EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
1
Dedicatoria a Teófilo
Hua gaꞌi̱ ni tsínj gahuin ruhua ga̱run rian yanj xiꞌí si da̱j gahuin scanij néꞌ. Ni̱ garun ni sij nuguanꞌ daj da̱j rúnꞌ digyán ni tsínj guiniꞌi daranꞌ si guiꞌyaj Jesús asi̱j sini ya̱n. Ni̱ gaꞌmi ni síꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱, guiꞌyaj Jesús. Ni̱ gunun ni únj nuguanꞌ digyán ni tsínj daj. Hué dan ni̱ ganꞌanj xa̱caj sa̱ꞌ manꞌānj cuenta xiꞌí daranꞌ si gahuin asi̱j gaxi̱ꞌi si-nu̱guanꞌ Jesús. Ni̱ gani ruhuāj sisi̱ duguꞌna̱j huin ga̱rūnj ꞌngo̱ yanj ga̱ya re̱ꞌ huín re̱ꞌ Teófilo, tsínj sa̱ꞌ ni̱nꞌ ruhua. Ni̱ huin ruhuāj na̱taꞌ ni̱ca yyāj daꞌ go̱ꞌngo ni nuguanꞌ xiꞌí daranꞌ ni nuguanꞌ gahuin daj. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue ga̱huin yya ruhuá re̱ꞌ sisi̱ xa̱ngaꞌ nuguanꞌ digyán ni sij rián re̱ꞌ.
Anuncio del nacimiento de Juan
Ni̱ ngaa gane rey Herodes estado Judea, ni̱ nne ꞌngo̱ chrej gu̱ꞌnaj Zacarías. Ni̱ nicoꞌ sij xiꞌninꞌ gu̱ꞌnaj Abías. Ni̱ nica̱ sij gu̱ꞌnaj Elisabet huin unj daꞌni̱ siꞌni̱ chrej Aarón gane síꞌ asi̱j ná. Ni̱ hua ni̱ca niman nu̱ngüej nica̱ tsínj daj rian Yanꞌanj. Ni̱ dagahuin sa̱ꞌ nu̱ngüej nica̱ sij daranꞌ sun aꞌninꞌ Señor rian néꞌ. Ni̱ nitaj gaquinꞌ daꞌui nu̱ngüej sij mánj. Sani̱ nitaj daꞌníj nu̱ngüej sij si yatin Elisabet. Ni̱ achij nu̱ngüej sij nej.
Ni̱ ngaa natúj xiꞌninꞌ nicoꞌ Zacarías guiꞌyaj sun ni sij rian Yanꞌanj, ni̱ hua ꞌngo̱ güi guiriꞌ níꞌyanj Zacarías gatúj síꞌ chruhua si-nuhui Yanꞌanj gutinꞌ síꞌ siquíj ga̱ca-áꞌ. Daj si daꞌngaꞌ daj hua ducuánj nicaj ni sij. 10 Ni̱ da hua gue̱ aca siquíj daj, ni̱ achínj jniꞌyaj daranꞌ ni ngüi̱ rian Yanꞌanj mán ne̱ꞌ xe̱ꞌ. 11 Ngaa ni̱ gurugüiꞌ ꞌngo̱ ángel ꞌna̱ꞌ rian Señor rian Zacarías. Ni̱ niquinꞌ ángel daj ne̱ꞌ raꞌa sa̱ꞌ nna aca siquíj. 12 Ni̱ ngaa guiniꞌi Zacarías ángel daj, ni̱ ganꞌanj ruhua sij. Ni̱ ducu guxuꞌuiꞌ sij nej. 13 Sani̱ gataj ángel:
―Zacarías, si̱ guxuꞌuíꞌ re̱ꞌ mánj. Daj si hua gunun Yanꞌanj nuguanꞌ gachínj jniꞌyáj re̱ꞌ rian sij. Ni̱ ga̱ꞌnga ꞌngo̱ daꞌníj re̱ꞌ gui̱nicaj nica̱ re̱ꞌ Elisabet. Ni̱ du̱guꞌnaj re̱ꞌ lij daj Juan. 14 Ni̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua manꞌán re̱ꞌ. Ni̱ ngaa ga̱ꞌnga lij daj, ni̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua nico ni ngüi̱. 