27
Jesús ante Pilato
Ni̱ ngaa guerengaꞌ, ni̱ digaꞌmi dugüiꞌ daranꞌ ni chrej aꞌninꞌ nga̱ ni tsínj huin achij scanij ni ngüi̱ sisi̱ na̱gaꞌuiꞌ ni sij Jesús ga̱huiꞌ síꞌ. Ni̱ gumíj ni sij Jesús. Ni̱ nicaj ni sij síꞌ ganꞌanj ni sij nagaꞌuiꞌ ni sij síꞌ raꞌa Pilato huin síꞌ gobernado.
Muerte de Judas
Ni̱ Judas huin tsínj nagaꞌuiꞌ Jesús rian ni tsínj nicaj sun. Ni̱ ngaa guiniꞌi Judas sisi̱ ga̱huiꞌ Jesús, gui̱ꞌyaj ni sij, ni̱ ducu ganani ruhua sij. Ni̱ nagaꞌuiꞌ sij ico̱ chiꞌ sanꞌanj plata daj rian ni chrej aꞌninꞌ nga̱ ni tsínj huin achij nej. Ni̱ gataj sij:
―Daꞌuīj gaquinꞌ xiꞌí si nagaꞌuīj ga̱huiꞌ ꞌngo̱ tsínj nitaj ꞌngo̱ gaquinꞌ guiꞌyaj. ―Daj gataj Judas ngaa nani ruhua sij.
Sani̱ gataj ni sij:
―Ni̱ u̱n si gui̱ꞌyaj únj únj. Si-ga̱quinꞌ manꞌán re̱ꞌ huin nan. ―Daj gataj ni sij gunun Judas.
Ngaa ni̱ dagamanꞌ Judas sanꞌanj huin plata daj chruhua nuhui. Ni̱ ganꞌanj do̱coꞌ sij manꞌan sij. Ni̱ gahuiꞌ sij. Hué dan ni̱ naranꞌ ni chrej aꞌninꞌ sanꞌanj huin plata daj. Ni̱ gataj ni sij:
―Si̱ gaꞌue ga̱ꞌnij néꞌ sanꞌanj nan rian Yanꞌanj ga̱huin ofrenda xiꞌí si duꞌue tun ꞌngo̱ tsínj mánj. ―Daj gataj ni sij.
Ngaa ni̱ uyan gaꞌmi ni sij sisi̱ gui̱ran ni sij sanꞌanj daj ꞌngo̱ doꞌój ꞌngo̱ tsínj ri chruj. Ni̱ daꞌngaꞌ daj guiꞌyaj ni sij sisi̱ gui̱riꞌ ni sij ꞌngo̱ yuꞌuj ga̱chinꞌ ni sij ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ ango rian xumanꞌ. Xiꞌí daj gu̱ꞌnaj yoꞌój daj daꞌ güi acuanꞌ yoꞌój tun. Hué daj gahuin yya da̱j rúnꞌ gaꞌmi Jeremías tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj asi̱j ná. Ni̱ gataj síꞌ: “Nacaj ni sij ico̱ chiꞌ sanꞌanj plata. Daj si daꞌngaꞌ daj huin duꞌue ꞌngo̱ tsínj daj da̱j rúnꞌ naruꞌue ni tsínj israelita. 10 Ni̱ sanꞌanj daj guiránj ni sij doꞌój tsínj ri chruj da̱j rúnꞌ gaꞌninꞌ Señor sun riānj.” ―Daj gataj Jeremías.
Pilato interroga a Jesús
11 Ngaa ni̱ ganiquinꞌ Jesús rian gobernado. Ni̱ ganachínj snanꞌanj síꞌ Jesús. Ni̱:
―Hué re̱ꞌ huin si-rey ni ngüi̱ israelita níꞌ. ―Gataj gobernado.
Ngaa ni̱:
―Hué re̱ꞌ ataj nánj. ―Gataj Jesús.
