5
La fe que vence al mundo
Daranꞌ ni tsínj xuman ruhua sisi̱ Jesús huin yya Cristo, ni̱ hué ni sij huin daꞌníj Yanꞌanj anj. Ni̱ sisi̱ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ chrej néꞌ huin Yanꞌanj, ni̱ hué daj ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ ni daꞌníj sij nej. Ni̱ sisi̱ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj, ni̱ sisi̱ da̱gahuin néꞌ ni nuguanꞌ aꞌninꞌ sij sun rian néꞌ, hué dan ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ ni daꞌníj sij nej. Ni̱ sisi̱ xa̱ngaꞌ ꞌi̱ róꞌ niꞌyóꞌ Yanꞌanj, ngaa ni̱ hua yya da̱gahuínꞌ sun aꞌninꞌ sij riunꞌ nej.
Ni̱ sé ꞌngo̱ sayun huin si aꞌninꞌ sij riunꞌ mánj. Ni̱ daranꞌ ni tsínj huin daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ hua guiꞌyaj gana ni sij rian ni chrej quij hua chruhua xungüi̱ nan anj. Ni̱ hua gaꞌue gunucuaj néꞌ guiꞌyaj gana néꞌ rian chrej quij hua chruhua xungüi̱ nan xiꞌí si xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Jesús. Hué dan ni̱ sisi̱ xuman ruhua ꞌngo̱ tsínj daj sisi̱ Jesús huin daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ ga̱ꞌue gui̱ꞌyaj gana sij rian chrej quij hua chruhua xungüi̱ nan anj.
El testimonio del Espíritu
Ni̱ gaꞌna̱ꞌ Jesucristo chruhua xungüi̱ nan. Ni̱ gataꞌ nnee sij. Ni̱ gayanj si-tun manꞌan sij xiꞌí si-ga̱quinꞌ néꞌ nej. Ni̱ sé urin gataꞌ nnee sij, sani̱ gayanj si-tun sij nej. Ni̱ Espíritu Santo ataj snanꞌanj rian néꞌ xiꞌí Jesús. Ni̱ aꞌmi yya Espíritu Santo nej. Ni̱ xataꞌ ni̱ hua hua̱ꞌnij si ataj snanꞌanj rian néꞌ xiꞌí Jesús: Ni̱ ꞌngo̱j huin chrej néꞌ. Ni̱ angoj huin Nuguanꞌ daj. Ni̱ ángoj huin Espíritu Santo. Ni̱ aninꞌ hua̱ꞌni daj huin urin. Ni̱ chruhua xungüi̱ nan, ni̱ hua hua̱ꞌnij si ataj snanꞌanj rian néꞌ xiꞌí Jesús. Ngo̱j huin Espíritu Santo. Ni̱ angoj huin nnee gataꞌ nnee Jesús. Ni̱ ángoj huin si-tun manꞌan Jesús gayanj xiꞌí néꞌ. Ni̱ uyan aꞌmi hua̱ꞌnij nuguanꞌ nan. Ni̱ sisi̱ niquinꞌ ꞌngo̱ tsínj nataꞌ sij ꞌngo̱ nuguanꞌ, ni̱ ga̱ra xina néꞌ si-nu̱guanꞌ sij. Sani̱ níꞌyanj yya doj si nataꞌ Yanꞌanj rian néꞌ. Ni̱ Yanꞌanj huin si nataꞌ rian néꞌ xiꞌí daꞌníj sij Jesús aj. 10 Hué dan ni̱ sisi̱ xuman ruhua ꞌngo̱ tsínj daj niꞌyaj sij daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ nu̱n nuguanꞌ nataꞌ Yanꞌanj daj chruhua niman sij. Sani̱ tsínj nun xu̱man ruhua si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, ni̱ huin ruhua síꞌ sisi̱ nuguanꞌ yya̱ huin si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Daj si nun xu̱man ruhua síꞌ nuguanꞌ nataꞌ Yanꞌanj xiꞌí daꞌni. 11 Ni̱ nuguanꞌ nataꞌ Yanꞌanj rian néꞌ huin sisi̱ riqui Yanꞌanj sisi̱ ga̱ꞌue ga̱ne ni̱ganj néꞌ nga̱ manꞌan Yanꞌanj. Ni̱ daꞌníj Yanꞌanj ꞌyaj si ga̱ne ni̱ganj néꞌ. 12 Tsínj nicaj dugüiꞌ nga̱ daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ ga̱ne ni̱ganj sij nga̱ Yanꞌanj. Sani̱ tsínj nitaj si nicaj dugüiꞌ nga̱ daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ si̱ gane ni̱ganj sij nga̱ Yanꞌanj mánj.
