2
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa nahuun sa̱ꞌ ꞌo̱ síí naꞌvee cache̱e̱, quiꞌyaj Jesucristó a
Dan me se cachén do̱j güii, ga̱a ne̱ catúj uún Jesucristó chumanꞌ Capernaum, ga̱a ne̱ cuchiꞌ nana̱ rihaan nij yuvii̱ se vaa ya̱nj soꞌ rá veꞌ a. Ga̱a ne̱ cunuu chre̱ꞌ queꞌe̱e̱ ndoꞌo nij yuvii̱ rihaan veꞌ yoꞌ, ne̱ nda̱a raan maꞌa̱n mán nij yuvii̱, ne̱ nda̱a rihaan taꞌyaa veꞌ yoꞌ taj rej quisi̱j doj cuma̱n nij yuvii̱ a. Ne̱ nataꞌ Jesucristó se‑na̱na̱ soꞌ rihaan nij yuvii̱ a. Ne̱ dan me se caꞌnaꞌ doj yuvii̱ uún, ne̱ nij soꞌ me se nica̱j nij soꞌ yoꞌo̱ tuviꞌ nij soꞌ síí naꞌvee cache̱e̱, ne̱ táá chiha̱ caꞌa̱nj nij soꞌ man síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ, ne̱ dan me se guun rá nij soꞌ cuchi̱ꞌ síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ rihaan Jesucristó a. Tza̱j ne̱ ne caꞌve̱e cuchi̱ꞌ síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ rihaan Jesucristó, quiꞌyaj nij soꞌ a̱ maꞌ. ꞌO̱ se ma̱n uxrá yuvii̱, ne̱ ne caꞌve̱e cache̱n nij soꞌ a. Cheꞌé dan cavii nij soꞌ xráá veꞌ, ne̱ cayaꞌ nij soꞌ yuꞌuj xráá veꞌ rej nicu̱nꞌ Jesucristó rá veꞌ, ne̱ tananij nij soꞌ yuvéé táá síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ rihaan Jesucristó a. Dan me se ga̱a queneꞌen Jesucristó se vaa cuchumán uxrá rá nij tuviꞌ síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ se vaa caꞌve̱e nahu̱un soꞌ quiꞌya̱j Jesucristó, ga̱a ne̱ cataj soꞌ rihaan síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ:
―Navij cacunꞌ xráá so̱ꞌ, na̱nj tinu̱j ―taj Jesucristó rihaan soꞌ a.
Ne̱ ne̱ do̱j síí naquiꞌyaj cu̱u se‑tucua̱nj Moisés rá veꞌ yoꞌ ga̱ Jesucristó, ne̱ nuchruj ra̱a̱ nij soꞌ, ne̱ guun rá nij soꞌ: “Me cheꞌé aꞌmii síí nihánj da̱nj ga̱. ꞌO̱ se aꞌmii soꞌ nana̱ vaa nij rihaan Diose̱ asan. O̱rúnꞌ Diose̱ gu̱un nucua̱j tinavi̱j cacunꞌ xráá yuvii̱ na̱nj á”, guun rá nij síí naquiꞌyaj cu̱u se‑tucua̱nj Moisés yoꞌ a. Dan me se queneꞌen maꞌa̱n Jesucristó se vaa guun rá nij soꞌ da̱nj, ne̱ cheꞌé dan cataj soꞌ:
―Me cheꞌé nuchruj ra̱a̱ soj nana̱ na̱nj ga̱. Tuꞌva rma̱ꞌán ꞌu̱nj se vaa navij cacunꞌ xráá síí nihánj, rá soj a̱ naꞌ. Caꞌve̱e cata̱j u̱u̱n níꞌ navij cacunꞌ xráá síí nihánj naꞌ. Ase caꞌve̱e doj cata̱j níꞌ na̱xagaa soꞌ, ne̱ nacue̱ soꞌ tuvéé soꞌ, ne̱ cache̱e̱ soꞌ cuaj, cata̱j níꞌ xa̱ꞌ. 10 Dan me se me rá ꞌu̱nj xca̱j soj cuentá se vaa síí caꞌnéé Diose̱ ni̱caj yuꞌunj man yuvii̱ mej ne̱ no̱ xcúún ꞌu̱nj ti̱navíí ꞌu̱nj cacunꞌ xráá nij yuvii̱ ma̱n rihaan chumii̱ nihánj ado̱nj ―taj Jesucristó rihaan nij soꞌ a.