12 Sani̱ ngaa gaꞌmi gaquinꞌ ni chrej aꞌninꞌ nga̱ ni tsínj huin achij, ni̱ nun da̱nicaj Jesús ni̱ a̱ ꞌngo̱ nuguanꞌ rian ni sij. 13 Ngaa ni̱ gataj gobernado daj tsínj gu̱ꞌnaj Pilato gunun Jesús:
―Nunún re̱ꞌ u̱ndaj gaquinꞌ aꞌmi ni sij rian xiꞌí re̱ꞌ di míꞌ. ―Daj gataj Pilato gunun Jesús.
14 Sani̱ ni̱ a̱ ꞌngo̱ nuguanꞌ nun ga̱taj Jesús gunun Pilato. Xiꞌí daj ni̱ ni̱nꞌ ruhua garáj yanꞌanj ruhua sij niꞌyaj sij Jesús.
Jesús sentenciado a muerte
15 Ni̱ daꞌ go̱ꞌngo yoꞌ, ni̱ hua ꞌngo̱ ducuánj nicoꞌ Pilato sisi̱ ri síꞌ ꞌngo̱ tsínj nu̱n ducuaga̱ꞌ go̱ꞌngo guiꞌyanj pascua. Tsínj ga̱ranꞌ ruhua ni ngüi̱, ni̱ gui̱ri sij síꞌ ducuaga̱ꞌ. 16 Ni̱ ngaa daj, ni̱ nu̱n ꞌngo̱ tsínj gu̱ꞌnaj Barrabás ducuaga̱ꞌ. Ni̱ niꞌi sa̱ꞌ ni ngüi̱ sisi̱ daꞌui sij nico gaquinꞌ. 17 Ngaa ni̱ nachínj snanꞌanj Pilato ni tsínj nahuin yuꞌ daj. Ni̱ gataj sij:
―Ni̱ u̱n tsínj ga̱ranꞌ ruhua á ni é re̱ꞌ sisi̱ gui̱rīj ducuaga̱ꞌ, ruhua á re̱ꞌ únj. Asi̱ gui̱rīj Barrabás níꞌ. Asi̱ gui̱rīj tsínj gu̱ꞌnaj Cristo sa̱ꞌ. ―Daj gataj Pilato gunun ni sij.
18 Daj si xacaj Pilato cuenta sisi̱ nagaꞌuiꞌ ni sij Jesús rian xiꞌí si xicoj ruhua ni sij niꞌyaj ni sij manꞌan síꞌ.
19 Ni̱ ngaa gane Pilato rian naguiꞌyaj yya sij ni gaquinꞌ, ni̱ gaꞌníj nica̱ sij ꞌngo̱ nuguanꞌ ganꞌanj rian sij. Ni̱ gataj únꞌ gunun sij:
―Si̱ diguíj re̱ꞌ si-nu̱guanꞌ tsínj hua ni̱ca niman nan mánj. Daj si guiranꞌānj ꞌngo̱ sayun nico xiꞌí sij yya̱j ngaa gaꞌnīj aj. ―Daj gataj unj rian síꞌ.
20 Sani̱ guiꞌyaj fuerza ni chrej aꞌninꞌ nga̱ ni tsínj huin achij sisi̱ ga̱chinj ni ngüi̱ rian Pilato sisi̱ ga̱hui Barrabás ducuaga̱ꞌ. Ni̱ sisi̱ ga̱chinj ni ngüi̱ sisi̱ ga̱huiꞌ Jesús. 21 Ngaa ni̱ gataj gobernado gunun ni ngüi̱:
―Da̱j hua yya tsínj gui̱rīj, ruhua ni é re̱ꞌ únj. ―Daj gataj sij gunun ni ngüi̱.
Ngaa ni̱:
―Gui̱ri re̱ꞌ Barrabás. ―Gataj ni sij.
22 Ngaa ni̱ gataj Pilato gunun ni sij:
―Da̱j huin ruhua ni é re̱ꞌ u̱n sin huin gui̱ꞌyā nga̱ Jesús tsínj gu̱ꞌnaj Cristo únj. ―Daj gataj sij gunun ni ngüi̱.
