^
2 Juan
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa yoꞌo̱ quiꞌya̱j níꞌ nana̱ cataj xnaꞌanj Diose̱ rihaan níꞌ, ne̱ ga̱a̱ ꞌe̱e̱ rá níꞌ man tuviꞌ níꞌ a
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa cuchi̱ꞌ Juan rej ya̱nj nij soꞌ a