15 Ni̱ ga̱huin achij daꞌníj re̱ꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ si̱ goꞌo sij vino nga̱ nnee xunaj mánj. Ni̱ asi̱j nu̱n sij riqui nni sij, ni̱ ga̱ꞌnaꞌ Espíritu Santo rian sij. 16 Ni̱ ga̱nani ruhua nico ni tsínj israelita xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni sij. Ni̱ na̱nicoꞌ ni sij Danꞌanj ni sij, gui̱ꞌyaj daꞌníj re̱ꞌ. 17 Hua sini daꞌníj re̱ꞌ táj dian sini ya̱n ga̱ꞌmi sij si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱. Ni̱ da ru̱cu ga̱ꞌnaꞌ manꞌan Señor. Ni̱ da̱j rúnꞌ hua nucuaj si-nu̱guanꞌ tsínj gu̱ꞌnaj Elías asi̱j ná, ni̱ daꞌngaꞌ daj ga̱ꞌmi daꞌníj re̱ꞌ. Ni̱ ga̱nꞌanj na̱ꞌmi ru̱huaꞌ yún ni ngüi̱ nga̱ ni daꞌníj ni síꞌ, gui̱ꞌyaj sij. Ni̱ ga̱huin chru̱n ni ngüi̱ nunun. Ni̱ ga̱che ni síꞌ si-chrej ni ngüi̱ hua ni̱ca niman rian Yanꞌanj, gui̱ꞌyaj sij nej. Ni̱ hué ducuánj daj gui̱ꞌyaj xugüi sij rian ni ngüi̱ sisi̱ na̱huin raꞌa ni sij manꞌan Señor. ―Daj gataj ángel gunun Zacarías.
18 Ngaa ni̱ nachínj snanꞌanj Zacarías ángel. Ni̱ gataj sij:
―Da̱j ga̱huin yya ruhuāj xiꞌí si-nu̱guanꞌ re̱ꞌ si hua achī nga̱ nicāj nej. ―Gataj Zacarías rian ángel daj.
19 Ngaa ni̱ gataj ángel daj:
―Huēj huin Gabriel tsínj niquinꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ gaꞌníj manꞌan Yanꞌanj ga̱ꞌnāj ga̱ꞌmī nga̱ re̱ꞌ. Ni̱ ga̱tā nuguanꞌ sa̱ꞌ nan rián re̱ꞌ. 20 Yya̱j ni̱ ri̱an nun gu̱xuman ruhuá re̱ꞌ nuguanꞌ gaꞌmī rián re̱ꞌ, ni̱ ga̱huín re̱ꞌ ꞌngo̱ tsínj si̱ gaꞌue ga̱ꞌmi da ga̱ꞌnga lij daj. Ni̱ ga̱huin yya da̱j rúnꞌ gatā gunún re̱ꞌ güi gani Yanꞌanj. ―Daj gataj ángel gunun Zacarías.
21 Da hua gue̱ da ni̱ mán ni ngüi̱ xe̱ꞌ anaꞌuij ni sij si ga̱hui Zacarías chruhua nuhui. Ni̱ nachínj snanꞌanj ni sij manꞌan dugüiꞌ ni sij u̱n sin huin, ni̱ gahuin ran síꞌ ga̱hui síꞌ chruhua nuhui daj. 22 Ngaa ni̱ ngaa gahui sij xe̱ꞌ, ni̱ naꞌue ga̱ꞌmi sij nga̱ ni ngüi̱ mánj. Ngaa ni̱ xacaj ni ngüi̱ cuenta sisi̱ gurugüiꞌ ꞌngo̱ rasu̱n guiniꞌi sij chruhua nuhui, guiꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ maan si digyán raꞌa yu̱n sij si naꞌue ga̱ꞌmi sij.
23 Ngaa gachin güi guiꞌyaj sun Zacarías rian Yanꞌanj chruhua nuhui, ni̱ guina̱nꞌ sij ducuá sij. 24 Ngaa síj ni̱ guiriꞌ nica̱ sij Elisabet ꞌngo̱ lij. Ni̱ u̱nꞌunꞌ yahui̱ nun gahui unj ducuá unj. 25 Ni̱ gataj unj gunun manꞌan unj: “Ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj ꞌngo̱ sinduj riānj. Ni̱ güi yya̱j ni̱ si̱ guiriꞌīj si-na̱ꞌāj rian ni ngüi̱ ga̱ mánj.” Daj gani ruhua manꞌan unj.