Ngaa ni̱:
―Ga̱ri re̱ꞌ gaquíj Jesús gui̱nicoꞌ sij rian rugutsi̱, ruhua únj. ―Daj gataj daranꞌ ni ngüi̱.
23 Ngaa ni̱ gataj Pilato gunun ni sij:
―Da̱j hua gaquinꞌ guiꞌyaj sij únj. ―Daj gataj Pilato.
Sani̱ na̱anj gaguáj ru̱huaꞌ yún ni sij:
―Ga̱ri re̱ꞌ gaquíj Jesús gui̱nicoꞌ sij rian rugutsi̱ aj. ―Daj gaguáj ni ngüi̱ daj.
24 Ni̱ guiniꞌi Pilato sisi̱ naꞌue ga̱naꞌman ruhua ni ngüi̱. Sani̱ huaj ni̱nꞌ ruhua gaꞌman ruhua ni sij. Ngaa ni̱ guidaꞌa sij nnee. Ni̱ nania̱ꞌ sij rian ni ngüi̱. Ni̱ gataj sij:
―Sé xiꞌīj huin si ga̱huiꞌ tsínj hua ni̱ca niman nan mánj. Güenda manꞌan ni é re̱ꞌ huin nánj. ―Daj gataj Pilato.
25 Ngaa ni̱ gataj ni ngüi̱ daj:
―Xiꞌí ni da̱ꞌnij únj ga̱huiꞌ tsínj nan anj. ―Daj gataj ni sij.
26 Ngaa ni̱ guiri Pilato Barrabás rian ni ngüi̱. Ni̱ gaꞌuiꞌ ni sij nneꞌ xiráj Jesús, guiꞌyaj Pilato. Hué dan ni̱ nagaꞌuiꞌ Pilato Jesús rian ni sij sisi̱ ga̱ri ni sij gaquíj síꞌ gui̱nicoꞌ síꞌ rian rugutsi̱.
27 Ngaa ni̱ nicaj ni si-snado gobernado ganꞌanj ni sij Jesús ta rian palacio daj. Ni̱ ganahuin yuꞌ daranꞌ ango ni snado rian Jesús, guiꞌyaj ni sij. 28 Ni̱ guiri ni sij si-ganꞌ síꞌ. Ni̱ naꞌníj ni sij ꞌngo̱ atsij rian ru̱miꞌ mare xá Jesús gunu̱n síꞌ. 29 Ni̱ runꞌun ni sij ꞌngo̱ yaꞌa̱ tanj guiꞌyaj ni sij ꞌngo̱ corona gaꞌníj ni sij chra̱ Jesús. Ni̱ garíj ni sij ꞌngo̱ riuj raꞌa sa̱ꞌ síꞌ. Ngaa ni̱ ganiquinꞌ ráj da̱coj ni sij rian síꞌ. Ni̱ gaꞌngaꞌ na̱co ni sij. Ni̱ gaꞌmi ducu ni sij guiniꞌyaj ni sij Jesús. Ni̱ gataj ni sij:
―Hua ꞌueé ni̱nꞌ si-rey ni tsínj israelita. ―Daj gaguáj ni sij gaꞌmi ducu ni sij niꞌyaj ni sij Jesús.
30 Ni̱ gara staꞌnunj ni sij rian Jesús nej. Ni̱ guidaꞌa ni sij riuj daj gaꞌuiꞌ ni sij chra̱ síꞌ. 31 Ni̱ ngaa guisíj guiꞌyaj ducu ni sij, ni̱ guiri ni sij atsij daj. Ni̱ naꞌníj ni sij si-ganꞌ Jesús xá síꞌ ru̱huaꞌ yún. Hué dan ni̱ guiri ni sij manꞌan síꞌ ganꞌanj sij güenda ga̱ri ni sij gaquíj manꞌan síꞌ gui̱nicoꞌ síꞌ rian rugutsi̱.
Crucifixión y muerte de Jesús.
