Nihánj me síj vaꞌnu̱j cartá quiꞌyaj síí cuꞌna̱j Juan, ne̱ caꞌnéé soꞌ yanj nihánj rihaan síí cuꞌna̱j Gayo a
1
Síí chii nga̱ mej, ne̱ achrón ꞌu̱nj yanj nihánj naya̱a̱ so̱ꞌ si̱j cuꞌna̱j Gayo a. ꞌE̱e̱ raj mán so̱ꞌ, cheꞌé se si̱j noco̱ꞌ nana̱ ya̱ me níꞌ a. Dan me se me rá ꞌu̱nj se vaa cavi̱i̱ sa̱ꞌ so̱ꞌ ne̱ ga̱a̱ nu̱cuáá so̱ꞌ á. ꞌO̱ se ya̱ ya̱ va̱j avii sa̱ꞌ nimán so̱ꞌ na̱nj ado̱nj. ꞌO̱ se guun niha̱ꞌ uxrá rá ꞌu̱nj, cheꞌé se caꞌnaꞌ do̱j tinúú níꞌ rihanj nihánj, ne̱ nataꞌ nij soꞌ rihanj se vaa yoꞌo̱ nocóꞌ so̱ꞌ tucuáán ya̱ ei. Ne̱ taj va̱j yoꞌó rasu̱u̱n caꞌve̱e quiꞌya̱j gu̱un niha̱ꞌ raj a̱ maꞌ. Ma̱a̱n se o̱rúnꞌ nana̱ cunó ꞌu̱nj se vaa veꞌé nocoꞌ nij soj si̱j guun taꞌníí ꞌu̱nj man tucuáán ya̱, ne̱ cheꞌé nana̱ yoꞌ roꞌ, uun niha̱ꞌ uxrá raj na̱nj ado̱nj.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa veꞌé racuíj síí cuꞌna̱j Gayo man nij síí chéé nataꞌ se‑na̱na̱ Jesucristó a
Dan me se ꞌe̱e̱ raj mán so̱ꞌ, ne̱ veꞌé ꞌyáá so̱ꞌ racuíj so̱ꞌ man nij tinúú níꞌ nij síí ꞌnaꞌ yoꞌó chumanꞌ, ne̱ cheꞌé dan síí veꞌé nocoꞌ man síí ꞌni̱j raꞌa man níꞌ mé so̱ꞌ, raj ado̱nj. Ne̱ a̱j nataꞌ nij soꞌ rihaan nij síí amán rá ya̱nj chumanꞌ nihánj se vaa cunuu ꞌe̱e̱ rá so̱ꞌ man nij soꞌ chugua̱nj. Ne̱ cuna̱j uxrá sese yoꞌo̱ ra̱cuíj so̱ꞌ man nij soꞌ ga̱a chéé nij soꞌ queꞌe̱e̱ chumanꞌ yoꞌ ei. ꞌO̱ se síí ꞌyaj suun rihaan maꞌa̱n Diose̱ me nij soꞌ ado̱nj. ꞌO̱ se cavii nij soꞌ nata̱ꞌ nij soꞌ se‑na̱na̱ síí ꞌni̱j raꞌa man níꞌ, ne̱ taj va̱j a̱ ꞌó rasu̱u̱n ne quiri̱ꞌ nij soꞌ raꞌa nij síí naꞌvej rá cuno̱ se‑na̱na̱ Jesucristó a̱ man chugua̱nj. Cheꞌé dan no̱ xcúún níꞌ ra̱cuíj níꞌ man taranꞌ nij síí chéé cheꞌé Diose̱, ga̱a ne̱ gu̱un níꞌ tuviꞌ nij soꞌ síí nataꞌ nana̱ ya̱ rihaan yuvii̱ ei.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj cheꞌé ꞌo̱ síí chiꞌi̱i̱ nimán a
