3
E Sosoenën To Nok Vavih Rakah Voh A Ra, Ivëh, Ka Se Nonok No A Ma Taateꞌ Vih
Eën se sosoe vanat tamoaan ke nom o teꞌ va po vaman, kee teꞌ rakah ne paan a ma teꞌ susunön, me a ma kaman, kee se vavatet ne a ma soe pee. Ka ma poen kurus nee se vamatop ne a nok a ma kiu vih. Ee se nat ne vöhioꞌ tonun ne ta pah teꞌ, pare nat ne a vasosöëri ne. Ee se teꞌ vatö ne, ko kamöꞌ ne o upöm teꞌ.
Eën to nat e nom, moaan voh ea me to hikta teꞌ voh no to kokoman vih, para pënton varo voh e no pa soe pe Sosoenën. E susun po oraꞌ hat to piuk voh ka ra, ko iu hat va pa komaara to matop voh e non pea pa nok a ma tah hat. A ma toꞌtoꞌ pea to puh voh non pa ma taateꞌ hat, me a taateꞌ manin pa kon a ma tah peo vamanih pa ö no upöm teꞌ to öt va ne. Ea to teꞌ voh no pa rës o upöm teꞌ, kee teꞌ voh ne pa rës varuꞌ ka ra.
Ivëhkëk, e Sosoenën, eꞌ A Teꞌ Va Pa Hehe A Ra to iu rakah a rora, pareꞌ ururuan a ra ko nok en pa taateꞌ vih manih pea. Ko poen no a taateꞌ iu peꞌ to tavus vateeraꞌ, eꞌ to hehe a ra po ururuan koman peꞌ. Eꞌ to hikta hehe a ra, suk a ma taateꞌ totoopin na to nok voh. Ahik, eꞌ to pupui a ra ka tavus va ee manih po koaꞌ voon, ka Tuvuh Vasioꞌ heꞌ a ra o toꞌtoꞌ voon. Manih pa kiu pe Ieesuꞌ Kristo, eꞌ A Teꞌ Va Pa Hehe A Ra, e Sosoenën to koep maꞌ o kikis pa Tuvuh Vasioꞌ manih pea. E Kristo to ururuan a ra ko nok a ra, ka tavus ee a nap totoopin pa matan e Sosoenën. Ka manih pa taateꞌ pamëh ne Sosoenën to vateꞌ a ra, marën a kon o toꞌtoꞌ tamoaan. Keꞌ o toꞌtoꞌ pamëh ne ea to anoeh no a kon vamanih po pus koaꞌ peꞌ.
A soe vaꞌih to man. Eöꞌ to iu noꞌ pan, eën se to tavus vakis a ma tah varih, ka napan to vaman ne e Sosoenën, ee se antoen ne a kiu vakis pa nok a ma taateꞌ vih. O vu taateꞌ pamëh to vih, pareꞌ vaꞌaus non sih a napan.
Ivëhkëk, eën se nat nom heꞌ tenan nom pa ma soe piuk pa napan to iu vörep ne sih a vaato vaheve, me a vaato vasukaꞌ po rivon, me a vaato suk a ma taateꞌ pa ma kën sipuiire, me a vapus manih pa vaato suk a pusun in a ma soe to teꞌ ne po Vavaasis pe Mosës. Ea to nat e no, a ma vu soe poë varih to hikta onöt ne a vaꞌaus a ra pa vateꞌ a taateꞌ vih. 10 Ta pah teꞌ se keh nok a taateꞌ va pa kök o kum teꞌ varih to vaman ne e Sosoenën, eën se heꞌ eah a soe, marën a vatotoopin o kokoman peꞌ. Parën heꞌ eah a soe pa pah tëëm, keꞌ a poa tëëm, keꞌ se keh hikta pënton, a, eën se heꞌ tonun eom peꞌ. 11 Eën to nat e nom, a pap teꞌ poë varih to këh voh ee pa hanan, pare tavus ee o teꞌ nonok hat. Ka hat koman pee se vateꞌ raoe po vahutët.
E Taëtus Se Nö Rakah Maꞌ Pa Ep E Pöl
12 Eöꞌ se keh vanö nös e Atemus, keꞌ e Takikus manem pën, eën se punöꞌ vëhvaꞌ rakah pa nö maꞌ manih peöꞌ manih pa vöön va Nikopolis. Suk ataeah, eöꞌ to iu teꞌ noꞌ manih Nikopolis, pa tëëm tutuvuh me a tuvuh apuh. 13 Eën se matop vavih rakah nom e Apölos, me e Sënas. E Sënas, eꞌ a teꞌ natnat va pa taateꞌ va Room. Eën se vaꞌaus raoe pa ma tah varih, nee se teꞌ manih pa nö pee. 14 A napan pea varih to vaman ne, nën se vavaasis raoe, kee kon vavih rakah o nat pa taateꞌ va pa nok a kiu vih, marën a vaꞌaus a napan to kökööt ne pa ma tah. A pop pa napan to vaman ne e Ieesuꞌ Kristo se pu vaꞌpuh po vaman, kee se vavatet vavih ne a taateꞌ pe Sosoenën.
15 A napan kurus to teꞌ me a no neoꞌ, to vanö nös a potan avih pee manem pën, kën se heꞌ a potan avih pemöm manem pa napan to vaman ne e Ieesuꞌ, pare iu ne sih a möm
Eöꞌ to hinhin noꞌ pan e Sosoenën se heꞌ a neöm kurus o ururuan peꞌ.