El conocimiento de la vida eterna
13 Ni̱ garūnj nuguanꞌ nan gaꞌnī rian ni é re̱ꞌ huin ni é re̱ꞌ ni ngüi̱ xuman ruhua niꞌyaj daꞌníj Yanꞌanj. Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ gui̱niꞌi ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱ne ni̱ganj ni é re̱ꞌ nga̱ Yanꞌanj. Ni̱ arūnj nuguanꞌ nan sisi̱ ga̱ gue̱ gu̱xuman ruhua ni é re̱ꞌ ni̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ daꞌníj Yanꞌanj nej. 14 Ni̱ gahuin yya ruhua néꞌ nga̱ Yanꞌanj. Daj si ngaa ga̱chinj jniꞌyaj néꞌ ꞌngo̱ nuguanꞌ rian Yanꞌanj, ni̱ ga̱ꞌuej ruhua Yanꞌanj sisi̱ ni̱caj néꞌ nuguanꞌ daj, ngaa ni̱ ri̱qui sij aj. 15 Ni̱ sisi̱ niꞌi néꞌ si gu̱nun sa̱ꞌ Yanꞌanj daranꞌ si achínj jniꞌyaj néꞌ rian sij, hué dan ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ hua nicaj néꞌ si gachínj néꞌ rian sij aj.
16 Ni̱ sisi̱ niꞌi néꞌ ꞌyaj ꞌngo̱ jnánj néꞌ gaquinꞌ, ni̱ sé ꞌngo̱ gaquinꞌ gui̱ꞌyaj ga̱huiꞌ sij rian Yanꞌanj huin, ngaa ni̱ ga̱chinj jniꞌyaj néꞌ rian Yanꞌanj xiꞌí sij. Ni̱ ga̱ꞌuiꞌ Yanꞌanj si ga̱ ni̱ꞌnaꞌ sij. Sani̱ hua ango gaquinꞌ quij hua. Ni̱ sisi̱ gui̱ꞌyaj ꞌngo̱ jnánj néꞌ gaquinꞌ daj, ni̱ ga̱huiꞌ sij rian Yanꞌanj. Ngaa ni̱ si̱ gachínj jniꞌyóꞌ rian Yanꞌanj xiꞌí tsínj ꞌyaj gaquinꞌ quij da mánj. 17 Daranꞌ si quij ꞌyaj ni ngüi̱ huin gaquinꞌ. Sani̱ hua gaquinꞌ ꞌyaj ni ngüi̱. Ni̱ sé si ga̱huiꞌ ni ngüi̱ rian Yanꞌanj, gui̱ꞌyaj daranꞌ gaquinꞌ mánj.
18 Ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ nitaj si chéj ni daꞌníj Yanꞌanj si-chrej xungüi̱ nan mánj. Daj si dugumi daꞌníj Yanꞌanj si-chrej ni sij. Ni̱ si̱ gaꞌue gui̱daꞌa sichre ni sij mánj. 19 Ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ nicaj dugüiꞌ niman néꞌ nga̱ Yanꞌanj. Sani̱ ni̱nꞌ ga̱chraꞌ chruhua xungüi̱ chéj sichre nicaj sun sij rian ni tsínj nitaj si nicaj dugüiꞌ nga̱ Yanꞌanj anj. 20 Ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ hua gaꞌna̱ꞌ daꞌníj Yanꞌanj. Ni̱ riqui sij si gara daꞌngaꞌ ruhua néꞌ da̱j hua Yanꞌanj xa̱ngaꞌ. Ni̱ nicaj dugüiꞌ néꞌ nga̱ tsínj huin xa̱ngaꞌ daꞌníj Yanꞌanj huin Jesucristo. Ni̱ hué sij huin Yanꞌanj xa̱ngaꞌ yya. Ni̱ ꞌyaj sij si ga̱ne ni̱ganj néꞌ nej.
21 Da̱j rúnꞌ huin ni daꞌnī huin ín re̱ꞌ riānj. Hué dan ni̱ ga̱ cuidado ni é re̱ꞌ rian ni yanꞌanj digyaꞌ yunꞌunj huin ni yanꞌanj guiꞌyaj raꞌa ni ngüi̱. Ni̱ si̱ guinicoꞌ a ni é re̱ꞌ ango nuguanꞌ mánj. Amén.