Anuncio del nacimiento de Jesús
26 Ngaa guisíj hua̱tanꞌ yahui̱ gunu̱n riqui Elisabet, ni̱ gaꞌníj Yanꞌanj ángel gu̱ꞌnaj Gabriel ganꞌanj síꞌ ꞌngo̱ xumanꞌ gu̱ꞌnaj Nazaret ngaj rian estado Galilea. 27 Ni̱ guisíj ángel daj rian nne ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na ya̱n gu̱ꞌnaj-áꞌ María. Ni̱ hua guisíj gahuin yya xa̱caj ꞌngo̱ tsínj gu̱ꞌnaj José manꞌan únꞌ. Ni̱ huin síꞌ daꞌníj daꞌni̱ siꞌni̱ rey David. 28 Ngaa ni̱ gatúj ángel daj rian nne únꞌ. Ni̱ gataj sij:
―Hua sa̱ꞌ nné re̱ꞌ níꞌ. Guiꞌyaj Yanꞌanj sinduj rián re̱ꞌ. Ni̱ achéj Señor nga̱ re̱ꞌ. Sa̱ꞌ manꞌán re̱ꞌ scanij ni yunꞌunj xa̱na, guiꞌyaj Yanꞌanj. ―Gataj ángel gunun María.
29 Sani̱ ngaa guiniꞌi unj ángel, ni̱ gani hui̱j ruhua unj xiꞌí nuguanꞌ gaꞌmi síꞌ. Ni̱ nachínj snanꞌanj unj manꞌan unj u̱n sin huin ruhuaj gata nuguanꞌ daj únj. 30 Ngaa ni̱ gataj ángel:
―María, si̱ guxuꞌuíꞌ re̱ꞌ mánj. Gahuin nia̱ꞌ ruhua Yanꞌanj, guiꞌyáj re̱ꞌ. Ni̱ hua guiꞌyaj Yanꞌanj ꞌngo̱ sinduj rián re̱ꞌ. 31 Yya̱j ni̱ gui̱riꞌ re̱ꞌ ꞌngo̱ lij gu̱nun riquí re̱ꞌ. Ni̱ ga̱ꞌnga ꞌngo̱ lij snoꞌo rián re̱ꞌ. Ni̱ du̱guꞌnaj re̱ꞌ lij daj Jesús. 32 Ni̱ ga̱huin sij ꞌngo̱ tsínj huin achij ni̱nꞌ ruhua. Ni̱ gu̱ꞌnaj sij daꞌníj Yanꞌanj achij nne xataꞌ. Ni̱ ga̱ꞌuiꞌ Yanꞌanj achij xa̱ngaꞌ daj sun gui̱nicaj sij rúnꞌ guinicaj sun xi sij David. 33 Ni̱ daꞌngaꞌ daj gui̱ꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ gui̱nicaj ni̱ganj ni̱nꞌ sij sun rian ni daꞌníj Jacob, huin ni síꞌ ni tsínj israelita. Ni̱ nitaj si hua si ga̱nahuij sun nicaj sij mánj. ―Daj gataj ángel daj gunun María.
34 Ngaa ni̱ nachínj snanꞌanj María ángel. Ni̱ gataj unj:
―Asa̱ꞌ ga̱ꞌue gui̱riꞌ manꞌānj lij sisi̱ nitaj tsínj snoꞌo nne ngāj únj. ―Gataj María gunun ángel daj.
35 Ni̱ gataj ángel gunun María:
―Ga̱ꞌnaꞌ Espíritu Santo rián re̱ꞌ. Ni̱ ga̱ꞌnaꞌ si-fuerza Yanꞌanj achij rián re̱ꞌ. Xiꞌí daj gu̱ruj re̱ꞌ ꞌngo̱ lij sa̱ꞌ ni̱nꞌ. Ni̱ daꞌníj Yanꞌanj gu̱ꞌnaj lij gu̱ruj re̱ꞌ daj. 36 Ni̱ dugüíꞌ re̱ꞌ Elisabet huin ꞌngo̱ yunꞌunj achij. Sani̱ guisíj hua̱tanꞌ yahui̱ nu̱n riqui únꞌ. Ni̱ ataj ni ngüi̱ sisi̱ ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na yatin huin únꞌ. 37 Nitaj ꞌngo̱ si huaj sisi̱ si̱ gaꞌue gui̱ꞌyaj Yanꞌanj mánj. ―Gataj ángel daj gunun María.
