Nihánj me síj vi̱j yanj cartá quiꞌyaj síí cuꞌna̱j Pabló caꞌnéé soꞌ rihaan nij yuvii̱ noco̱ꞌ man Diose̱ ya̱nj chumanꞌ cuꞌna̱j Tesalónica a
1
Síí cuꞌna̱j Pabló do̱ꞌ, síí cuꞌna̱j Silvano do̱ꞌ, síí cuꞌna̱j Timoteo do̱ꞌ, me núj, ne̱ ꞌyaj núj yanj cartá nihánj caꞌne̱j núj rihaan nij soj si̱j ya̱nj chumanꞌ cuꞌna̱j Tesalónica si̱j noco̱ꞌ man Rej níꞌ Diose̱ do̱ꞌ, man Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ do̱ꞌ a. Me rá núj quiꞌya̱j Rej níꞌ Diose̱ do̱ꞌ, quiꞌya̱j Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ do̱ꞌ, se lu̱j cheꞌé soj, ne̱ me rá núj ga̱a̱ xe̱j nimán soj, quiꞌya̱j ro̱j soꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa veꞌé nocoꞌ nij síí cuchumán rá niꞌya̱j man Jesucristó ya̱nj chumanꞌ Tesalónica man Diose̱ a
Sa̱ꞌ uxrá doj canocoꞌ nij soj man Diose̱, ne̱ cunuu ꞌe̱e̱ doj rá ꞌo̱ ꞌo̱ soj tinúú soj daj a̱ güii, ne̱ cheꞌé dan no̱ xcúún núj niga̱nj nago̱ꞌ núj graciá rihaan Diose̱ cheꞌé soj, tinu̱j, nocoj. Ne̱ maꞌa̱n núj nataꞌ rihaan nij yuvii̱ noco̱ꞌ man Diose̱ ya̱nj queꞌe̱e̱ chumanꞌ se vaa veꞌé ꞌyaj soj, ne̱ dan me se taj núj se vaa ꞌyaj ndoꞌo nii sayuun man soj, tza̱j ne̱ yoꞌo̱ amán rá soj niꞌya̱j soj man Diose̱, ne̱ ꞌo̱ vaa sca̱ꞌ rá soj rihaan sayuun, ne̱ yoꞌo̱ nocoꞌ raan soj man Diose̱ ei. Dan me se yoꞌo̱ aꞌmii sca̱ꞌ ya̱ maꞌa̱n núj cheꞌé soj rihaan daj a̱ nij síí noco̱ꞌ Diose̱ ya̱nj daj a̱ chumanꞌ se vaa uxrá táá riꞌyunj nii man soj ne̱ uxrá ranꞌ soj sayuun, taj núj rihaan nij soꞌ ei.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj cheꞌé güii quiꞌya̱j Diose̱ sayuun man nij yuvii̱ ꞌyaj sayuun man nij síí cuchumán rá niꞌya̱j man Jesucristó a
Cheꞌé se vaa ꞌyaj soj, cheꞌé dan neꞌen níꞌ se vaa nica̱ vaa nana̱ cataj xnaꞌanj Diose̱ cheꞌé soj a. Dan me se nuchruj ra̱a̱ Diose̱ cheꞌé soj, ne̱ cataj xnaꞌanj Diose̱ se vaa caꞌve̱e ca̱yáán soj ga̱ Diose̱ asa̱ꞌ guun chij Diose̱ rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ cheꞌé maꞌa̱n güii dan ranꞌ soj sayuun na̱nj á. Dan me se neꞌen níꞌ se vaa nica̱ vaa rá Diose̱ quiꞌya̱j Diose̱ sayuun man nij yuvii̱ quiꞌyaj sayuun man soj, ne̱ nica̱ vaa rá Diose̱ cata̱j xnaꞌanj Diose̱ se vaa navi̱j güii ranꞌ soj sayuun, ne̱ nara̱a̱n rá soj ga̱ núj, ne̱ veé da̱nj nara̱a̱n rá taranꞌ níꞌ güii curuvi̱ꞌ uún Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ do̱ꞌ, curuvi̱ꞌ nij se‑mo̱zó soꞌ síí nucua̱j ndoꞌo do̱ꞌ, curuvi̱ꞌ rej xta̱ꞌ rque ꞌo̱ yaꞌan chuguu̱n a. Ne̱ quiꞌya̱j Jesucristó sayuun man nij yuvii̱ ne neꞌen man Diose̱ do̱ꞌ, man nij yuvii̱ naꞌvej rá cuno̱ se‑na̱na̱ Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ nana̱ sa̱ꞌ do̱ꞌ a. Dan me se quira̱nꞌ nij soꞌ sayuun cheꞌé cacunꞌ quiꞌyaj nij soꞌ, ne̱ dan me se rej yaníj cuma̱n nij soꞌ, caca̱a̱ nij soꞌ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj a. Se̱ queneꞌen nij soꞌ man síí ꞌni̱j raꞌa man níꞌ do̱ꞌ, se̱ queneꞌen nij soꞌ se vaa veꞌé ndoꞌo vaa soꞌ do̱ꞌ, yan nucua̱j ndoꞌo soꞌ do̱ꞌ maꞌ. 10 ꞌO̱ se güii caꞌna̱ꞌ uún síí ꞌni̱j raꞌa man níꞌ rihaan chumii̱ nihánj me se cata̱j nij síí sa̱ꞌ noco̱ꞌ man soꞌ se vaa veꞌé ndoꞌo vaa soꞌ, ne̱ sa̱ꞌ uxrá vaa nu̱ꞌ se vaa quiꞌyaj soꞌ a. ꞌO̱ se cuchumán ya̱ rá soj cuno soj nana̱ nataꞌ núj rihaan soj ei.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa achíín niꞌya̱j Pabló rihaan Diose̱ se vaa ra̱cuíj Diose̱ man nij síí cuchumán rá niꞌya̱j man Jesucristó a
11 Cheꞌé dan niga̱nj achíín niꞌya̱j núj rihaan Diose̱ cheꞌé soj se vaa caꞌve̱e quisi̱j soj gu̱un soj nu̱ꞌ nda̱a vaa me rá Diose̱ gu̱un soj ga̱a canacúún Diose̱ man soj canoco̱ꞌ soj man soꞌ a. Ne̱ achíín niꞌya̱j núj se vaa ra̱cuíj ndoꞌo Diose̱ man soj quiꞌya̱j suun soj nu̱ꞌ suun sa̱ꞌ me rá soj quiꞌya̱j suun soj, cheꞌé se si̱j amán rá niꞌya̱j man Jesucristó me soj a. 12 Dan me se nda̱a síj, ga̱a ne̱ caꞌve̱e cavi̱i̱ sa̱ꞌ doj Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ ni̱ꞌyaj yuvii̱ cheꞌé se vaa quiꞌyaj maꞌa̱n soj, ne̱ cavi̱i̱ sa̱ꞌ maꞌa̱n soj ni̱ꞌyaj yuvii̱ cheꞌé se si̱j noco̱ꞌ man Jesucristó me soj a. Da̱nj ina̱nj me se lu̱j me rá Diose̱ síí noco̱ꞌ níꞌ man do̱ꞌ, Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ do̱ꞌ, quiꞌya̱j ro̱j soꞌ cheꞌé soj ado̱nj.