Dan me se cataj Jesucristó rihaan síí naꞌvee cache̱e̱ a:
11 ―Rihaan so̱ꞌ si̱j naꞌvee cache̱e̱ taj ꞌu̱nj, ne̱ nacue̱ so̱ꞌ tuvéé so̱ꞌ, ne̱ na̱nꞌ so̱ꞌ tucuá so̱ꞌ á ―taj Jesucristó rihaan síí na̱j rihaan yuvéé yoꞌ a.
12 Ga̱a ne̱ naxaga̱a̱ síí naꞌvee cache̱e̱ yoꞌ, ne̱ nacué soꞌ tuvéé soꞌ, ga̱a ne̱ curiha̱nj soꞌ rá veꞌ, niꞌya̱j taranꞌ nij yuvii̱ ma̱n rá veꞌ a. Nda̱a síj, ga̱a ne̱ caꞌanj rá nij yuvii̱, ne̱ cataj nij yuvii̱ se vaa sa̱ꞌ uxrá quiꞌyaj Diose̱, ne̱:
―Daj chiha̱a̱ míj ne queneꞌe̱n níꞌ suun da̱nj a̱ man ado̱nj ―taj nij yuvii̱ yoꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa nacúún Jesucristó man Leví, ne̱ canocoꞌ Leví man soꞌ a
13 Ga̱a ne̱ curiha̱nj uún Jesucristó, caꞌanj soꞌ tuꞌva na lacuaná, ga̱a ne̱ caꞌnaꞌ cunuda̱nj nij yuvii̱ rej va̱j soꞌ, ga̱a ne̱ tucuꞌyón soꞌ man nij yuvii̱ a.
14 Veé da̱nj vaj soꞌ, ne̱ queneꞌen soꞌ man síí cuꞌna̱j Leví taꞌníí síí cuꞌna̱j Alfeo, ne̱ dan me se ne̱ soꞌ ꞌo̱ veꞌ aꞌnéj nii puextó, ne̱ aꞌnéj soꞌ puextó man yuvii̱ a. Ga̱a ne̱ cataj Jesucristó rihaan soꞌ, ne̱:
―Ca̱nocóꞌ so̱ꞌ manj, caꞌa̱nj níꞌ á ―taj Jesucristó rihaan soꞌ a.
Ga̱a ne̱ naxuma̱a̱n soꞌ, ne̱ canocoꞌ soꞌ man Jesucristó, caꞌanj soꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa me rá Jesucristó ra̱cuíj soꞌ man nij síí tumé cacunꞌ a
15 Dan me se ꞌo̱ güii yáán Jesucristó rá veꞌ tucuá síí cuꞌna̱j Leví yoꞌ, ne̱ caꞌnaꞌ ndoꞌo tuviꞌ soꞌ síí aꞌnéj puextó do̱ꞌ, yoꞌó nij síí tumé ndoꞌo cacunꞌ do̱ꞌ, ne̱ catúj nij soꞌ rá veꞌ, ne̱ caꞌanj ca̱yáán nij soꞌ ga̱ Jesucristó, ne̱ dan me se ma̱n rcuaꞌa̱a̱n nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó do̱ꞌ, ne̱ chá cunuda̱nj nij soꞌ chraa a. ꞌO̱ se queꞌe̱e̱ ndoꞌo nij síí tumé cacunꞌ yoꞌ me canocoꞌ se‑na̱na̱ Jesucristó a. 16 Ga̱a ne̱ nij síí fariseo naquiꞌyaj cu̱u se‑tucua̱nj Moisés rihaan yuvii̱ roꞌ, queneꞌen nij soꞌ se vaa chá Jesucristó chraa do̱ꞌ, coꞌo Jesucristó do̱ꞌ, ga̱ nij síí aꞌnéj puextó do̱ꞌ, ga̱ yoꞌó nij síí tumé ndoꞌo cacunꞌ do̱ꞌ, ga̱a ne̱ cataj nij soꞌ rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó, ne̱:
―Me cheꞌé chá síí nihánj chraa ne̱ coꞌo soꞌ na ga̱ nij síí aꞌnéj puextó do̱ꞌ, ga̱ yoꞌó nij síí tumé cacunꞌ do̱ꞌ, ga̱ ―taj nij soꞌ, xnáꞌanj nij soꞌ man nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó a.