38 Ngaa ni̱ gataj María:
―Huēj huin ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na ꞌyaj sun rian Señor. Xiꞌí daj ni̱ ga̱ꞌue gui̱ꞌyaj Yanꞌanj ngāj da̱j rúnꞌ gatáj re̱ꞌ gunūnj. ―Daj gataj María gunun ángel.
Hué dan ni̱ gahui ángel daj rian María.
María visita a Elisabet
39 Ni̱ hué ni güi daj ni̱ naxu̱man María. Ni̱ gahui unj ganꞌanj yoo̱ unj ꞌngo̱ xumanꞌ ngaj estado Judea. Ni̱ hua dacuj rian gachin unj. 40 Ni̱ ganꞌanj unj ducuá Zacarías. Ni̱ gatúj unj chruhua hueꞌ. Ni̱ gataj unj gunun Elisabet:
―Hua sa̱ꞌ nné re̱ꞌ níꞌ. ―Daj gataj María.
41 Ni̱ ngaa gunun Elisabet nuguanꞌ gaꞌmi María, ngaa ni̱ güéj lij riqui únꞌ. Ngaa ni̱ gaꞌna̱ꞌ Espíritu Santo rian únꞌ. 42 Ni̱ nucuaj gaꞌmi únꞌ rian María. Ni̱ gataj únꞌ:
―Gahuin ꞌueé manꞌán re̱ꞌ scanij ni yunꞌunj xa̱na, guiꞌyaj Yanꞌanj. Ni̱ gahuin ꞌueé lij gu̱chruj re̱ꞌ, guiꞌyaj Yanꞌanj nej. 43 Ni̱ u̱n sin huīnj si gaꞌna̱ꞌ niꞌyaj nni Señor riānj huín re̱ꞌ únj. 44 Daj si hué gue̱ hora gunūnj nuguanꞌ gaꞌmí re̱ꞌ riānj, ni̱ gahuin nia̱ꞌ ruhua lij nu̱n riquīj. Ni̱ güéj lij nej. 45 Ni̱ hua ꞌueé rián re̱ꞌ xiꞌí si guxuman ruhuá re̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj sisi̱ ga̱huin yya da̱j rúnꞌ gataj Yanꞌanj gunún re̱ꞌ aj. ―Daj gataj Elisabet rian María.
46 Ngaa ni̱ gataj María nuguanꞌ nan:
Aꞌmi sa̱ꞌ ꞌueé nimānj rian Señor.
47 Ni̱ gahuin nia̱ꞌ ruhua nimānj niꞌi nimānj Yanꞌanj huin si nacaj manꞌānj.
48 Daj si acaj Yanꞌanj cuenta xiꞌīj huīnj ꞌngo̱ yunꞌunj xa̱na niqui ꞌyaj sun rian Yanꞌanj.
Ni̱ asi̱j güi yya̱j ni̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ ni̱ganj ni ngüi̱ xiꞌí si hua ꞌueé riānj.
49 Daj si guiꞌyaj Yanꞌanj nucuaj ꞌngo̱ nuguanꞌ nico ngāj.
Ni̱ sa̱ꞌ ni̱nꞌ ruhua hua si-xugüi Yanꞌanj anj.
50 Ni̱ ni̱ganj huin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya daranꞌ ni ngüi̱ unun rianj.
51 Ni̱ guiꞌyaj sun nucuaj Yanꞌanj.
Ni̱ gunucuaj guiꞌyaj gana Yanꞌanj rian ni tsínj nne̱.
Ni̱ ganahuij nuguanꞌ gani nne̱ ruhua ni sij.
52 Ni̱ guiri Yanꞌanj ni tsínj huin achij huin ni tsínj huin rey rian hua nucuaj nne ni síꞌ.
Ni̱ gahuin achij ni tsínj niqui, guiꞌyaj Yanꞌanj.
