28
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa cunuu iꞌna̱ꞌ uún Jesucristó a
Dan me se caꞌanj güii cueta̱nꞌ güii naránj rá nij yuvii̱ israelitá, ne̱ naꞌya̱a̱n cotungó me yoꞌ, ne̱ da̱j doj quisi̱j güii a. Ne̱ caꞌnaꞌ chana̱ cuꞌna̱j Mariá Magdalena do̱ꞌ, yoꞌó chana̱ cuꞌna̱j Mariá do̱ꞌ, queneꞌe̱n ro̱j chana̱ yuꞌuj catúj Jesucristó a. Veé dan, ne̱ cachén uxrá yuún, ne̱ cavii yoꞌo̱ se‑mo̱zó síí ꞌni̱j raꞌa man níꞌ rej xta̱ꞌ, caꞌnaꞌ soꞌ, nanij soꞌ tuꞌva yuꞌuj yoꞌ, ga̱a ne̱ quirii yaníj soꞌ yuvej aráán tuꞌva yuꞌuj yoꞌ, ne̱ caꞌanj cane̱ soꞌ xráá yuvej yoꞌ a. Da̱j se uun rá ro̱j noꞌ neꞌen ro̱j noꞌ ga̱a raa̱n roꞌ, da̱nj guun rá ro̱j noꞌ ga̱a curuviꞌ soꞌ a. Ne̱ da̱j se uun rá ro̱j noꞌ neꞌen ro̱j noꞌ yuꞌveꞌ catzi̱i̱ ndoꞌo roꞌ, da̱nj guun rá ro̱j noꞌ neꞌen ro̱j noꞌ saga̱nꞌ soꞌ a. Ga̱a ne̱ cuchuꞌviꞌ ndoꞌo nij tanuu ma̱n tumé tuꞌva yuꞌuj yoꞌ, ne̱ quiriꞌíj ndoꞌo man nij soꞌ a. Dan me se ase vaa mán síí caviꞌ vaa mán nij soꞌ rihaan yoꞌóó a. Veé dan, ne̱ cuchiꞌ ro̱j chana̱ yoꞌ rihaan se‑mo̱zó Diose̱, ne̱ cataj se‑mo̱zó Diose̱ rihaan ro̱j noꞌ a:
―Se̱ cuchuꞌviꞌ ro̱j so̱j maꞌ. ꞌO̱ se a̱j neꞌén ꞌu̱nj se vaa nanoꞌ ro̱j so̱j man Jesucristó síí caviꞌ rihaan rcutze̱ ado̱nj. Taj va̱j soꞌ naj nihánj a̱ maꞌ. ꞌO̱ se cunuu iꞌna̱ꞌ uún soꞌ, nda̱a vaa cataj xnaꞌanj soꞌ rihaan soj á. Catu̱u̱ ro̱j so̱j ni̱ꞌyaj ro̱j so̱j rej quinaj soꞌ á. Ga̱a ne̱ raꞌya̱nj caꞌa̱nj ro̱j so̱j, cata̱j xnaꞌanj ro̱j so̱j rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ se vaa cunuu iꞌna̱ꞌ uún soꞌ á. Veé dan me se quita̱j ya̱a̱n soꞌ rihaan soj caꞌa̱nj soꞌ estadó Galilea, ne̱ caꞌa̱nj soj nda̱a yoꞌ, ne̱ queneꞌe̱n soj man soꞌ á. Da̱nj ga̱a̱ cata̱j xnaꞌanj soj rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ á. Veé dan me quisíj nana̱ cataj xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan soj a ―taj se‑mo̱zó Diose̱ rihaan ro̱j chana̱ yoꞌ a.
Veé dan, ne curiha̱nj ro̱j chana̱ caꞌanj ro̱j noꞌ a. Veé ro̱j noꞌ cuchuꞌviꞌ, ne̱ veé ro̱j noꞌ guun niha̱ꞌ rá uún a. Veé dan me se cunánj ndoꞌo ro̱j noꞌ, cata̱j xnaꞌanj ro̱j noꞌ rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó nu̱ꞌ se vaa queneꞌen ro̱j noꞌ do̱ꞌ, nu̱ꞌ nana̱ cataj xnaꞌanj se‑mo̱zó Diose̱ rihaan ro̱j noꞌ do̱ꞌ a. Ne̱ ma̱a̱n orá dan nariꞌ tuviꞌ maꞌa̱n Jesucristó ga̱ ro̱j chana̱ yoꞌ, ne̱ cataj soꞌ:
―Ga̱a̱ niha̱ꞌ nimán ro̱j so̱j á ―taj Jesucristó rihaan ro̱j noꞌ a.