17 Ne̱ cuno Jesucristó nana̱ caꞌmii nij soꞌ, ga̱a ne̱ cataj soꞌ rihaan nij soꞌ a:
―Síí vaa nucua̱j roꞌ, ne nanoꞌ nij soꞌ man doctor maꞌ. Ma̱a̱n síí ranꞌ roꞌ, me síí nanoꞌ man doctor ado̱nj. Ga̱a ne̱ ase vaa síí ranꞌ roꞌ, da̱nj vaa nij síí nihánj ado̱nj. Ne caꞌna̱ꞌ ꞌu̱nj canacu̱nj ꞌu̱nj man síí sa̱ꞌ maꞌ. Cheꞌé nij síí tumé cacunꞌ caꞌnaj se vaa canoco̱ꞌ nij soꞌ se‑na̱na̱j ado̱nj. Tza̱j ne̱ sese síí sa̱ꞌ me soj, rá soj, ne̱ nuveé si̱j canacu̱nj ꞌu̱nj man me soj maꞌ ―taj Jesucristó rihaan nij soꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj me cheꞌé ne tocoꞌ nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Jesucristó xꞌnaa man maꞌa̱n nij soꞌ a
18 Ne̱ dan me se tocoꞌ nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ Juan do̱ꞌ, nij síí fariseo do̱ꞌ, xꞌnaa man maꞌa̱n nij soꞌ, ne̱ caꞌnaꞌ nij soꞌ rihaan Jesucristó, ne̱ xnáꞌanj nij soꞌ man Jesucristó, cataj nij soꞌ:
―Me cheꞌé, ne̱ tocoꞌ núj si̱j tucuꞌyón se‑na̱na̱ Juan do̱ꞌ, si̱j tucuꞌyón se‑na̱na̱ nij síí fariseo do̱ꞌ, xꞌnaa man maꞌa̱n núj cheꞌé se aráj gue̱e̱ núj rihaan Diose̱, tza̱j ne̱ nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ so̱ꞌ me se ne tocoꞌ nij soꞌ xꞌnaa man maꞌa̱n nij soꞌ ga̱ ―taj nij soꞌ, xnáꞌanj nij soꞌ man Jesucristó a.
19 Ga̱a ne̱ cataj Jesucristó rihaan nij soꞌ a:
―Ase vaa síí cuchruj saꞌanj vaa ꞌu̱nj, ne̱ asa̱ꞌ caꞌve̱e toco̱ꞌ nij síí ma̱n ga̱j xꞌnaa man maꞌa̱n nij soꞌ, rá soj ga̱. Ase vaa síí cataj xca̱j man chana̱ ne̱ ma̱n tuviꞌ soꞌ do̱ꞌ, da̱nj vaa nij síí ma̱n nihánj cuano̱, ne̱ anuû ndoꞌo chaꞌanj man nij soꞌ, ne̱ se̱ caꞌvee toco̱ꞌ nij soꞌ xꞌnaa man maꞌa̱n nij soꞌ cuano̱ maꞌ. 20 Tza̱j ne̱ vaa güii, ne̱ gu̱un yaníj ꞌu̱nj rihaan nij soꞌ, quiꞌya̱j yuvii̱, ga̱a ne̱ nano̱ rá nij síí nihánj, ga̱a ne̱ toco̱ꞌ nij soꞌ xꞌnaa man maꞌa̱n nij soꞌ ado̱nj.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa nij síí noco̱ꞌ tucuáán nga̱ roꞌ, se̱ guun nucua̱j nij soꞌ cuno̱ nij soꞌ se‑na̱na̱ Jesucristó maꞌ
21 ”Tza̱j ne̱ ase vaa yatzíj sinꞌ vaa tucuáán nga̱ noco̱ꞌ soj, ne̱ se̱ guun naꞌne̱j níꞌ mantá naca̱ man yatzíj nga̱ yoꞌ maꞌ. ꞌO̱ se sese quiꞌya̱j níꞌ da̱nj, ne̱ güii quina̱nj yuvii̱ yatzíj yoꞌ, ga̱a ne̱ nagüe̱j mantá naca̱ yoꞌ, ne̱ sese cuxu̱u̱n yuvii̱ man yatzíj yoꞌ, ne̱ quisi̱nꞌ yoꞌ, ga̱a ne̱ cunu̱u xi̱j doj yuꞌuj ta̱j man yatzíj nga̱ yoꞌ na̱nj ado̱nj. 22 Ne̱ dan me se ase vaa nuj nga̱ nuj araa nii na