Nihánj me ꞌo̱ yanj cartá quiꞌyaj síí cuꞌna̱j Pabló caꞌnéé soꞌ rihaan síí cuꞌna̱j Titó a
1
ꞌU̱nj roꞌ, me síí cuꞌna̱j Pabló, síí ꞌyaj suun cheꞌé Diose̱, ne̱ cuneꞌ Jesucristó mán ꞌu̱nj guún ꞌu̱nj apóstol caꞌa̱nj rihaan nij yuvii̱ narii Diose̱ man cheꞌé rej nari̱ꞌ nij soꞌ se‑tucua̱nj Jesucristó, ne̱ nari̱ꞌ nij soꞌ se‑na̱na̱ Diose̱ nana̱ ya̱, ne̱ veꞌé uxrá canoco̱ꞌ nij soꞌ man Diose̱, quiꞌya̱j nana̱ ya̱ yoꞌ a. Ga̱a ne̱ gu̱un ya̱ rá nij yuvii̱ se vaa ca̱yáán nij yuvii̱ ga̱ Diose̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj, nda̱a vaa cataꞌ tuꞌva Diose̱ asi̱j naá ndoꞌo, ne̱ xa̱ꞌ Diose̱, tza̱j ne̱ ne aꞌmii ne̱ Diose̱ maꞌ. Ga̱a ne̱ ga̱a quisíj güii cachrón Diose̱, ne̱ tihaa̱n Diose̱ rihaan níꞌ se vaa caꞌve̱e ca̱yáán níꞌ ga̱ Diose̱ nu̱ꞌ cavii nu̱ꞌ caꞌanj a. Da̱nj quiꞌyaj soꞌ ga̱a caꞌneꞌ soꞌ suun rihanj se vaa caꞌmi̱i̱ natáj ꞌu̱nj se‑na̱na̱ soꞌ, ne̱ xa̱ꞌ soꞌ, tza̱j ne̱ soꞌ me síí tinanii man níꞌ rihaan sayuun ado̱nj.
Dan me se qui̱ꞌyáá ꞌu̱nj yanj nihánj caꞌne̱j ꞌu̱nj rihaan so̱ꞌ si̱j cuꞌna̱j Titó a. Amán rá so̱ꞌ se‑na̱na̱ Jesucristó nana̱ cataj xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan so̱ꞌ, ne̱ cuya̱a̱n vaa nana̱ amán rá níꞌ, ne̱ cheꞌé dan ase vaa ꞌo̱ taꞌníj roꞌ, da̱nj vaa so̱ꞌ rihanj, tinu̱j. Me rá ꞌu̱nj quiꞌya̱j Rej níꞌ Diose̱ do̱ꞌ, quiꞌya̱j Jesucristó síí tinanii man níꞌ rihaan sayuun do̱ꞌ, se lu̱j cheꞌé so̱ꞌ, ne̱ ga̱a̱ xe̱j nimán so̱ꞌ, quiꞌya̱j ro̱j soꞌ a.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa cune̱ꞌ síí cuꞌna̱j Titó do̱j síí gu̱un chij ni̱caj yuꞌunj man nij síí amán rá niꞌya̱j man Jesucristó ya̱nj estadó cuꞌna̱j Creta a
Tanáj ꞌu̱nj mán so̱ꞌ estadó Creta, cheꞌé se vaa doj suun ataa ti̱navíí ꞌu̱nj rej yoꞌ, ne̱ me rá ꞌu̱nj ti̱navíí so̱ꞌ suun yoꞌ a. Dan me se me rá ꞌu̱nj cune̱ꞌ so̱ꞌ do̱j síí gu̱un chij ni̱caj yuꞌunj man nij síí amán rá niꞌya̱j man Jesucristó ya̱nj ꞌo̱ ꞌo̱ chumanꞌ yoꞌ a. Dan me se a̱j cataj xnaꞌanj ꞌu̱nj rihaan so̱ꞌ da̱j ga̱a̱ nij síí uun chij cune̱ꞌ so̱ꞌ á. Ina̱nj síí nuviꞌ cacunꞌ tumé do̱ꞌ, síí nica̱j raan nica̱ do̱ꞌ, síí