32 Ni̱ ngaa gahui ni sij, ni̱ nacaj dugüiꞌ ni sij nga̱ ꞌngo̱ tsínj ꞌna̱ꞌ xumanꞌ gu̱ꞌnaj Cirene. Ni̱ gu̱ꞌnaj síꞌ Simón. Ni̱ chranꞌ yunꞌunj ni sij sisi̱ ga̱ta síꞌ si-ru̱gutsi Jesús. 33 Ngaa ni̱ guisíj ni sij ꞌngo̱ dacan gu̱ꞌnaj Gólgota. Ni̱ nuguanꞌ daj gata ruhuaj dacan cúj chra̱ níman. 34 Ni̱ gaꞌuiꞌ ni sij vino go̱ꞌo Jesús nachej dugüiꞌ-íꞌ nga̱ si-gai̱ꞌ xucu. Sani̱ ngaa goꞌo Jesús do̱j, ni̱ nun ga̱ꞌuej sij goꞌo sij ga̱ mánj. 35 Ni̱ ngaa gari ni sij gaquíj Jesús docoꞌ ni sij síꞌ rian rugutsi̱, ni̱ ducu ni snado sisi̱ u̱n tsínj ga̱hui sa̱ꞌ ni̱caj sij si-ganꞌ síꞌ ga̱nꞌanj sij. Ni̱ daꞌngaꞌ daj gahuin guiꞌyaj ni sij sisi̱ ga̱huin yya da̱j rúnꞌ gataj tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj asi̱j ná. Ni̱ gataj síꞌ: “Guraꞌ daꞌaj ni sij si-ganꞌānj. Ni̱ ducu ni sij sisi̱ u̱n tsínj ga̱hui sa̱ꞌ, ni̱ ni̱caj síꞌ si-ganꞌānj ga̱nꞌanj.” Daj gataj tsínj daj asi̱j ná. 36 Ni̱ ganꞌanj ga̱ne ni sij yuꞌuj daj du̱gumi ni sij Jesús. 37 Ni̱ garun ni sij letra chra̱ si-ru̱gutsi Jesús u̱n si xi̱ꞌi huin dagahuiꞌ ni sij. Ni̱ letra daj ataj: “Nan huin Jesús Si-Rey ni tsínj israelita.” Daꞌngaꞌ daj garun ni sij. 38 Ni̱ docoꞌ ni snado yahuij tsínj tu̱ rian yahuij rugutsi̱. Ni̱ nicoꞌ ꞌngo̱ sij raꞌa sa̱ꞌ Jesús, ni̱ ango sij chrej raꞌa ro̱tsi síꞌ.
39 Ni̱ gaꞌmi quij ni ngüi̱ gachin. Ni̱ dugunun ni sij chra̱ ni sij. 40 Ni̱ gataj ni sij:
―Hué re̱ꞌ huin si du̱guane nuhui nico, ni̱ hua̱ꞌnij gue̱ güi na̱guiꞌyaj ru̱huaꞌ yún re̱ꞌ, atáj re̱ꞌ níꞌ. Ngaa ni̱ ga̱nacaj re̱ꞌ manꞌán re̱ꞌ. Sisi̱ hué re̱ꞌ huin daꞌníj Yanꞌanj, ni̱ gui̱nanij re̱ꞌ rian rugutsi̱ aj. ―Hué daj gataj ni ngüi̱ gaꞌmi ducu ni sij rian Jesús.
