2
Instrucciones sobre la oración
Hué dan ni̱ asi̱j sini, ni̱ huin ruhuāj sisi̱ ga̱chinj jniꞌyaj á re̱ꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ ga̱chinj jniꞌyaj á re̱ꞌ xiꞌí daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ ga̱ꞌuiꞌ a ni é re̱ꞌ si guruhua Yanꞌanj xiꞌí daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ ga̱chinj jniꞌyaj á re̱ꞌ xiꞌí ni tsínj nicaj sun nga̱ daranꞌ ni tsínj huin rian nej. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue gui̱man dinꞌinj néꞌ chruhua xungüi̱ nan. Ni̱ ꞌueé gui̱ꞌyaj néꞌ gui̱nicoꞌ néꞌ Yanꞌanj. Ni̱ sa̱ꞌ huin sisi̱ hué daj gui̱ꞌyaj néꞌ. Daj si aranꞌ ruhua Yanꞌanj sisi̱ hué daj gui̱man néꞌ. Ni̱ Yanꞌanj huin si nacaj néꞌ. Daj si huin ruhua Yanꞌanj sisi̱ ga̱nani daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ gui̱niꞌi ni sij nuguanꞌ xa̱ngaꞌ.
Daj si hua urin Yanꞌanj. Ni̱ hua urin tsínj niquinꞌ aꞌmi rian Yanꞌanj xiꞌí ni ngüi̱ huin sij Jesucristo. Ni̱ nagaꞌuiꞌ Jesús manꞌan sij ngaa gahuiꞌ sij rian rugutsi̱ sisi̱ na̱ruꞌue sij manꞌan sij xiꞌí si-ga̱quinꞌ daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ gani Yanꞌanj ꞌngo̱ güi ga̱huiꞌ Jesús. Ni̱ hué gue̱ güi daj gahuiꞌ yya sij guiniꞌi ni ngüi̱. Xiꞌí daj ni̱ gari sun Yanꞌanj sisi̱ gahuīnj apóstol sisi̱ ga̱nꞌanj ga̱ꞌmī nuguanꞌ sa̱ꞌ rian ni ngüi̱. Ni̱ di̱gyānj rian ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ anéj chrej sisi̱ gu̱xuman ruhua ni sij ni̱ꞌyaj ni sij si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj huin nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. (Ni̱ nuguanꞌ aꞌmī nan huin nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. Ni̱ nitaj si aꞌmi nnēj mánj.)
Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ daranꞌ yuꞌuj, ni̱ ga̱chinj jniꞌyaj ni tsínj rian Yanꞌanj. Ni̱ na̱chi nicaj raꞌa ni sij ne̱ꞌ xataꞌ ga̱chinj jniꞌyaj ni sij rian Yanꞌanj. Ni̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ ni sij, ruhuāj aj. Ni̱ si̱ gaꞌman ruhua ni sij. Ni̱ si̱ gaꞌmi ni sij güenda gu̱nunꞌ ni sij mánj.
Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ ga̱ cuidado ni yunꞌunj xa̱na, ni̱ gu̱nun sa̱ꞌ ne si-ganꞌ ne. Ngaa ni̱ ga̱taj ni ngüi̱ sisi̱ sa̱ꞌ huin ne. Ni̱ si̱ guiꞌyaj ne da̱j rúnꞌ ꞌyaj ango ni yunꞌunj xa̱na ngaa huin ruhua ne sisi̱ ga̱ꞌmi ni tsínj nga̱ ne. Ni̱ si̱ ga chra̱ ne da̱j rúnꞌ hua chra̱ ni ngüi̱ xa̱na ngaa daꞌ ganica̱j cúj chra̱ ne. Ni̱ si̱ garasu̱n ne oro nga̱ perla mánj. Ni̱ si̱ gunun ne atsij duꞌue ni̱nꞌ ruhua nej. 10 Sani̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ ne, ni̱ chra̱cuij ne ni dugüiꞌ ne. Ngaa ni̱ gui̱niꞌi ni ngüi̱ sisi̱ hua yya nicoꞌ ne Yanꞌanj anj. 11 Ni̱ dínj ga̱ne duꞌua ne, ni̱ ga̱huin chru̱n ne. Ni̱ da̱gahuin ne daranꞌ nuguanꞌ unun ne. 12 Naꞌuej ruhuāj sisi̱ di̱gyán ni yunꞌunj xa̱na ngaa nahuin yuꞌ ni sij. Ni̱ si̱ gaꞌninꞌ ni yunꞌunj xa̱na rian tsínj mánj. Maan si dínj ga̱ne duꞌua ne, ruhuāj aj.
13 Daj si hua sini tsínj gu̱ꞌnaj Adán, guiꞌyaj Yanꞌanj. Asíj ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj yunꞌunj gu̱ꞌnaj Eva nej. 14 Nun digyaꞌ yunꞌunj sichre Adán. Sani̱ digyaꞌ yunꞌunj sichre yunꞌunj xa̱na daj. Ni̱ ngaa digyaꞌ yunꞌunj sichre unj, ni guiꞌyaj unj gaquinꞌ. 15 Sani̱ ga̱nacaj Yanꞌanj ni yunꞌunj xa̱na xiꞌí si aꞌnga daꞌníj ne. Ni̱ hué daj guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ gu̱xuman ruhua ne ni̱ꞌyaj ne Yanꞌanj. Ni̱ gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ ne nej. Ni̱ si̱ gahuin yanꞌanj ruhua ne nga̱ ni dugüiꞌ ne mánj.