6
A Tönim Teꞌ Me A Pöök Marën A Vaꞌaus A Ma Aposol
Manih pa ma poen varih no a napan to vaman ne to pepeo rakah nö e ne. Ka ma to Jiuꞌ to nat ne o to va Grik heve e ne po Jiuꞌ manih Jerusalëm, ee to soe pan, “Pa ma poen kurus eöm to vavaꞌaus nem o teꞌ varih to kökööt ne pa moniꞌ, ivëhkëk, eöm to hikta vaꞌaus nem a ma köövo amop pemöm.” Ivëh, ka havun me a poa aposol vaoe ee po ihoꞌ pee kurus, pare soe pan, “Eꞌ to hikta vih non pa ö na se vakah a vavaasis a soe pe Sosoenën, para matop no o moniꞌ me a taëën. Kën kea, ea se vateꞌ ta tönim me a poa teꞌ no a Tuvuh Vasioꞌ me o nat vih to teꞌ non pee, kee matop ne a ma tah poë varih. Ivëh, ka se matop varoe no a taateꞌ va pa vavaasis a soe pe Sosoenën, me a hin vaꞌaus a ma napan.”
Ee kurus varih to teꞌ ne po vakum to vaeö me ne po kokoman pamëh. Pare vateꞌ ee pe Stivin, eꞌ a teꞌ rakah va po vaman no a Tuvuh Vasioꞌ to puh non peꞌ. Ee to vateꞌ me e Filip, ke Prökoras, ke Nikenor, ke Timon, ke Pamenas, me e Nikolas. E Nikolas a teꞌ to hikta teꞌ non a to Jiuꞌ va pa vöön apuh va Antiök, eꞌ to vaman a taateꞌ po Jiuꞌ, ko tavus en a to Jiuꞌ. Ee to me raoe manuh po aposol, pan o aposol se hin, pare vahoꞌ a koreere ko vateꞌ raoe pa nok a kiu vaꞌaus.
A soe pe Sosoenën to nö vavah en pa ma ö kurus. Ka napan peo tavus ee o teꞌ va po vaman manih Jerusalëm. O teꞌ ësës heꞌ peo to vatet a soe pe Sosoenën ko vaman.
O Jiuꞌ To Vahoꞌ E Stivin Po Vahutët
E Stivin, a teꞌ va po vaman to puh non po ururuan me o kikis ne Sosoenën to heꞌ voh poan pa nok a ma tah vatoksean topnin a ma napan. Ivëhkëk, o pöök vakum to Jiuꞌ to vavaato vasukaꞌ me ne pe Stivin. Ee to teꞌ hop ne po iuun hinhin soneꞌ po Jiuꞌ, a ëhnëëro teꞌ varih to teꞌ hop ne po vakum pamëh, o Libertin. A ma teꞌ to teꞌ hop ne nën to taneꞌ maꞌ Saëriniꞌ, me Alëksëndriaꞌ. O vapöök vakum to taneꞌ maꞌ Silisiaꞌ me Esiaꞌ. 10 Ivëhkëk, a Tuvuh Vasioꞌ to heꞌ e Stivin o nat vih oah, ke Stivin se keh vaato ka napan hikta onöt ne piun poë. 11 Ivëh, ka napan piuk in e Stivin, ee to vateꞌ a ma teꞌ pa piuk e Stivin pan, “Emöm to tënan e Stivin to sosoe vahat non o Vavaasis pe Mosës, me eꞌ to sosoe vavahat non e Sosoenën.” 12 Manih po piuk pamëh nee to nok, ee to kuin ee po heve po teꞌ susunön po Jiuꞌ, me o teꞌ vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, me a napan. Ivëh, kee nö ee manuh pe Stivin ko me ee peꞌ manuh po Vakum Teꞌ Susunön po Jiuꞌ. 13 Pare me ee maꞌ pa ma teꞌ pa heꞌ a soe piuk. A ma teꞌ poë varih to piuk e Stivin pan, “Tamoaan rakah, a teꞌ vëh to sosoe non a ma soe hat suk a Iuun Hinhin Apuh me o Vavaasis pe Mosës. 14 Emöm to tënan nem eah to soe pan, e Ieesuꞌ va Nasarët se kök a Iuun Hinhin Apuh, me a ö neꞌ se panih o Vavaasis to taneꞌ voh maꞌ pe Mosës.” 15 Ka ma napan varih to ihoꞌ ne ko kuteꞌ ne pa matan e Stivin to ep ne a mataneah to maaka va non manih pa matan a ankeroꞌ.