Jonáa
1
Jonáa tháꞌnimboo khaꞌyoo Anulúꞌ Mekhuíí
Ni̱ꞌkha̱ ajŋgóo Anulúꞌ Mekhuíí náa inuu Jonáa, aꞌdióo xa̱bu̱ mbiꞌyuu Amitáí, kamí xígi̱ niꞌthúun: «Araxuun ri̱, kamí ayuꞌ náa xojin Nínibe̱, xojin ndíi ra̱ꞌkháaꞌ muu tháán mba̱a̱, kamí arathúún ndíi ma̱ni̱gámbáa̱laꞌ. Numuu ndíi áꞌkhóón nitsimuu a̱jndu̱ náa inuꞌ ikhúún».
A̱ꞌkhui̱nꞌ Jonáa ni̱tu̱xu̱u̱ mundíi ma̱ga̱yúu náa inuu Anulúꞌ Mekhuíí, xígi̱í ni̱jke̱ náa xojin ndíi mbiꞌyuu Társí. A̱ꞌkhui̱nꞌ ni̱ka̱jtaa náa xojin ndíi mbiꞌyuu Jópé, ikhí nixkamaa mbá ixi̱ ruwaꞌ ndíi mba̱a̱ ndíi na̱jka̱khruámuuꞌ náa inuu iyaꞌ ndíi na̱jka̱ náa Társí. A̱ꞌkhui̱nꞌ ni̱ꞌninumuu kamí ni̱jka̱ gajmíin xa̱bu̱ wi̱ nagúún ikhí. Ni̱khu̱mu̱u̱ ndíi ma̱ga̱yúu mitsíŋguánꞌ náa inuu Anulúꞌ Mekhuíí.
Múú Anulúꞌ Mekhuíí ni̱ꞌni ndíi maxnúu mbá i̱ŋámbíꞌ náa inuu iya-a̱pha̱ kamí ra̱ꞌkháaꞌ muu tháán ni̱mbu̱xu̱u̱ iyaꞌ, a̱jndu̱ ni̱khu̱mu̱ún ndíi ma̱mbáa̱laꞌ ixi̱ ruwaꞌ ndíi nagúún ga̱jma̱a̱. Ikhú nimíñúún xa̱bu̱ wi̱ nagúún náa ixi̱ ruwaꞌ ndíi mba̱a̱ ruꞌkhuíin kamí mámbáa eꞌthúun wi̱ náa wíji̱ a̱jkiu̱u̱n. A̱ꞌkhui̱nꞌ ni̱da̱ma̱ꞌa̱n náa aúun iyaꞌ ndíi kajti náa aúun ixi̱ ruwaꞌ ndíi mba̱a̱ ndíi nagúún ga̱jma̱a̱, mundíi xáꞌni mi̱khie̱u̱n. Múú Jonáa nijŋgúun máꞌ wapháá náa mi̱jnu̱ꞌ aúun ixi̱ ruwaꞌ kamí ikhí nibóoꞌ niꞌgu. Ikhú xa̱bu̱ wi̱ na̱jka̱kayóo ixi̱ ruwaꞌ ndíi na̱jka̱khruámuuꞌ náa inuu iyaꞌ, ni̱jka̱nu gáꞌyoo Jonáa, kamí niꞌthúun: «Ndíí ethani̱ ján rúꞌ, xa̱bu̱ xtáninuꞌ. ¡Araxuun ri̱, kamí aratháán anaaꞌ wi̱ nambáyáaꞌ ikháán! Ma̱ꞌni múndíi ikhaa ma̱gawíinꞌ a̱jkiu̱u̱n khaꞌyolúꞌ mundíi xákháñunlúꞌ».
A̱ꞌkhui̱nꞌ nithanmíjná khi̱níkheén wi̱ nagúún náa aúun iyaꞌ: «A̱waꞌ kamí mu̱ra̱xi̱, mbu̱ꞌyáá tsáá gíꞌdoo áꞌkhóon ndíi ni̱ꞌkha̱ ndíi mixkawiꞌ ndíi mu̱gíꞌníínlúꞌ rígi̱». Ikhú niraxi̱, a̱ꞌkhui̱nꞌ ndiyáá ndíi Jonáa expátríya̱a̱ꞌ. Ikhú xuꞌkhuíin niraxi̱i̱ ikheen:
―Arathúnxu̱ꞌ xúgi̱, ndíí numuu ndíi ni̱ꞌkha̱ ndíi mixkawiꞌ náa inuxu̱ꞌ. Ndíí ñejuiin ethani̱ ján rúꞌ, tsáá xa̱bíi ñejuaanꞌ. Náá majpú numbaaꞌ edxa̱ꞌ ikháán, kamí náá xojñaaꞌ rúꞌ.
