3
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa caꞌneꞌ Diose̱ suun rihaan Pabló nata̱ꞌ soꞌ se‑na̱na̱ Diose̱ nana̱ sa̱ꞌ rihaan níꞌ si̱j yaníj a
Neꞌen nij soj se vaa ꞌni̱j ꞌu̱nj tagaꞌ cheꞌé se nocóꞌ ꞌu̱nj man Jesucristó, ne̱ ꞌyaj suun ꞌu̱nj aꞌmii natáj ꞌu̱nj rihaan nij soj si̱j yaníj cheꞌé soꞌ, ne̱ a̱j neꞌen soj se vaa atá ꞌu̱nj suun quiꞌyaj Diose̱ cheꞌé soj si̱j yaníj na̱nj ado̱nj. Dan me se quiꞌyaj ndoꞌo Diose̱ se lu̱j cheꞌé ꞌu̱nj, ne̱ caꞌneꞌ soꞌ suun rihanj quiꞌya̱j sunj cheꞌé soj ei. Dan me se tihaa̱n naca̱ Diose̱ rihanj da̱j me rá Diose̱ quiꞌya̱j Diose̱ cheꞌé nij yuvii̱ ma̱n rihaan chumii̱ nihánj, ne̱ a̱j cachrón ꞌu̱nj do̱j nana̱ cheꞌé se vaa tihaa̱n Diose̱ manj rihaan yanj cartá caꞌnéé ꞌu̱nj rihaan soj ga̱a rque̱ ado̱nj. Naya̱a̱ soj yanj cartá yoꞌ, ne̱ xca̱j soj cuentá cheꞌé nu̱ꞌ nana̱ naríꞌ ꞌu̱nj nana̱ cheꞌé nu̱ꞌ se vaa quiꞌyaj Jesucristó cheꞌé yuvii̱ ei. Ga̱a rque̱ roꞌ, ne cata̱j xnaꞌanj Diose̱ nana̱ yoꞌ rihaan yuvii̱ maꞌ. Tza̱j ne̱ nda̱a ya̱j roꞌ, me tihaa̱n Nimán Diose̱ nana̱ yoꞌ rihaan núj si̱j apóstol si̱j sa̱ꞌ cuneꞌ Jesucristó man nata̱ꞌ se‑na̱na̱ soꞌ rihaan yuvii̱, ne̱ tihaa̱n soꞌ nana̱ yoꞌ rihaan yoꞌó nij síí nataꞌ se‑na̱na̱ Diose̱ rihaan yuvii̱ a. Dan me se tihaa̱n soꞌ nana̱ se vaa cuno̱ nij soj si̱j yaníj se‑na̱na̱ Diose̱ nana̱ sa̱ꞌ, ne̱ cunu̱u sa̱ꞌ soj ga̱ núj si̱j israelitá ado̱nj. Ne̱ nana̱ cataꞌ tuꞌva Diose̱ cheꞌé nij síí canoco̱ꞌ man Jesucristó roꞌ, quisíj ya̱ nu̱ꞌ nana̱ yoꞌ cheꞌé nij soj si̱j yaníj ga̱ núj si̱j israelitá na̱nj chugua̱nj.
Ne̱ vaa ndoꞌo suun rihanj nata̱ꞌ ꞌu̱nj nana̱ sa̱ꞌ yoꞌ, ne̱ yoꞌ me se lu̱j quiꞌyaj Diose̱ cheꞌej ado̱nj. Nda̱ꞌ se ne nó xcúún ꞌu̱nj quiri̱ꞌ ꞌu̱nj se lu̱j nihánj, tza̱j ne̱ maꞌa̱n ya̱ Diose̱ me síí rqué se lu̱j nihánj manj na̱nj ei. Soꞌ me síí nucua̱j ndoꞌo, ne̱ guun nu̱cuáj quiꞌyaj sunj, quiꞌyaj Diose̱ na̱nj chugua̱nj. Nda̱ꞌ se síí nica̱ꞌ doj rihaan taranꞌ nij síí sa̱ꞌ noco̱ꞌ man Diose̱ mej, tza̱j ne̱ quiꞌyaj Diose̱ se lu̱j yoꞌ rihanj, ne̱ caꞌneꞌ soꞌ suun rihanj nata̱j nana̱ sa̱ꞌ rihaan nij soj si̱j yaníj se vaa sa̱ꞌ uxrá vaa se quiꞌyaj Jesucristó cheꞌé níꞌ ado̱nj. Ne̱ me rá Diose̱ cata̱j xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan yuvii̱ nu̱ꞌ se vaa quiꞌya̱j soꞌ cheꞌé nij yuvii̱ a. Dan me se Diose̱ me síí quiꞌyaj nu̱ꞌ rasu̱u̱n, ne̱ a̱j neꞌen soꞌ da̱j quiꞌya̱j soꞌ cheꞌé yuvii̱, tza̱j ne̱ ne cata̱j xnaꞌanj soꞌ rihaan yuvii̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌnaꞌ maꞌ. 10 Tza̱j ne̱ nij yaꞌanj ma̱n rej xta̱ꞌ roꞌ, me rá Diose̱ xca̱j nij soꞌ cuentá cuano̱ se vaa ina̱nj nana̱ cu̱u sa̱ꞌ ndoꞌo avii raa̱ Diose̱, ne̱ queneꞌe̱n nij soꞌ man taranꞌ níꞌ si̱j noco̱ꞌ man Jesucristó, ne̱ xca̱j nij soꞌ cuentá se vaa avii ndoꞌo raa̱ Diose̱ ado̱nj. 11 Dan me se guun rá Diose̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌnaꞌ se vaa quiꞌya̱j soꞌ da̱nj tió ma̱n níꞌ, ne̱ guun rá soꞌ se vaa caꞌne̱j soꞌ man Jesucristó si̱j ꞌni̱j raꞌa man níꞌ rihaan chumii̱ nihánj a. 12 Ne̱ cheꞌé se amán rá níꞌ niꞌya̱j níꞌ Jesucristó roꞌ, cheꞌé dan caꞌve̱e cachi̱nj niꞌya̱j maꞌa̱n níꞌ rihaan Diose̱, ne̱ taj cheꞌé cuchuꞌvi̱ꞌ níꞌ caꞌmi̱i̱ níꞌ ga̱ Diose̱ maꞌ.