41 Ni̱ hué ꞌngo̱ nuguanꞌ daj gaꞌmi ducu ni chrej aꞌninꞌ nga̱ ni maestro digyán ley nej, ni tsínj fariseo nej, nga̱ ni tsínj huin achij nej. Ni̱ gataj ni sij:
42 ―Nacaj sij ango ni ngüi̱. Sani̱ naꞌue ga̱nacaj sij manꞌan sij. Sisi̱ hué si huin si-rey ni tsínj israelita, ngaa ni̱ na̱nij sij rian rugutsi̱ aj. Ngaa ni̱ gu̱xuman róꞌ ni̱ꞌyóꞌ sij. 43 Xuman ruhua sij niꞌyaj sij Yanꞌanj. Ngaa ni̱ sisi̱ ꞌi̱ ruhua Yanꞌanj niꞌya sij, ni̱ ga̱ꞌue ga̱nacaj Yanꞌanj sij yya̱j. Daj si ataj sij sisi̱ hué sij huin daꞌníj Yanꞌanj. ―Daj gaꞌmi quij ni sij rian Jesús. 44 Ni̱ da nu̱ngüej tsínj tu̱ nicoꞌ rian rugutsi̱ xiꞌníj Jesús gaꞌmi quij nu̱ngüej sij rian Jesús nej aj.
45 Ni̱ ngaa guisíj gaxu̱j, ni̱ gahuin ru̱miꞌ rian daranꞌ xungüi̱. Ni̱ gahuin ru̱miꞌ daꞌ ga hua̱ꞌnij diꞌni̱. 46 Ni̱ ꞌngo̱ si ga hua̱ꞌnij, ni̱ gaguáj nucuaj Jesús. Ni̱ gataj sij:
―Eli, Eli, lama sabactani. ―Daj gataj sij gaguáj sij.
Ni̱ snanꞌanj manꞌan sij ruhuaj gata: Danꞌanj manꞌānj, Danꞌanj manꞌānj, u̱n sin huin, ni̱ duná re̱ꞌ urīnj únj. Daj gataj Jesús gunun Yanꞌanj.
47 Ni̱ gunun go̱ꞌngo ni tsínj niquinꞌ yuꞌuj daj si gataj Jesús. Ni̱ gataj ni sij:
―Aquínj sij ga̱ꞌnaꞌ tsínj gu̱ꞌnaj Elías aj. ―Daj gataj ni sij.
48 Ngaa ni̱ hora gunánj ꞌngo̱ ni sij. Ni̱ guidaꞌa sij ꞌngo̱ gachij. Ni̱ gutáj sij nnee vino yu̱ rian gachij daj. Ni̱ gutaꞌ sij chra̱ ꞌngo̱ chrun rianj. Ni̱ dugüinꞌ sij gachij daj duꞌua Jesús sisi̱ go̱ꞌo síꞌ. 49 Sani̱ gataj ango ni sij:
―Du̱na re̱ꞌ. Ni̱ gui̱niꞌíꞌ sisi̱ ga̱ꞌnaꞌ yya tsínj gu̱ꞌnaj Elías na̱caj síꞌ manꞌan sij. ―Daj gataj ni sij.
50 Ngaa ni̱ gaguáj nucuaj ru̱huaꞌ yún Jesús. Ni̱ gahuiꞌ síꞌ. 51 Ni̱ ꞌngo̱ tsitsiꞌ hui̱j dasu atsij nicoꞌ chruhua nuhui nico daꞌ chraj nga̱ daꞌ xiꞌij. Nga ni̱ nagunanꞌ yoꞌój. Ni̱ guisitsiꞌ huej. 52 Ni̱ naxiꞌníj rian gachinꞌ ni sij níman. Ni̱ ganáꞌnij nico nnee̱ cúj ni tsínj hua sa̱ꞌ niman gahuiꞌ. 53 Ni̱ ngaa ganáꞌnij Jesús, ni̱ gahui ni sij rian achinꞌ níman. Ni̱ gatúj ni sij chruhua xumanꞌ Jerusalén. Ni̱ guiniꞌi nico ni ngüi̱ ni sij.
54 Ni̱ guiniꞌi snado centurión nga̱ ango ni snado niquinꞌ dugumi Jesús. Ni̱ guiniꞌi ni sij gaꞌna̱ꞌ yún nga̱ daranꞌ si gahuin. Ngaa ni̱ ni̱nꞌ ruhua guxuꞌuiꞌ ni sij. Ni̱ gataj ni sij:
―Xa̱ngaꞌ, ni̱ hué tsínj nan huin daꞌníj Yanꞌanj anj. ―Daj gataj ni sij.
