14
Muerte de Juan el Bautista
Ni̱ ngaa daj gunun gobernado gu̱ꞌnaj Herodes xiꞌí nuguanꞌ gaꞌmi ni ngüi̱ xiꞌí Jesús. Ngaa ni̱ gataj sij gunun ni tsínj ꞌyaj sun rian sij:
―Hué sij huin Juan tsínj duguataꞌ nnee ganáꞌnij sij scanij ni níman ganahuin sij Jesús aj. Xiꞌí daj ni̱ nucuaj sij ꞌyaj sij si sa̱ꞌ nga̱ si-fuerza sij, ruhuāj aj.
Daj si hua gaꞌninꞌ Herodes sun sisi̱ gui̱daꞌa ni sij manꞌan Juan gu̱numi ni sij cadena, ni̱ ga̱ri ni sij ducuaga̱ꞌ síꞌ. Daꞌngaꞌ daj guiꞌyaj Herodes si hua xacaj sij Herodías huin unj nica̱ jnánj sij Felipe. Ni̱ hua gataj Juan gunun Herodes sisi̱ si̱ gaꞌue xa̱caj sij xacoꞌ sij ga̱huin nica̱ sij mánj. Ni̱ huin ruhua Herodes da̱gahuiꞌ sij Juan. Sani̱ xuꞌuiꞌ sij rian ni ngüi̱ aj. Daj si daranꞌ ni ngüi̱ gani ruhua sisi̱ Juan huin ꞌngo̱ tsínj aꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj.
Sani̱ ngaa gahuin guiꞌyanj ganasíj yoꞌ gaꞌnga Herodes, ni̱ gahuin guiꞌyanj, guiꞌyaj sij. Ni̱ guiranꞌanj daꞌni̱ xa̱na Herodías rian daranꞌ ni tsínj ma̱n nga̱ Herodes. Ni̱ garanꞌ ruhua Herodes niꞌyaj sij únꞌ. Ni̱ gutaꞌ ni̱ca yya sij rian únꞌ sisi̱ u̱n rasu̱n ga̱ranꞌ ruhua únꞌ ga̱chinj únꞌ rian sij, ni̱ ga̱ꞌuiꞌ sij rian únꞌ. Ni̱ hua gaꞌuiꞌ nni únꞌ ꞌngo̱ chrej da̱j ga̱ꞌmi únꞌ rian sij. Ngaa ni̱ gataj únꞌ gunun Herodes:
―Ruhuāj sisi̱ ri̱qui re̱ꞌ ꞌngo̱ goꞌo nu̱n chra̱ Juan tsínj duguataꞌ nnee riānj. ―Daj gataj únꞌ gunun Herodes, guiꞌyaj nni únꞌ.
Ngaa ni̱ ducu nani ruhua rey Herodes. Sani̱ ri̱an hua gutaꞌ ni̱ca yya sij rian yunꞌunj xa̱na daj ngaa mán ni tsínj nga̱ sij rian mesa, ni̱ gaꞌninꞌ sij sun sisi̱ ga̱ꞌuiꞌ ni sij chra̱ Juan rian únꞌ. 10 Ni̱ gaꞌníj sij tsínj ga̱nꞌanj ga̱ꞌnij chra̱ Juan chruhua ducuaga̱ꞌ. 11 Asíj ni̱ nicaj síꞌ ꞌngo̱ goꞌo nu̱n chra̱ Juan gaꞌna̱ꞌ síꞌ gaꞌuiꞌ síꞌ rian yunꞌunj xa̱na da aj. Ni̱ nagaꞌuiꞌ únꞌ raꞌa nni únꞌ.
12 Ngaa ni̱ gaꞌna̱ꞌ ni tsínj nicoꞌ Juan. Ni̱ nicaj ni sij níman daj ganꞌanj gachinꞌ ni sij. Ni̱ daꞌ síj daj ganꞌanj ni sij nataꞌ ni sij rian Jesús.