53 Ni̱ gara sa̱ꞌ riqui ni ngüi̱ achin xiꞌna̱, guiꞌyaj Yanꞌanj.
Ni̱ rani Yanꞌanj ni xuruꞌue na̱nꞌ yu̱n ni sij.
54 Ni̱ chracuij Yanꞌanj ni tsínj israelita, huin ni sij ni tsínj unánj guitsi rianj.
Ni̱ nun guiniꞌyun ruhua Yanꞌanj gahuin ꞌi̱ ruhuaj guiniꞌya ni tsínj daj.
55 Ni̱ daꞌngaꞌ daj hua gataj yya Yanꞌanj gunun Abraham nga̱ ango xi néꞌ.
Ni̱ xiꞌí daj huin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya néꞌ ni̱ganj xiꞌí si huin néꞌ ni daꞌníj daꞌni̱ siꞌni̱ Abraham.
Daj gataj María.
56 Ni̱ hua̱ꞌnij yahui̱ guna María ducuá Elisabet. Rúnꞌ síj ni̱ na̱nꞌ únꞌ ducuá únꞌ.
Nacimiento de Juan el Bautista
57 Ni̱ ngaa guisíj güi ga̱ꞌnga daꞌníj Elisabet, ni̱ gaꞌnga ꞌngo̱ lij snoꞌo, guiꞌyaj únꞌ. 58 Ni̱ ngaa gunun ni dugüiꞌ únꞌ sisi̱ ni̱nꞌ ruhua gahuin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya únꞌ, ni̱ gahuin nia̱ꞌ ruhua ni sij xiꞌí únꞌ. 59 Ngaa guisíj lij itu̱nj güi, ni̱ gaꞌna̱ꞌ ni tsínj gu̱taꞌ daꞌngaꞌ nnee̱ lij daj. Ni̱ huin ruhua ni sij du̱guꞌnaj ni sij lij rúnꞌ gu̱ꞌnaj chre-éꞌ Zacarías. 60 Sani̱ gataj nni lij daj:
―Si̱ gaꞌue mánj. Si-xugüi lij nan huin Juan. ―Daj gataj nni lij.
61 Ngaa ni̱ gataj ni sij:
―Ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni dugüíꞌ re̱ꞌ nitaj si gu̱ꞌnaj da mánj. ―Gataj ni sij.
62 Ngaa ni̱ nachínj snanꞌanj raꞌa yu̱n ni sij chrej lij daj sisi̱ gui̱niꞌi ni sij da̱j du̱guꞌnaj síꞌ lij daj. 63 Ngaa ni̱ gachínj chrej lij daj ꞌngo̱ ruguechraꞌ le ga̱run síꞌ. Ni̱ garun síꞌ: “Juan gu̱ꞌnaj si-xugüi lij.” Daj garun síꞌ. Ni̱ gahuin yanꞌanj ruhua daranꞌ ni sij xiꞌí nuguanꞌ daj. 64 Ngaa ni̱ ꞌngo̱ hora ni̱ gaꞌue gaꞌmi Zacarías. Ni̱ gaxi̱ꞌi síꞌ gaꞌmi sa̱ꞌ ꞌueé síꞌ rian Yanꞌanj. 65 Ni̱ gara yanꞌanj ruhua daranꞌ ni ngüi̱ nne ni̱chrunꞌ xiꞌí si guiranꞌ Zacarías. Ni̱ gunun daranꞌ ni ngüi̱ mán ni̱nꞌ ga̱chraꞌ ni dacan estado Judea xiꞌí ni nuguanꞌ daj. 66 Ni̱ gaꞌníj daranꞌ ni ngüi̱ gunun ni nuguanꞌ daj chruhua cúj niman ni sij. Ni̱ nachínj snanꞌanj ni sij ni manꞌan dugüiꞌ ni sij. Ni̱ gataj ni sij: “Ni̱ u̱n tsínj ga̱huin lij da únj.” Gataj ni sij. Daj duꞌua ni sij xiꞌí si guiꞌyaj sa̱ꞌ ꞌueé Yanꞌanj nga̱ lij daj.
