Nihánj me ꞌo̱ yanj cartá quiꞌyaj yoꞌo̱ soꞌ caꞌnéé soꞌ rihaan nij yuvii̱ israelitá noco̱ꞌ man Diose̱ a
1
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa sa̱ꞌ uxrá vaa taꞌníí Diose̱ síí cuꞌna̱j Jesucristó a
Nataꞌ uxrá Diose̱ se‑na̱na̱ Diose̱ rihaan nij síí nataꞌ se‑na̱na̱ Diose̱ ga̱a naá, ne̱ nataꞌ nij soꞌ nana̱ yoꞌ rihaan xi̱i níꞌ nij síí cumán ga̱a naá a. Dan me se do̱ꞌ do̱ꞌ cataj xnaꞌanj Diose̱ se‑na̱na̱ soꞌ rihaan nij síí nataꞌ yoꞌ, ne̱ ino̱ vaa quiꞌyaj Diose̱ ga̱ ꞌo̱ ꞌo̱ nij soꞌ, ga̱a cataj xnaꞌanj Diose̱ se‑na̱na̱ Diose̱ rihaan ꞌo̱ ꞌo̱ nij soꞌ a. Tza̱j ne̱ ya̱j ga̱a nichru̱nꞌ caꞌa̱nj niꞌya̱ chumii̱ nihánj me se cataj xnaꞌanj maꞌa̱n ya̱ taꞌníí Diose̱ se‑na̱na̱ Diose̱ rihaan níꞌ, quiꞌyaj Diose̱, ne̱ taꞌníí Diose̱ me se soꞌ me síí cuneꞌ Diose̱ man se vaa gu̱un chij soꞌ rihaan cunuda̱nj rasu̱u̱n vaa güii, ne̱ soꞌ me síí quiꞌyaj cunuda̱nj chumii̱, quiꞌyaj Diose̱ ei. Ne̱ ase vaa maꞌa̱n Diose̱ roꞌ, da̱nj vaa soꞌ chugua̱nj. Dan me se niꞌya̱j níꞌ man soꞌ, ne̱ xcaj níꞌ cuentá se vaa veꞌé ndoꞌo vaa Diose̱, ne̱ xcaj ya̱ níꞌ cuentá da̱j vaa maꞌa̱n Diose̱ ei. Ne̱ cheꞌé se si̱j nucua̱j ndoꞌo me soꞌ roꞌ, cheꞌé dan ma̱a̱n nana̱ avii u̱u̱n tuꞌva soꞌ, ne̱ ꞌo̱ mán chre̱ꞌ nu̱ꞌ rasu̱u̱n, ne̱ se̱ quiriꞌ a̱ ꞌó rasu̱u̱n quiꞌya̱j soꞌ maꞌ. Cheꞌé dan tinavij soꞌ cacunꞌ tumé níꞌ, ga̱a ne̱ caꞌanj ca̱yáán soꞌ rej xta̱ꞌ ndoꞌo rej xꞌnu̱j Diose̱, ne̱ rej nuva̱ꞌ Diose̱ yáán soꞌ cuano̱ ei. Dan me se guun soꞌ síí sa̱ꞌ doj rihaan nij se‑mo̱zó Diose̱, ne̱ noco̱o uxrá doj vaa suun ata̱ soꞌ rihaan suun ata̱ taranꞌ nij se‑mo̱zó Diose̱ na̱nj chugua̱nj. ꞌO̱ se a̱j neꞌen soj nana̱ nihánj nana̱ caꞌmii Diose̱ cheꞌé taꞌníí soꞌ a:
―Taꞌníj mé so̱ꞌ á. Cuano̱ nihánj me se queneꞌe̱n yuvii̱ se vaa taꞌníj mé so̱ꞌ, qui̱ꞌyáj a. ―Da̱nj caꞌmii Diose̱ cheꞌé taꞌníí Diose̱, tza̱j ne̱ nuveé riha̱a̱n se‑mo̱zó Diose̱ caꞌmii Diose̱ nana̱ vaa da̱nj maꞌ.
Ne̱ nihánj me nana̱ caꞌmii Diose̱ cheꞌé taꞌníí Diose̱, cataj Diose̱:
―Guún ꞌu̱nj rej soꞌ, ne̱ gu̱un soꞌ taꞌníj a ―cataj uún Diose̱ cheꞌé taꞌníí Diose̱ a. Tza̱j ne̱ ne caꞌmi̱i̱ soꞌ nana̱ vaa da̱nj cheꞌé se‑mo̱zó soꞌ maꞌ. Ma̱a̱n cheꞌé taꞌníí soꞌ caꞌmii soꞌ nana̱ yoꞌ ado̱nj.