Alimentación de los cinco mil
13 Ni̱ ngaa gunun Jesús nuguanꞌ daj, ni̱ gatúj sij chruhua ꞌngo̱ rio̱ chéj rian nnee. Ni̱ gahui sij yuꞌuj daj ganꞌanj sij ꞌngo̱ yuꞌuj hua ni̱ni huin quij quiꞌyanj na̱co. Ni̱ ngaa gunun ni ngüi̱ si ganꞌanj Jesús, ni̱ gahui ni sij xánj ni sij. Ni̱ guinicoꞌ ni sij gachéj da̱coj ni sij. 14 Ni̱ ngaa nanij Jesús chruhua rio̱ daj, ni̱ guiniꞌi sij mán nico ni ngüi̱ aj. Ni̱ gahuin ꞌi̱ ruhua sij niꞌyaj sij ni síꞌ. Ni̱ ganahuin ni ngüi̱ aꞌnanꞌ, guiꞌyaj sij. 15 Ni̱ ngaa guini̱, ni̱ gaꞌna̱ꞌ ni tsínj nicoꞌ Jesús. Ni̱ gataj ni sij gunun síꞌ:
―Yuꞌuj nan hua níꞌnij nitaj ni ngüi̱ mán mánj. Ni̱ guisíj gahuin diꞌni̱. Ngaa ni̱ ga̱naꞌníj re̱ꞌ ni ngüi̱ ga̱nꞌanj ni síꞌ ni xumanꞌ daj sisi̱ gui̱ran ni síꞌ si xa̱ ni síꞌ. ―Daj gataj ni sij gunun Jesús.
16 Ngaa ni̱ gataj Jesús:
―Nitaj xiꞌí si ga̱nꞌanj ni sij. Ga̱ꞌuiꞌ ni é re̱ꞌ si xa̱ ni sij nan nánj. ―Daj gataj Jesús.
17 Ngaa ni̱:
―Maan si nicaj únj u̱nꞌunꞌ chrachrúnj nga̱ hui̱j gue̱ xucuaj. ―Daj gataj ni sij.
18 Ngaa ni̱:
―Ni̱caj ni é re̱ꞌ ga̱ꞌnaꞌ ni é re̱ꞌ nan anj. ―Gataj Jesús.
19 Hué dan ni̱ gaꞌninꞌ Jesús sun sisi̱ ga̱nꞌanj ga̱ne ni ngüi̱ rian chinꞌ. Ngaa ni̱ guidaꞌa sij u̱nꞌunꞌ chrachrúnj daj nga̱ hui̱j xucuaj. Ni̱ niꞌyaj sij xataꞌ. Ni̱ nagaꞌuiꞌ sij si guruhua Yanꞌanj. Ngaa ni̱ guraꞌ daꞌaj sij ni chrachrúnj gaꞌuiꞌ sij raꞌa ni tsínj nicoꞌ sij. Ni̱ nagaꞌuiꞌ ni sij raꞌa ni ngüi̱ daj. 20 Ni̱ xa daranꞌ ni sij. Ni̱ gara ran riqui ni sij. Ngaa ni̱ ganacaj ni sij si xitinꞌ gunáj nara ni sij chruhua xu̱huij xuguti. 21 Ni̱ guisíj ꞌngo̱ si u̱nꞌunꞌ mí ni tsínj xa daj. Ni̱ nini huin ni yunꞌunj xa̱na nga̱ ni tsinꞌ.
Jesús anda sobre el mar
22 Hué dan ni̱ guiꞌyaj Jesús sisi̱ ga̱tu ni tsínj nicoꞌ sij chruhua rio̱ chéj rian nnee ga̱chin sini ni sij anéj chrej duꞌua laguna xa̱chij daj. Ni̱ guna síꞌ. Ni̱ ganaꞌníj síꞌ ni ngüi̱ na̱nꞌ ni sij xánj sij. 23 Ni̱ ngaa guisíj naꞌníj síꞌ na̱nꞌ ni sij, ngaa ni̱ gahui urin síꞌ chra̱ ꞌngo̱ quij. Ni̱ ganꞌanj síꞌ gachínj jniꞌyaj síꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ ngaa guini̱, ni̱ nne urin Jesús yuꞌuj daj.