55 Ni̱ ga̱nꞌ mán nico ni yunꞌunj xa̱na niꞌyaj ne Jesús. Ni̱ asi̱j gahui Jesús estado Galilea, ni̱ guinicoꞌ ni yunꞌunj xa̱na daj Jesús. Ni̱ guiꞌyaj sun ne rian manꞌan síꞌ. 56 Ni̱ scanij ne niquinꞌ María Magdalena nga̱ María nni Jacobo nga̱ José nej, nni nu̱ngüej daꞌníj Zebedeo nej.
Jesús es sepultado
57 Ni̱ ngaa guini̱ güi daj, ni̱ gaꞌna̱ꞌ ꞌngo̱ tsínj xuruꞌue ꞌna̱ꞌ síꞌ xumanꞌ gu̱ꞌnaj Arimatea. Ni̱ gu̱ꞌnaj síꞌ José. Ni̱ hué daj nicoꞌ síꞌ Jesús nej. 58 Ni̱ ganꞌanj sij rian nne Pilato gachínj sij níman Jesús. Ngaa ni̱ gaꞌninꞌ Pilato sun sisi̱ na̱gaꞌuiꞌ ni sij níman Jesús rian José. 59 Ngaa ni̱ nacaj José níman Jesús. Ni̱ chriꞌyanj sij atsij sa̱ꞌ xiráj níman daj. 60 Ni̱ gurúj sij níman chruhua ꞌngo̱ huej. Ni̱ na̱ca gayaꞌ sij huej daj nne rian doꞌój sij. Ni̱ ganaránj sij yej xxi rian huej daj. Ngaa ni̱ ganꞌanj sij. 61 Ni̱ yuꞌuj daj gane María Magdalena nga̱ ango María duꞌua yuꞌuj daj.
La guardia ante la tumba
62 Ni̱ ango güi ngaa guisíj guiꞌyaj xugüi ni sij güi naránj ruhua ni sij, ni̱ nahuin yuꞌ ni chrej aꞌninꞌ nga̱ ni tsínj fariseo rian Pilato. 63 Ni̱ gataj ni sij gunun síꞌ:
―Señor, ga̱nanun ruhua únj sisi̱ ngaa ga ni̱ꞌnaꞌ tsínj digyaꞌ yunꞌunj daj, ni̱ gataj sij sisi̱ chra̱ hua̱ꞌnij güi, ni̱ ga̱naꞌnij sij. 64 Ngaa ni̱ ga̱ꞌninꞌ re̱ꞌ sun sisi̱ ga̱huin ran rian yuꞌuj achinꞌ níman daj da gui̱sij yaꞌnij güi nun sa̱ꞌ nun ga̱ꞌnaꞌ gui̱ꞌyaj tu̱ ni tsínj nicoꞌ sij ne̱ꞌ ni̱. Ni̱ ga̱taj ni sij rian ni ngüi̱ sisi̱ ganáꞌnij síꞌ scanij ni níman. Ni̱ ga̱huin quij nuguanꞌ digyaꞌ yunꞌunj daj daj nga̱ nuguanꞌ yya̱ gaꞌmi sini ya̱n sij. ―Daj gataj ni sij gunun Pilato.
65 Ngaa ni̱ gataj Pilato gunun ni sij:
―Yuꞌuj daj mán ꞌngo̱ xiꞌninꞌ snado. Ga̱nicaj ni é re̱ꞌ ga̱nꞌanj na̱guiꞌyaj ran ni é re̱ꞌ rian yuꞌuj achinꞌ níman daj. Niꞌi a ni é re̱ꞌ da̱j gui̱ꞌyaj á re̱ꞌ. ―Daj gataj Pilato gunun ni sij.
66 Ngaa ni̱ gahui ni sij ganꞌanj na̱guiꞌyaj xitinj ni sij rian yuꞌuj daj. Ni̱ garun ni sij si-sello ni sij rian yej guiránj ni sij. Ni̱ gani ni sij snado du̱gumi ni síꞌ rian achinꞌ níman daj.