A̱ꞌkhui̱nꞌ niríꞌña̱a̱ Jonáa:
―Ikhúún ñejunꞌ xa̱bu̱ ebréó, kamí namíñuꞌ kha̱yo̱o̱ Ana̱ Mekhuíí wi̱ ni̱ꞌni iya-a̱pha̱ kamí khu̱ba̱ꞌ.
10 Ikhú xa̱bu̱ u̱ꞌkhui̱nꞌ ra̱ꞌkháaꞌ muu tháán nimíñúún, a̱ꞌkhui̱nꞌ nitháán Jonáa:
―Ndíí numuu ndíi nithani̱ rígi̱ ján rúꞌ.
Numuu ndíi nduyáá máꞌ ikheen ndíi nagáyúu Jonáa náa inuu Anulúꞌ Mekhuíí, numuu ndíi ikhaa máꞌ niꞌthúún. 11 Ikhú nitháán:
―Ndíí gúníxu̱ꞌ ga̱jma̱a̱ numaaꞌ mundíi ma̱ꞌniwíyúu iyaꞌ rá.
Nitháán rígi̱ numuu ndíi iyaꞌ ni̱jka̱rawaŋguuꞌ i̱tháán kamí i̱tháán. 12 A̱ꞌkhui̱nꞌ Jonáa niꞌthúún:
―U̱ra̱jtuúún kamí u̱xpa̱túꞌúún náa aúun iyaꞌ, mundíi xuꞌkhuíin ma̱ba̱a̱ꞌlaꞌ. Nda̱yo̱o̱ ndíi ga̱jma̱a̱ numuꞌ ikhúún ni̱ꞌkha̱ i̱ŋámbíꞌ rígi̱ ndíi mu̱gíꞌníínlaꞌ ikháa̱nꞌ.
13 Múú xa̱bu̱ u̱ꞌkhui̱nꞌ, ga̱jma̱a̱ mbá xógíꞌ tsi̱ki̱ñu̱únꞌ, nini̱ mu̱ri̱yááꞌlaꞌ ixi̱ ruwaꞌ ndíi nagúún ga̱jma̱a̱ náa rauunꞌ iyaꞌ, kamí na̱ŋguá ni̱ꞌŋgo̱o̱n, numuu ndíi iyaꞌ ni̱jka̱rawaŋguuꞌ i̱tháán kamí i̱tháán náa inúún ikheen. 14 A̱ꞌkhui̱nꞌ nithankhañíí Ana̱ wi̱ xtáa Mekhuíí, xígi̱ nitháán: «Nu̱tha̱nkháñaaꞌxu̱ꞌ Ana̱ wi̱ xtaa Mekhuíí, ndíi xáradiáa̱nꞌxu̱ꞌ ga̱jma̱a̱ numuu xa̱bu̱ bi̱gi̱i̱, xuꞌkhuíin máꞌ xáta̱rígu tsu̱du̱xu̱ꞌ ga̱jma̱a̱ numuu ndíi ma̱kha̱ñúu múndíi nda̱a̱ ndíi áꞌkhóon. Numuu ndíi ikháán, Ana̱ Mekhuíí, nithani̱ xóo ndíi na̱ꞌni a̱jkia̱a̱nꞌ».
15 A̱ꞌkhui̱nꞌ ni̱ra̱jtuwiin Jonáa kamí ni̱xpa̱tua̱ꞌa̱a̱n náa aúun iyaꞌ, ikhú xuꞌkhuíin nibáa̱ꞌlaꞌ, náŋguá niwaŋguuꞌ i̱tháán. 16 Ikhú ra̱ꞌkháaꞌ muu wáá nimíñúún xa̱bu̱ u̱ꞌkhui̱nꞌ khuyáá Anulúꞌ Mekhuíí. Kamí ni̱xu̱da̱ꞌ tsiŋgejñaꞌ náa inuu, xuꞌkhuíin máꞌ ni̱xu̱da̱mi̱jna̱ ndíi muni̱mba̱a̱.
17 Kamí Anulúꞌ Mekhuíí, wapháá niꞌnii máꞌ xawiiꞌ mbáa e̱gi̱ꞌ ra̱ꞌkháaꞌ muu tháán mba̱a̱, ikhaa nirájŋgiúun Jonáa. Ikhí nixtáa Jonáa ajtsú mbiꞌi kamí ajtsú mbroꞌon náa aúun e̱gi̱ꞌ.