24 Ni̱ huaj guisíj rio̱ daj da da̱ni laguna xa̱chij. Ni̱ naxu̱man nnee, ni̱ xitinj rio̱ daj, guiꞌyaj nnee. Daj si ahui nane̱. Ni̱ aꞌuij rian ni sij. 25 Ni̱ ngaa ruhua guerenga̱ꞌ, ni̱ ganꞌanj Jesús gachéj sij rian nnee huaj sij nariꞌ dugüiꞌ sij nga̱ ni tsínj daj. 26 Ni̱ ngaa guiniꞌi ni tsínj nicoꞌ sij chéj sij huaj sij rian nnee, ni̱ guxuꞌuiꞌ ni̱nꞌ ruhua ni sij. Ni̱ gataj ni sij:
―Hué ꞌngo̱ staꞌnaj huin. ―Daj gataj ni sij guiniꞌi ni sij Jesús.
Ni̱ gaguáj ni sij si guxuꞌuiꞌ sij.
27 Sani̱ hora gaꞌmi Jesús rian ni sij. Ni̱ gataj sij:
―Ga̱ nucuaj niman ni é re̱ꞌ aj. Yūnj huin nánj. Si̱ guxuꞌuiꞌ ni é re̱ꞌ mánj. ―Daj gataj Jesús gunun ni sij.
28 Ngaa ni̱ gataj Pedro gunun Jesús:
―Señor, sisi̱ hué manꞌán re̱ꞌ ꞌna̱ꞌ, asíj ni̱ ga̱ꞌnij re̱ꞌ ga̱nꞌān ga̱chē rian nnee. Ngaa ni̱ gui̱sī rian niquínꞌ re̱ꞌ. ―Daj gataj Pedro.
29 Ngaa ni̱:
―Ga̱huaꞌ re̱ꞌ. ―Gataj Jesús.
Ngaa ni̱ gananij Pedro chruhua rio̱ daj. Ni̱ gachéj sij rian nnee sisi̱ ga̱nꞌanj sij rian niquinꞌ Jesús. 30 Sani̱ ngaa guiniꞌi sij sisi̱ ahui ni̱nꞌ ruhua nane̱, ni̱ guxuꞌuiꞌ sij si ga̱nꞌanj sij. Ni̱ na̱naj huaj nagaꞌ sij chruhua nnee. Ngaa ni̱ gaguáj sij. Ni̱ gataj sij:
―Señor, na̱caj re̱ꞌ manꞌānj anj. ―Daj gataj Pedro.
31 Ngaa ni̱ ꞌngo̱ hora guidaꞌa Jesús raꞌa Pedro. Ni̱ gataj sij gunun síꞌ:
―Tsínj naꞌue gu̱xuman sa̱ꞌ ruhua niꞌyaj manꞌānj huín re̱ꞌ aj. Ni̱ u̱n sin huin ni̱ gahuin hui̱j nimán re̱ꞌ únj. ―Daj gataj Jesús rian síꞌ.
32 Ni̱ ngaa gahui nu̱ngüej sij chruhua rio̱, ni̱ ganiqui̱nꞌ nane̱. 33 Ngaa ni̱ gaꞌna̱ꞌ ni tsínj ma̱n chruhua rio̱ daj. Ni̱ ganiqui̱nꞌ ráj da̱coj ni sij rian Jesús. Ni̱ gataj ni sij:
―Xa̱ngaꞌ ni̱ hué re̱ꞌ huin daꞌníj Yanꞌanj anj. ―Daj gataj ni sij rian Jesús.
Jesús sana a los enfermos en Genesaret
34 Ni̱ ngaa guisíj ni sij anéj duꞌua laguna xa̱chij daj, ni̱ guxuman ni sij ꞌngo̱ yuꞌuj gu̱ꞌnaj Genesaret. 35 Ni̱ ngaa gananiꞌi ni tsínj ma̱n yuꞌuj daj Jesús, ni̱ gaꞌníj ni sij nuguanꞌ ganica̱j ꞌngo̱ gue̱ yuꞌuj daj. Hué dan ni̱ nicaj ni sij daranꞌ ni ngüi̱ aꞌnanꞌ gaꞌna̱ꞌ ni sij rian Jesús. 36 Ni̱ gachínj jniꞌyaj ni sij sisi̱ ga̱ꞌuej síꞌ, ni̱ ga̱nun ni sij hué duꞌua si-ga̱nꞌ síꞌ. Ni̱ ganahuin daranꞌ ni ngüi̱ ganu̱n si-ga̱nꞌ síꞌ.