vinó vaa uún soj ei. Ne̱ se̱ caꞌvee tu̱cuꞌyón ꞌu̱nj se‑tucua̱nj ꞌu̱nj rihaan soj maꞌ. ꞌO̱ se ase vaa na vinó naca̱ vaa nana̱ tucuꞌyón ꞌu̱nj, ne̱ se̱ guun cara̱a yuvii̱ na vinó naca̱ rque nuj nga̱ maꞌ. Sese da̱nj quiꞌya̱j yuvii̱, ne̱ cuya̱nj na vinó cunu̱u xe̱e̱ na vinó, ne̱ se̱ cacuá nuj nga̱ maꞌ. Cheꞌé dan canu̱u̱ yoꞌ, ne̱ caya̱nj na vinó rihaan yoꞌóó a. Cheꞌé dan araa nii na vinó naca̱ rque nuj naca̱, ne̱ ꞌo̱ mán sa̱ꞌ na vinó rque nuj yoꞌ a. Cheꞌé dan ina̱nj rihaan síí naca̱ síí ne nocoꞌ tucuáán nga̱ tu̱cuꞌyón ꞌu̱nj se‑na̱na̱j na̱nj ado̱nj ―taj Jesucristó rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ síí cuꞌna̱j Juan do̱ꞌ, rihaan nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ nij síí fariseo do̱ꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj cheꞌé güii naránj rá níꞌ a
23 ꞌO̱ güii naránj rá nij yuvii̱ israelitá cachén Jesucristó ga̱ nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ rque ꞌo̱ naa̱ ꞌnúú trigó, ne̱ guun cheꞌe̱ nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ soꞌ va̱j nij soꞌ ne̱ cuta nij soꞌ do̱j caa trigó a. 24 Ga̱a ne̱ cataj nij síí fariseo rihaan Jesucristó a:
―Ni̱ꞌyaj so̱ꞌ ei. Me cheꞌé ꞌyaj nij síí tucuꞌyón se‑na̱na̱ so̱ꞌ da̱nj ga̱. Ne nó xcúún níꞌ quiꞌya̱j níꞌ da̱nj güii naránj rá maꞌ ―taj nij síí fariseo rihaan Jesucristó a.
25 Ga̱a ne̱ cataj Jesucristó rihaan nij soꞌ a:
―Me cheꞌé, ne̱ ne naya̱a̱ soj rihaan danj Diose̱ da̱j quiꞌyaj síí cuꞌna̱j David ga̱a naá a. Ga̱a quinaꞌaan rque nij tuvi̱ꞌ nij soꞌ, 26 ga̱a ne̱ catúj soꞌ rá nuvií ga̱a cayáán síí cuꞌna̱j Abiatar xrej ata̱ suun noco̱o doj, ne̱ chá soꞌ rachrúún ta̱j rihaan se‑mesa̱ Diose̱ a. Ne̱ ne nó xcúún soꞌ cha̱ soꞌ rachrúún yoꞌ, ma̱a̱n o̱rúnꞌ nij xrej nó xcúún cha̱ rachrúún yoꞌ a. Ne̱ goꞌ uún síí cuꞌna̱j David yoꞌ chá nij tuviꞌ soꞌ uún a. Tza̱j ne̱ ne cata̱j Diose̱ se vaa tumé síí cuꞌna̱j David cacunꞌ maꞌ ―taj Jesucristó rihaan nij síí fariseo, 27 ga̱a ne̱ cataj uún soꞌ rihaan nij síí fariseo a― Ma̱a̱n cheꞌé rej caꞌve̱e cavi̱i̱ sa̱ꞌ nij yuvii̱ me cuchruj Diose̱ güii naránj rá na̱nj á. Nuveé cheꞌe̱ rej ca̱ta̱ nij yuvii̱ suun navi̱j rá güii naránj rá me quiꞌyaj Diose̱ man nij yuvii̱ a̱ maꞌ. 28 Cheꞌé dan me, ꞌu̱nj si̱j caꞌnéé Diose̱ ni̱caj yuꞌunj man yuvii̱ roꞌ, no̱ xcúnj quiri̱i̱ taꞌngaj da̱j quiꞌya̱j yuvii̱ güii naránj rá na̱nj ado̱nj ―taj Jesucristó rihaan nij síí fariseo a.