Ga̱a ne̱ cuchiꞌ ro̱j chana̱ yoꞌ rihaan Jesucristó, ne̱ caꞌanj canicu̱nꞌ ru̱j ro̱j noꞌ rihaan soꞌ, ne̱ quitaꞌaa ro̱j noꞌ tacóó Jesucristó, ne̱ naꞌvíj ro̱j noꞌ rihaan Jesucristó a. 10 Ga̱a ne̱ cataj Jesucristó rihaan ro̱j chana̱ a:
―Se̱ cuchuꞌviꞌ ro̱j so̱j maꞌ. Ma̱a̱n se caꞌa̱nj ro̱j so̱j cata̱j xnaꞌanj ro̱j so̱j rihaan nij tinúú ꞌu̱nj se vaa cavi̱i̱ nij soꞌ caꞌa̱nj nij soꞌ estadó Galilea, ne̱ nda̱a yoꞌ queneꞌe̱n nij soꞌ manj á ―taj Jesucristó rihaan ro̱j chana̱ yoꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj cheꞌé nana̱ cataj xnaꞌanj nij tanuu rihaan nij xrej ata̱ suun noco̱o doj a
11 Ne̱ ga̱a quisíj caꞌanj ro̱j chana̱ yoꞌ, ne̱ dan me se cavii taꞌa̱j nij tanuu ma̱n tuꞌva yuꞌuj yoꞌ rque chumanꞌ, ne̱ cataj xnaꞌanj nij tanuu rihaan nij xrej ata̱ suun noco̱o doj nu̱ꞌ se vaa guun a. 12 Ne̱ cunuu chre̱ꞌ nij xrej ata̱ suun noco̱o doj ga̱ nij síí uun chij, ne̱ nuchruj ra̱a̱ nij soꞌ da̱j quiꞌya̱j nij soꞌ a. Ga̱a ne̱ goꞌ uxrá nij soꞌ saꞌanj rihaan nij tanuu yoꞌ, 13 ne̱ cataj nij soꞌ:
―Cata̱j soj se vaa rej nii̱ cotoj soj, ne̱ nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ roꞌ, caꞌnaꞌ quirii man soꞌ a. Da̱nj cata̱j soj á. 14 Ne̱ sese cuchi̱ꞌ nana̱ yoꞌ rihaan síí nica̱j suun gobernador, ne̱ sese me rá soꞌ quiꞌya̱j soꞌ sayuun man soj, ne̱ maꞌa̱n núj ca̱ráán raꞌa sayuun xráá soj á ―taj nij soꞌ rihaan nij tanuu a.
15 Dan me se guun ya̱ rá nij tanuu, ne̱ quitaꞌaa nij soꞌ saꞌanj yoꞌ, ne̱ quiꞌyaj nij soꞌ nu̱ꞌ se vaa cataj xnaꞌanj nij xrej ata̱ suun noco̱o doj do̱ꞌ, nij síí uun chij do̱ꞌ, rihaan nij soꞌ a. Ne̱ ase vaa nana̱ caꞌmii nij tanuu rihaan yuvii̱ roꞌ, taꞌngaꞌ da̱nj vaa nana̱ tichaꞌnuu̱ nij yuvii̱ israelitá rihaan yuvii̱ nda̱a yoꞌ ya̱j na̱nj ado̱nj.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj cheꞌé suun caꞌneꞌ Jesucristó rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ a
16 Ga̱a ne̱ caꞌanj xa̱a̱n nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó estadó Galilea, ne̱ cavii nij soꞌ raa̱ ꞌo̱ quij a. Da̱nj quiꞌyaj nij soꞌ, ése̱ cuno nij soꞌ nana̱ cataj xnaꞌanj Jesucristó rihaan nij soꞌ ga̱a rque̱ a. 17 Ga̱a ne̱ queneꞌen nij soꞌ man Jesucristó, ne̱ naꞌvíj nij soꞌ rihaan soꞌ, tza̱j ne̱ ne gu̱un ya̱ rá taꞌa̱j nij soꞌ se vaa ya̱ ya̱ Jesucristó me soꞌ a. 18 Ga̱a ne̱ cuchiꞌ Jesucristó rihaan nij soꞌ, ne̱ cataj soꞌ rihaan nij soꞌ:
―Ya̱j me se ꞌu̱nj me síí uun chij xta̱ꞌ do̱ꞌ, nu̱ꞌ rihaan yoꞌóó do̱ꞌ, quiꞌyaj Diose̱ ei. 19 Cheꞌé dan caꞌa̱nj soj tu̱cuꞌyón soj se‑na̱na̱j rihaan nij yuvii̱ ma̱n ꞌo̱ ꞌo̱ chumanꞌ na̱j rihaan chumii̱, ne̱ canoco̱ꞌ nij yuvii̱ manj, quiꞌya̱j soj, ne̱ cuta̱ꞌ ne soj man nij soꞌ, ne̱ cata̱ꞌ tuꞌva soj se‑chuvi̱i Réé ꞌu̱nj Diose̱ do̱ꞌ, se‑chu̱vií ꞌu̱nj taꞌni̱j Diose̱ do̱ꞌ, se‑chuvi̱i Nimán Diose̱ do̱ꞌ á. 20 Ne̱ tu̱cuꞌyón soj rihaan nij yuvii̱ se vaa cuno̱ nij yuvii̱ nu̱ꞌ nana̱ cataj xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan soj á. Veé dan yu̱u̱n cheꞌe̱ cache̱e̱ ꞌu̱nj ga̱ soj nu̱ꞌ güii cache̱e̱ soj rihaan chumii̱ nihánj, nda̱a se quinavi̱j nu̱ꞌ chumii̱ nihánj na̱nj ado̱nj ―taj Jesucristó rihaan nij soꞌ a.