Dan me se quiꞌyáj ꞌo̱ yanj cartá caꞌnéé ꞌu̱nj rihaan cunuda̱nj nij síí amán rá niꞌya̱j man Jesucristó ya̱nj chiháán so̱ꞌ a. Tza̱j ne̱ vaa yoꞌo̱ tuviꞌ nij soꞌ síí cuꞌna̱j Diótrefes, ne̱ soꞌ me síí me rá gu̱un chij rihaan nij soꞌ, ne̱ naꞌvej rá soꞌ cuno̱ soꞌ se‑na̱na̱j maꞌ. 10 Cheꞌé dan, sese cuchi̱ꞌ uún ꞌu̱nj rihaan so̱ꞌ, ne̱ cata̱j xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan so̱ꞌ cheꞌé se nij ꞌyaj soꞌ ga̱a tuꞌva soꞌ nana̱ nij cheꞌé núj ei. Ne̱ nuveé ina̱nj nana̱ nij aꞌmii soꞌ maꞌ. Dan me se ga̱a uchiꞌ nij tinúú níꞌ chiháán so̱ꞌ, ne̱ ne aꞌmii soꞌ ga̱ nij tinúú níꞌ maꞌ. Tana̱nj uún, ne̱ me maꞌa̱n síí me rá caꞌmi̱i̱ ga̱ nij tinúú níꞌ, ne̱ aráán soꞌ chrej rihaan nij yuvii̱ se̱ gaa na̱nj caꞌmi̱i̱ nij yuvii̱ ga̱ nij tinúú níꞌ, ne̱ nda̱a rii soꞌ xeꞌ man nij yuvii̱ chugua̱nj. Da̱nj ꞌyaj síí cuꞌna̱j Diótrefes ei.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa veꞌé quiꞌya̱j níꞌ a
11 Dan me se ꞌe̱e̱ rá ꞌu̱nj mán so̱ꞌ, tinu̱j. Ne̱ se̱ guun qui̱ꞌyáá so̱ꞌ nda̱a vaa ꞌyaj nij síí chiꞌi̱i̱ maꞌ. Ma̱a̱n se qui̱ꞌyáá so̱ꞌ nda̱a vaa ꞌyaj nij síí vaa sa̱ꞌ á. ꞌO̱ se síí ꞌyaj se sa̱ꞌ roꞌ, me síí noco̱ꞌ man Diose̱ ado̱nj. Ne̱ síí ꞌyaj se chiꞌi̱i̱ roꞌ, ne neꞌen soꞌ man Diose̱ a̱ maꞌ.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj cheꞌé síí cuꞌna̱j Demetrio a
12 Cunuda̱nj nij tinúú níꞌ taj xnaꞌanj cheꞌé síí cuꞌna̱j Demetrio se vaa síí vaa sa̱ꞌ me soꞌ, ne̱ ya̱ ya̱ síí sa̱ꞌ me soꞌ ado̱nj. Yoꞌ me nana̱ taj xnaꞌanj núj rihaan so̱ꞌ, ne̱ a̱j neꞌén so̱ꞌ se vaa nana̱ ya̱ me nij nana̱ ataj xnaꞌanj núj rihaan so̱ꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa cuchi̱ꞌ Juan rej ya̱nj Gayo a
13 Vaa ndoꞌo nana̱ guun rá ꞌu̱nj cata̱j xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan so̱ꞌ, tza̱j ne̱ naꞌvej rá ꞌu̱nj cachro̱n ꞌu̱nj nu̱ꞌ nana̱ yoꞌ rihaan yanj nihánj a̱ man chugua̱nj. 14 Tza̱j ne̱ cuchi̱j rihaan so̱ꞌ, ga̱a ne̱ caꞌve̱e caꞌmi̱i̱ níꞌ me maꞌa̱n nana̱ rihaan tuviꞌ níꞌ ei. 15 Dínj ga̱a̱ nimán so̱ꞌ á. Me rá nij tinúú níꞌ se vaa veꞌé ca̱yáán so̱ꞌ á. Cata̱j so̱ꞌ rihaan ꞌo̱ ꞌo̱ nij tinúú ꞌu̱nj ya̱nj chiháán so̱ꞌ se vaa veꞌé cuma̱n nij soꞌ raj a.