱ yama̱ mintaca̱najlacán hua̱ntu̱ huixín kalhi̱yá̱tit, a̱tzinu̱ lacuan chixcuhuí̱n naca̱tlahuati̱lhayá̱n, chu̱ lapi̱ xli̱ca̱na̱ aksti̱tum latapa̱putuná̱tit, na̱ luhua mili̱putzatcán la̱ntla̱ tlak tla̱n naakata̱ksá̱tit hua̱ntu̱ Dios huan c-xtachihuí̱n. Cumu luhua li̱huana̱ akata̱ksá̱tit nahuán, ma̱n catzi̱yá̱tit la̱ntla̱ nama̱tlihuaklhá̱tit mintalacapa̱stacnicán, chu̱ ni̱tú̱ nali̱tlahuayá̱tit hua̱ntu̱ li̱xcajnit tala̱kalhí̱n. Huixín nali̱taxtuyá̱tit lacuan chixcuhuí̱n hua̱nti̱ ni̱tú̱ lacapala̱ li̱si̱tzi̱ko̱y hua̱ntu̱ ucxilhko̱y, usu tlahuaniko̱cán, na̱ chuná̱ la̱ntla̱ nali̱ca̱cni̱naniyá̱tit Dios milatama̱tcán. Sa̱mpi̱ hua̱nti̱ xli̱ca̱na̱ li̱pa̱huanko̱y Dios ni̱ pala cha̱tum tí̱ lakmakanko̱y, huata pacs lakalhamanko̱y xli̱pacs chixcuhuí̱n, chu̱ na̱ luhua xlacasquinca̱ pi̱ hua̱ yuma̱ talakalhamá̱n naca̱ma̱xqui̱yá̱n li̱tlihuaka̱ laqui̱mpi̱ acxtum nala̱pa̱xqui̱yá̱tit cumu li̱nata̱lán.
Hua̱ palapi̱ huixín pacs kalhi̱yá̱tit hua̱ntu̱ quit cca̱huanimá̱n, chu̱ aksti̱tum ma̱kanta̱xtipá̱tit, nia̱lh caj xma̱n chunatiyá̱ catilatapá̱tit, na̱ ni̱ pala caj luhua xma̱n chunatá̱ lactlahuapi̱ni̱tántit quilhtamacú̱ la̱ntla̱ li̱pa̱huaná̱tit Cristo. Hua̱mpi̱ yamá̱ hua̱nti̱ ni̱ kalhi̱y hua̱ntu̱ Dios quinca̱ma̱xqui̱yá̱n xli̱tlihuaka, luhua xta̱chuná̱ qui̱taxtuy la̱mpala cajcu lakatzí̱n, usu ni̱ tancs lacahua̱nán, sa̱mpi̱ pa̱tzanka̱ko̱ni̱t pi̱ aya xchaka̱makanicani̱t xli̱pacs xtala̱kalhí̱n hua̱ntu̱ xtlahuani̱t. 10 Nata̱laní̱n, huá̱ xpa̱lacata quit cca̱li̱huaniyá̱n, cumu Dios ca̱tasanini̱tán, chu̱ huá̱ ma̱n ca̱lacsacni̱tán laqui̱mpi̱ xlakskatá̱n nahuaná̱tit, chu̱ nali̱pa̱huaná̱tit, pus ankalhí̱n cali̱tzaksátit nama̱luloká̱tit c-milatama̱tcán pi̱ xli̱ca̱na̱, sa̱mpi̱ lapi̱ chuná̱ natlahuayá̱tit tancs cacatzí̱tit pi̱ niucxnicú̱ catilaclata̱yátit. 11 Chu̱ c-akapú̱n luhua ca̱na̱ li̱pa̱xuhu naca̱li̱ma̱nu̱caná̱tit, anta̱ni̱ xa̱li̱ankalhí̱n ma̱paksi̱námaj nahuán Quimpu̱chinacan Jesucristo hua̱nti̱ quinca̱qui̱lakma̱xtuni̱tanchín.
12 Ma̱squi aya catzi̱yá̱tit hua̱ntu̱ quit cca̱huanimá̱n, chu̱ luhua aksti̱tumá̱ lapátit, hua̱mpi̱ xa̱li̱ankalhí̱n nacca̱li̱ma̱akatzanka̱yá̱n laqui̱mpi̱ aksti̱tum cama̱kantaxtí̱tit yama̱ xtaluloktat xtalacapa̱stacni Dios hua̱ntu̱ cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán. 13 Cmakcatzi̱y pi̱ luhua chuná̱ quili̱tláhuat xli̱makua̱ clamajcú̱ ca̱tuxá̱huat laqui̱mpi̱ ankalhí̱n nacca̱huaniyá̱n pala tú̱ ni̱tlá̱n tlahuapá̱tit. 14 Ma̱squi xli̱ca̱na̱ pi̱ Quimpu̱chinacan Jesucristo stalanca quima̱catzi̱ni̱ni̱t pi̱ nia̱lh pala maka̱s quilhtamacú̱ nacakxtakmakán yuma̱ ca̱tuxá̱huat, 15 hua̱mpi̱ xli̱makua̱ clamajcú, cpuhuán pi̱ juerza̱ nactlahuaniy pi̱ li̱huana̱ nacca̱ma̱akata̱ksni̱yá̱n hua̱ntu̱ luhua mili̱tlahuatcán laqui̱mpi̱ ma̱squi aya cni̱ni̱ttá nahuán, huixín ni̱ catipa̱tzanká̱tit hua̱ntu̱ cca̱huanini̱tán nahuán.