Dan me se soꞌ me síí guun síí chava̱ꞌ rihaan taranꞌ níꞌ si̱j noco̱ꞌ man Diose̱ a. Ne̱ danj Diose̱ taj se vaa asa̱ꞌ caꞌnaꞌ uún soꞌ rej cuma̱n taranꞌ nij yuvii̱ ga̱a̱ iꞌna̱ꞌ rihaan chumii̱ nihánj quiꞌyaj Diose̱, ne̱ quinaꞌvi̱j taranꞌ nij se‑mo̱zó Diose̱ rihaan soꞌ, taj danj Diose̱ a.
Ne̱ aꞌmii uún danj Diose̱ cheꞌé nij se‑mo̱zó Diose̱, taj yoꞌ se vaa nana̱ u̱u̱n do̱ꞌ, nda̱ꞌ rá se vaa daa yaꞌan do̱ꞌ, vaa se‑mo̱zó Diose̱, quiꞌyaj Diose̱ a.
Tza̱j ne̱ vaa doj nana̱ nó rihaan danj Diose̱ nana̱ aꞌmii rihaan maꞌa̱n taꞌníí Diose̱, ne̱ nana̱ yoꞌ taj: “Diose̱ mé so̱ꞌ, ne̱ quiri̱i̱ taꞌngáꞌ so̱ꞌ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj, ne̱ nica̱ ga̱a̱ rá so̱ꞌ ni̱caj yuꞌunj so̱ꞌ man yuvii̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj a. Niha̱ꞌ ina̱nj rá so̱ꞌ ca̱nocóꞌ so̱ꞌ chrej sa̱ꞌ, tza̱j ne̱ nachriꞌ uxrá so̱ꞌ chrej chiꞌi̱i̱ ei. Cheꞌé dan Diose̱ síí uun chij rihaan so̱ꞌ roꞌ, cuneꞌ soꞌ mán so̱ꞌ, se vaa cavi̱i̱ sa̱ꞌ so̱ꞌ doj rihaan nij tuvíꞌ so̱ꞌ a”, taj danj Diose̱ a.
10 Ne̱ taj uún danj Diose̱: “Asi̱j guun cheꞌe̱ chumii̱ nihánj, ne̱ so̱ꞌ me síí cuneꞌ man chumii̱ nihánj, Señor. Ne̱ ma̱ꞌán so̱ꞌ raꞌa yá so̱ꞌ quiꞌyáá so̱ꞌ nu̱ꞌ se ma̱n rej xta̱ꞌ ado̱nj. 11 Ne̱ vaa güii, ne̱ quinavi̱j nu̱ꞌ nihánj, tza̱j ne̱ daj chiha̱a̱ míj se̱ quinavíí so̱ꞌ maꞌ. Dan me se ase vaa yatzíj nga̱ roꞌ, da̱nj ga̱a̱ nu̱ꞌ chumii̱ nihánj do̱ꞌ, nu̱ꞌ rej xta̱ꞌ do̱ꞌ ei. 12 Ne̱ ase vaa yatzíj roꞌ, da̱nj ga̱a̱ na̱rumii so̱ꞌ man ro̱j yoꞌ, ne̱ gu̱un ino̱ ro̱j yoꞌ, qui̱ꞌyáá so̱ꞌ ei. Tza̱j ne̱ se̱ cunuu ino̱ ma̱ꞌán so̱ꞌ maꞌ. ꞌO̱ veé da̱nj ga̱a̱ so̱ꞌ, ne̱ daj chiha̱a̱ míj se̱ cavíꞌ so̱ꞌ man chugua̱nj”, taj uún danj Diose̱ cheꞌé maꞌa̱n taꞌníí Diose̱ a.
13 Ne̱ caꞌmii uún Diose̱ rihaan taꞌníí Diose̱, cataj soꞌ:
―Ca̱yáán so̱ꞌ rej xꞌnúú ꞌu̱nj rej nuva̱ꞌ ꞌu̱nj, ne̱ quiꞌya̱j canaán ꞌu̱nj rihaan nij síí ta̱j riꞌyunj mán so̱ꞌ, ne̱ quiri̱i̱ taꞌngáꞌ so̱ꞌ rihaan nij soꞌ a ―cataj Diose̱ rihaan taꞌníí Diose̱ a. Tza̱j ne̱ a̱ ꞌó rihaan se‑mo̱zó soꞌ ne caꞌmi̱i̱ soꞌ da̱nj maꞌ.
14 Dan me se xa̱ꞌ nij se‑mo̱zó Diose̱, tza̱j ne̱ nana̱ u̱u̱n me nij soꞌ a. ꞌYaj suun nij soꞌ rihaan Diose̱, ne̱ caꞌnéé Diose̱ man nij soꞌ quiꞌya̱j suun nij soꞌ rihaan níꞌ si̱j cavi̱i̱ sa̱ꞌ ga̱ Diose̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj ei. Ne̱ sa̱ꞌ doj vaa taꞌníí Diose̱ rihaan nij se‑mo̱zó Diose̱ na̱nj chugua̱nj.