13 Cheꞌé dan cata̱j xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan soj se vaa se̱ cuchuꞌviꞌ nimán soj queneꞌe̱n soj sayuun quiránꞌ ꞌu̱nj cheꞌé soj maꞌ. Ma̱a̱n se tana̱nj a̱ cavi̱i̱ sa̱ꞌ soj doj cheꞌé sayuun ránꞌ ꞌu̱nj nihánj na̱nj ado̱nj.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa achíín niꞌya̱j Pabló rihaan Diose̱ se vaa sa̱ꞌ doj xca̱j nij síí ma̱n Efeso cuentá se vaa ꞌe̱e̱ ndoꞌo rá Jesucristó man níꞌ a
14 Cheꞌé se cavii sa̱ꞌ ndoꞌo nij soj ga̱ núj, cheꞌé dan canicunꞌ ru̱j ꞌu̱nj, ne̱ achíín ni̱ꞌyáá ꞌu̱nj rihaan Rej níꞌ Diose̱ cheꞌé soj ado̱nj. 15 Dan me se Diose̱ me Rej nu̱ꞌ taranꞌ nij xꞌneꞌ nij síí ma̱n rej xta̱ꞌ do̱ꞌ, Rej nu̱ꞌ taranꞌ nij xꞌneꞌ níꞌ si̱j ma̱n rihaan chumii̱ nihánj do̱ꞌ, 16 ne̱ achíín ni̱ꞌyáj rihaan soꞌ cheꞌé soj se vaa nari̱ꞌ nucuaj nimán soj quiꞌya̱j Nimán Diose̱ ado̱nj. 17 Ne̱ achíín ni̱ꞌyáj se vaa cuchuma̱n doj rá soj queneꞌe̱n soj man Jesucristó, ne̱ yoꞌo̱ natu̱u̱ Jesucristó nimán soj quiꞌya̱j Diose̱, ga̱a ne̱ yoꞌo̱ cunu̱u ꞌe̱e̱ rá soj man taranꞌ tinúú soj ado̱nj. 18-19 Nda̱a síj, ga̱a ne̱ nari̱ꞌ nucuaj ndoꞌo nimán soj, ne̱ gu̱un nucua̱j soj xca̱j sa̱ꞌ soj cuentá se vaa ꞌe̱e̱ uxrá rá Jesucristó man níꞌ, ne̱ queneꞌe̱n taranꞌ níꞌ si̱j cunuu sa̱ꞌ nimán rihaan Diose̱ se vaa ꞌe̱e̱ uxrá rá Jesucristó man níꞌ ado̱nj. Taj a̱ ꞌó síí gu̱un nucua̱j maꞌa̱n queneꞌe̱n se vaa ꞌe̱e̱ uxrá rá Jesucristó man níꞌ maꞌ. Tza̱j ne̱ guun nucua̱j níꞌ xcaj níꞌ cuentá se vaa ꞌe̱e̱ uxrá rá Jesucristó man níꞌ, quiꞌyaj Diose̱, ne̱ quiꞌyaj ndoꞌo Diose̱ se lu̱j cheꞌé níꞌ, ne̱ dan me se cunu̱u sa̱ꞌ ina̱nj níꞌ, nda̱a vaa maꞌa̱n Diose̱ ado̱nj.
20 Dan me se ya̱j me se síí sa̱ꞌ uxrá me Diose̱, ne̱ uun nucua̱j soꞌ rque̱ soꞌ nu̱ꞌ rasu̱u̱n achíín níꞌ ga̱a̱ rihaan níꞌ a. Tza̱j ne̱ ne rqué soꞌ ma̱a̱n ina̱nj nij rasu̱u̱n achíín niꞌya̱j níꞌ ga̱a̱ rihaan níꞌ maꞌ. ꞌO̱ se rqué soꞌ nu̱ꞌ rasu̱u̱n achíín níꞌ rihaan soꞌ, ne̱ rqué soꞌ yoꞌó doj a̱ rasu̱u̱n rihaan níꞌ ei. 21 Cheꞌé dan cata̱j níꞌ si̱j noco̱ꞌ man Jesucristó se vaa ina̱nj sa̱ꞌ uxrá vaa Diose̱, ne̱ yoꞌo̱ da̱nj caꞌmi̱i̱ níꞌ ga̱ taꞌníí níꞌ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj cheꞌé Jesucristó a. Veé da̱nj ga̱a̱ ya̱ ei.