Pedro ma̱n ucxilhni̱t pi̱ Jesucristo kalhi̱y tlanca xli̱tlihuaka
16 Xli̱pacs yama̱ tachihuí̱n hua̱ntu̱ cca̱li̱ta̱kalhchihui̱nani̱tán la̱ntla̱ kalhi̱y tlanca xli̱tlihuaka, xa̱huá̱ xli̱ca̱cni̱ Jesucristo, xli̱ca̱na̱ pi̱ ni̱ caj chunatá cca̱li̱akskahuimá̱n, usu napuhuaná̱tit pala caj takalhchihuí̱n tu̱ caj xatalacca̱xtlahuaquí̱n, hua̱mpi̱ huata quilakastapucán ma̱n cli̱ucxilhni̱tahu hua̱ntu̱ xlá̱ tlahuani̱t lactlanca li̱ca̱cni xtascújut. 17 Quin lacxtum xacta̱ya̱hu Jesús yama̱ quilhtamacú̱ acxni̱ talakpali̱ko̱lh la̱ntla̱ ankalhi̱ná̱ xtasiyuy, chu̱ Quintla̱tican Dios stalanca quinca̱li̱ma̱lacahua̱ní̱n yama̱ tlanca cxkakánat, xa̱huá̱ li̱ca̱cni̱ hua̱ntu̱ xkalhi̱y ma̱squi ni̱ xtasiyuy, xa̱huá̱ acxni̱ takáxmatli̱ xtachihuí̱n acxni̱ chuná̱ huá̱: “Hua̱ yumá̱ quincam hua̱nti̱ luhua cpa̱xqui̱y, chu̱ cli̱pa̱xuhuay xlatáma̱t.” 18 Quin stalanca ckaxmatni̱tahu yama̱ xtachihui̱n Dios hua̱ntu̱ minchá̱ c-akapú̱n, sa̱mpi̱ lacxtum xacta̱ya̱hu Quimpu̱chinacan Jesús yama̱ lacatum ka̱stí̱n xasa̱ntujlani̱ anta̱ni̱ xacta̱ctani̱tahu.
19 Xli̱pacs yumá̱ hua̱ntu̱ quin cucxilhni̱tahu lacatancs li̱taluloka̱ hua̱ntu̱ xalakmaka̱n profetas titatzokchá̱ xamaka̱n quilhtamacú̱, chu̱ luhua tla̱n pi̱ hua̱ tama̱ tatzokni̱ huixín luhua quilhpa̱qui̱yá̱tit acxni̱ li̱kalhtahuakayá̱tit. Pus tama̱ xtachihui̱ncan profetas hua̱ntu̱ tatzoktahuilani̱t luhua xta̱chuná̱ li̱taxtuy aktum mákskot hua̱ntu̱ xli̱makaxkaká̱nat xuani̱t hasta yama̱ quilhtamacú̱ napulha̱chá̱ yama̱ tlanca ma̱tancú̱stacu hua̱ntu̱ xkalhkalhi̱pá̱tit laqui̱mpi̱ naca̱makskoniyá̱n c-minacu̱cán. 20 Hua̱mpi̱ luhua cuí̱ntaj catlahuátit hua̱ntu̱ nacca̱huaniyá̱n: Xli̱pacs hua̱ntu̱ xamaka̱n quilhtamacú̱ titzokuili̱chá̱ profetas c-xli̱kalhtahuakacán, ni̱ pala cha̱tum ti̱ tla̱n caj xacstu xtapuhuá̱n nali̱akata̱ksa̱ hua̱ntu̱ luhua huamputún. 21 Sa̱mpi̱ yama̱ lakmaka̱n profetas niucxni̱ tú̱ li̱chihui̱nanko̱lh hua̱ntu̱ caj xacstucan xtalacapa̱stacnicán, hua̱mpi̱ huata huá̱ xtapaksi̱niko̱y, chu̱ xli̱chihui̱nanko̱y xtalacapa̱stacni Dios, sa̱mpi̱ hua̱ Espíritu Santo xma̱puhua̱ni̱ko̱y la̱ntla̱ nahuanko̱y.