amán rá taꞌníí niꞌya̱j man Jesucristó do̱ꞌ, cune̱ꞌ so̱ꞌ á. Tza̱j ne̱ sese si̱j ꞌyaj cacunꞌ ga̱ chana̱ do̱ꞌ, si̱j tucuáá rihaan rej do̱ꞌ, me taꞌníí yoꞌo̱ soꞌ, ne̱ se̱ cunéꞌ so̱ꞌ man soꞌ maꞌ. Dan me se ina̱nj síí nuviꞌ cacunꞌ tumé gu̱un síí uun chij, cheꞌé se si̱j nica̱j yuꞌunj man nij yuvii̱ noco̱ꞌ man Diose̱ me síí uun chij yoꞌ ado̱nj. ꞌO̱ se se̱ caꞌmii xta̱ꞌ nij síí uun chij maꞌ. Se̱ gaa yaꞌa̱an rá nij soꞌ maꞌ. Se̱ guun xno̱ nij soꞌ maꞌ. Se̱ goꞌ nij soꞌ tuviꞌ nij soꞌ maꞌ. Se̱ tihaꞌ yuꞌunj nij soꞌ tuviꞌ nij soꞌ cheꞌé yan caꞌne̱e̱ nij soꞌ saꞌanj man tuviꞌ nij soꞌ maꞌ. Ma̱a̱n se veꞌé quiꞌya̱j nij soꞌ caꞌve̱j nij soꞌ coto̱j yuvii̱ ꞌnaꞌ yoꞌó chumanꞌ tucuá nij soꞌ, ne̱ rque̱ nij soꞌ chraa cha̱ nij yuvii̱ á. Ga̱a̱ niha̱ꞌ rá nij soꞌ ni̱ꞌyaj nij soꞌ man yuvii̱ ꞌyaj se sa̱ꞌ, ne̱ xca̱j nij soꞌ cuentá da̱j ꞌyaj maꞌa̱n nij soꞌ uún á. Ina̱nj veꞌé quiꞌya̱j nij soꞌ rihaan tuviꞌ nij soꞌ do̱ꞌ, rihaan Diose̱ do̱ꞌ a. Se̱ guun nij soꞌ síí ꞌyaj canaán se chiꞌi̱i̱ rihaan maꞌ. Raan canoco̱ꞌ nij soꞌ se‑na̱na̱ Diose̱ nana̱ tucuꞌyón núj rihaan nij síí noco̱ꞌ man Diose̱ a. Da̱nj quiꞌya̱j nij soꞌ, ga̱a ne̱ gu̱un nucua̱j nij soꞌ nago̱ꞌ nij soꞌ se‑tucua̱nj Diose̱ tucuáán sa̱ꞌ man yoꞌó nij yuvii̱, ne̱ gu̱un nucua̱j nij soꞌ ti̱haa̱n nij soꞌ rihaan nij síí tucuꞌyón yoꞌó tucuáán ei.
Nana̱ nihánj taj xnaꞌanj se vaa ca̱ráán síí cuꞌna̱j Titó chrej rihaan nij síí cuchumán rá niꞌya̱j man Jesucristó se vaa se̱ canocoꞌ nij soꞌ yoꞌó tucuáán a
10 Dan me se ma̱n ndoꞌo síí tucuáá do̱ꞌ, síí tuꞌva rmaꞌa̱n do̱ꞌ, síí tihaꞌ yuꞌunj do̱ꞌ, estadó Creta, ne̱ síí chiꞌi̱i̱ doj rihaan yoꞌó nij soꞌ me nij síí taj se vaa no̱ xcúún nij snóꞌo noco̱ꞌ man Jesucristó cata̱ꞌ taꞌngaꞌ man nij soꞌ, taj nij síí chiꞌi̱i̱ yoꞌ a. 11 Vaa cheꞌé ndoꞌo caꞌne̱ꞌ rá nij soꞌ ga̱ nana̱ vaa da̱nj qui̱ꞌyáá so̱ꞌ ei. ꞌO̱ se riꞌ ndoꞌo rá queꞌe̱e̱ nij tucua̱ yuvii̱, ꞌyaj nij soꞌ ga̱a tucuꞌyón nij soꞌ nana̱ vaa da̱nj nana̱ ne nó xcúún nij soꞌ tu̱cuꞌyón nij soꞌ na̱nj ado̱nj. Ne̱ ina̱nj saꞌanj quiri̱ꞌ u̱u̱n nij soꞌ, rá nij soꞌ, don ꞌyaj chiꞌi̱i̱ nij soꞌ ado̱nj.