Profecía de Zacarías
67 Ni̱ gaꞌna̱ꞌ ꞌueé Espíritu Santo rian chrej lij daj huin tsínj gu̱ꞌnaj Zacarías. Ni̱ gataj sij:
68 Ga̱ꞌmi sa̱ꞌ néꞌ rian Señor huin Danꞌanj ni tsínj israelita.
Daj si gaꞌna̱ꞌ ni̱ꞌyaj sij ni tsínj nicoꞌ sij.
Ni̱ gaꞌna̱ꞌ na̱caj sij ni síꞌ.
69 Ni̱ gaꞌníj Yanꞌanj ꞌngo̱ tsínj nucuaj gaꞌna̱ꞌ na̱caj yu̱nꞌ huin síꞌ ꞌngo̱ daꞌni̱ siꞌni̱ David.
Ni̱ David huin ꞌngo̱ tsínj gunánj guitsi rian Yanꞌanj.
70 Ni̱ daꞌngaꞌ daj gataj ni tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, guiꞌyaj Yanꞌanj asi̱j ngaa ná.
71 Ni̱ nacaj Yanꞌanj néꞌ rian ni tsínj ununꞌ nga̱ néꞌ nga̱ rian daranꞌ ni tsínj nun huin xa̱nꞌ ruhua niꞌyaj néꞌ nej.
72 Ni̱ daꞌngaꞌ daj ga̱huin ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya ni xi néꞌ da̱j rúnꞌ gataj yya sij rian ni síꞌ.
Ni̱ na̱nun ruhua Yanꞌanj da̱j guiꞌyaj yya sij nuguanꞌ sa̱ꞌ nga̱ ni síꞌ nej.
73-74 Ni̱ gaꞌmi ni̱ca yya Yanꞌanj rian xíꞌ Abraham sisi̱ ga̱huin níꞌnij néꞌ rian ni tsínj ununꞌ nga̱ néꞌ, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj.
Ngaa ni̱ si̱ guxuꞌuiꞌ néꞌ gui̱ꞌyaj sun néꞌ rian Yanꞌanj.
75 Ni̱ ga̱huin sa̱ꞌ niman néꞌ rian Yanꞌanj.
Ni̱ ga̱huin ni̱ca niman néꞌ daranꞌ güi gui̱man néꞌ.
Daj gataj Zacarías.
76 Ngaa ni̱ gaxi̱ꞌi Zacarías gaꞌmi sij rian daꞌníj sij. Ni̱ gataj sij:
Ni̱ ga̱huin so̱ꞌ ꞌngo̱ tsínj ga̱ꞌmi sini si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj achij nne xataꞌ asi̱j nun ga̱ꞌnaꞌ manꞌan Señor.
Ni̱ gui̱ꞌyaj xugüí re̱ꞌ si-chrej manꞌan Señor.
77 Ni̱ di̱gyán so̱ꞌ rian ni ngüi̱ nicoꞌ Señor sisi̱ nicaj sij niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni síꞌ.
Ngaa ni̱ ga̱ꞌue xa̱caj ni síꞌ cuenta sisi̱ na̱caj Yanꞌanj ni síꞌ.
78 Ni̱ daꞌngaꞌ daj ga̱huin si huin ꞌi̱ ni̱nꞌ ruhua Yanꞌanj niꞌya néꞌ.
Ni̱ da̱j rúnꞌ xigui̱n ꞌyaj güi ne̱ꞌ ni̱ganꞌ, ni̱ daꞌngaꞌ daj gui̱xiguin chruhua niman néꞌ, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj ngaa ga̱ꞌnaꞌ Señor ne̱ꞌ xataꞌ rian néꞌ aj.
79 Ni̱ gui̱xiguin rian ni ngüi̱ mán rian ru̱miꞌ huin ni ngüi̱ xuꞌuiꞌ xiꞌí si ga̱huiꞌ ni sij.
Ngaa ni̱ ga̱huin dinꞌinj rian néꞌ ga̱che néꞌ, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj.
Daj gataj Zacarías rian daꞌníj sij.
80 Ngaa ni̱ gachij lij daj. Ni̱ gahuin nucuaj niman sij. Ni̱ gane sij quij quiꞌyanj na̱co daꞌ güi gaxi̱ꞌi sij nataꞌ sij si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni tsínj israelita.