12 Dan me se yoꞌo̱ tuviꞌ maꞌa̱n nij soꞌ síí nataꞌ se‑na̱na̱ yaꞌanj noco̱ꞌ nij soꞌ roꞌ, cataj soꞌ se vaa xa̱ꞌ nij síí ma̱n Creta, tza̱j ne̱ síí ne̱ me nij soꞌ, ne̱ xcuu chiꞌi̱i̱ me nij soꞌ, ne̱ ina̱nj síí rmi̱i̱ me rá cara̱a rque uún me nij soꞌ, taj maꞌa̱n tuviꞌ nij soꞌ niꞌya̱j soꞌ man nij soꞌ a. 13 Ne̱ dan me se ya̱ uxrá cataj soꞌ cheꞌé nij tuviꞌ soꞌ ei. Cheꞌé dan sca̱ꞌ ina̱nj cata̱j xnaꞌanj so̱ꞌ cheꞌé se‑cacu̱nꞌ nij soꞌ rihaan nij soꞌ, ga̱a ne̱ caꞌve̱e ca̱nica̱j nij soꞌ canoco̱ꞌ nij soꞌ se‑tucua̱nj níꞌ si̱j amán rá niꞌya̱j man Jesucristó, ne̱ ga̱a̱ sa̱ꞌ nij soꞌ ei. 14 Dan me se da̱nj qui̱ꞌyáá so̱ꞌ, ga̱a ne̱ se̱ gaa na̱nj xca̱j nij soꞌ cuentá cheꞌé nij cuentó u̱u̱n nanó nij yuvii̱ israelitá ei. Ne̱ se̱ cuno nij soꞌ se vaa taj nij yuvii̱ naꞌvej rá canoco̱ꞌ man Diose̱ ma̱n rihaan chumii̱ nihánj rihaan nij soꞌ maꞌ. Sese xca̱j nij soꞌ cuentá aꞌmii yuvii̱ uún, ne̱ ta̱náj nij soꞌ tucuáán ya̱ na̱nj ado̱nj.
15 Dan me se yuvii̱ vaa sa̱ꞌ nimán, tza̱j ne̱ sa̱ꞌ vaa cunuda̱nj rasu̱u̱n rihaan nij soꞌ, ne̱ xa̱ꞌ yuvii̱ vaa chiꞌi̱i̱ nimán, tza̱j ne̱ daj a̱ rasu̱u̱n ruviꞌ niꞌya̱j nij síí chiꞌi̱i̱ síí naꞌvej rá cuchuma̱n rá ni̱ꞌyaj man Jesucristó roꞌ, chiꞌi̱i̱ vaa taranꞌ rasu̱u̱n rihaan nij soꞌ na̱nj ado̱nj. 16 Ne̱ neꞌen nij soꞌ man Diose̱, taj maꞌa̱n nij soꞌ, tza̱j ne̱ niꞌya̱j níꞌ se vaa ꞌyaj nij soꞌ, ne̱ xcaj níꞌ cuentá se vaa ne neꞌen uxrá nij soꞌ man Diose̱ a̱ maꞌ. Tana̱nj síí chiꞌi̱i̱ me nij soꞌ, ne̱ síí ne uno me nij soꞌ, ne̱ taj va̱j a̱ doj suun sa̱ꞌ ne neꞌen nij soꞌ quiꞌya̱j suun nij soꞌ man ado̱nj.