EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN
1
La revelación de Jesucristo
Nan huin ni nuguanꞌ digyán Jesucristo rian ni tsínj ꞌyaj sun rian sij. Ni̱ Yanꞌanj huin si digyán ni nuguanꞌ nan rian Jesucristo huin ni nuguanꞌ ga̱huin ráꞌyanj. Ni̱ gaꞌníj Jesucristo si-ángel sij gaꞌna̱ꞌ guiniꞌīnj ni nuguanꞌ nan huīnj Juan tsínj ꞌyaj sun rian Jesucristo. Ni̱ huēj huin ꞌngo̱ tsínj nataꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱ da̱j rúnꞌ gataj snanꞌanj Jesucristo riānj. Ni̱ hué daj ꞌyā nga̱ daranꞌ si guiniꞌīnj. Ngaa ni̱ hua ꞌueé rian ni ngüi̱ aya ni nuguanꞌ nan nga̱ ni ngüi̱ unun ni nuguanꞌ nan huin si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ hua ꞌueé rian ni sij sisi̱ da̱gahuin ni sij si ataj ni nuguanꞌ nan. Daj si hua gahuin ni̱chrunꞌ güi ngaa ga̱huin da̱j rúnꞌ ataj ni nuguanꞌ nan.
Salutaciones a las siete iglesias
Huēj huin Juan. Ni̱ aꞌnī yanj carta nan huaj rian án re̱ꞌ huin ín re̱ꞌ ichij xiꞌninꞌ ni ngüi̱ nicoꞌ Jesucristo ma̱n estado Asia. Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ gui̱ꞌyaj Yanꞌanj sinduj rian ni é re̱ꞌ, ni̱ ga̱huin dinꞌinj ruhua ni é re̱ꞌ, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj nej. Nne Yanꞌanj acuanꞌ. Ni̱ hué Yanꞌanj gane asi̱j sini. Ni̱ hué Yanꞌanj huin si ga̱ꞌnaꞌ ru̱huaꞌ yún. Ni̱ hué daj huin ruhuāj si gui̱ꞌyaj ichij Espíritu Santo sinduj rian án re̱ꞌ, ni̱ ga̱huin dinꞌinj ruhua á re̱ꞌ. Ni̱ ichij Espíritu Santo daj niquinꞌ rian nne manꞌan Yanꞌanj. Ni̱ da̱j rúnꞌ huin ruhuāj si gui̱ꞌyaj Yanꞌanj nga̱ ichij Espíritu Santo daj nga̱ ni é re̱ꞌ, ni̱ hué daj huin ruhuāj si gui̱ꞌyaj Jesucristo nga̱ á re̱ꞌ huin sij ꞌngo̱ tsínj aꞌmi nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. Ni̱ Jesucristo huin si ganáꞌnij sini scanij ni níman. Ni̱ hué sij nicaj sun rian ni rey ma̱n chruhua xungüi̱ nan.
Ni̱ ꞌi̱ ruhua Cristo niꞌyaj sij néꞌ. Ni̱ ganani néꞌ rian si-ga̱quinꞌ néꞌ xiꞌí si gayanj si-tun manꞌan sij xiꞌí néꞌ. Ni̱ guiꞌyaj sij sisi̱ gui̱nicaj néꞌ sun gahuin néꞌ rey nga̱ sij. Ni̱ guiꞌyaj sij sisi̱ ga̱huin néꞌ chrej rian chrej sij huin Yanꞌanj. Ni̱ huin ruhuāj sisi̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ ni̱ganj ni ngüi̱ xiꞌí sij. Ni̱ ni̱ganj gui̱nicaj sij fuerza ruhuāj aj. Amén.
Ni̱ꞌyaj néꞌ sisi̱ ga̱ꞌnaꞌ Cristo rian nga. Ni̱ daranꞌ ni ngüi̱ gui̱niꞌi sij. Ni̱ gui̱niꞌi ni tsínj gaꞌuiꞌ gaquíj sij nej. Ni̱ ga̱nani ruhua daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱ ngaa gui̱niꞌi ni sij ga̱ꞌnaꞌ sij. Ni̱ ngaa ga̱ꞌnaꞌ sij, ni̱ ga̱co daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱ xiꞌí gaquinꞌ daꞌui ni sij. Hué daj ga̱huin xa̱ngaꞌ. Amén.
Ni̱ ataj Señor:
―Huēj huin ꞌngo̱ tsínj gu̱ꞌnaj Alfa nga̱ tsínj gu̱ꞌnaj Omega. Daj si Alfa huin letra gaxi̱ꞌi asi̱j sini ya̱n. Ni̱ Omega huin letra nicoꞌ da ne̱ꞌ ru̱cu. Ni̱ huēj huin tsínj nne acuanꞌ. Ni̱ huēj gane asi̱j sini. Ni̱ huēj ga̱ꞌnaꞌ ru̱huaꞌ yūnj. Ni̱ huēj nicaj daranꞌ fuerza. ―Daj ataj Señor.
Una visión del Hijo del Hombre
Huēj huin Juan, ni̱ jnān huin ín re̱ꞌ. Ni̱ ranꞌ nu̱guanꞌānj sayun nga̱ á re̱ꞌ. Ni̱ gui̱nicaj sun nu̱guanꞌan néꞌ rian nicaj sun Yanꞌanj. Ni̱ gahuin nucuaj ruhua daranꞌ néꞌ guiꞌyaj fuerza néꞌ nga̱ sayun ꞌna̱ꞌ rian néꞌ. Ni̱ gahuin nucuaj ruhua néꞌ, guiꞌyaj Jesucristo. Hué dan ni̱ riqui ꞌngo̱ yoꞌój gu̱ꞌnaj Patmos huin ꞌngo̱ yuꞌuj ngaj da̱ni nnee yanꞌanj. Ni̱ yuꞌuj daj ganēj, guiꞌyaj ni tsínj ununꞌ ngāj xiꞌí si gaꞌmī si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱ huin nuguanꞌ xa̱ngaꞌ gaꞌmi Jesucristo. 10 Ni̱ ꞌngo̱ güi nicoꞌ néꞌ Yanꞌanj, ni̱ gaꞌníj Espíritu Santo nuguanꞌ sa̱ꞌ gaꞌna̱ꞌ chruhua nimānj. Ni̱ gunūnj ꞌngo̱ nane̱ gaꞌmi nucuaj ne̱ꞌ rucūj. Ni̱ da̱j rúnꞌ aꞌyanj ꞌngo̱ trompeta, ni̱ hué daj gunūnj ꞌngo̱ nane̱ nucuaj daj. 11 Ni̱ gataj nane̱ daj gunūnj:
―Huēj huin tsínj gu̱ꞌnaj Alfa nga̱ tsínj gu̱ꞌnaj Omega. Daj si huēj huin si gaxi̱ꞌi asi̱j sini ya̱n. Ni̱ huēj huin si ga̱ꞌnaꞌ da ru̱cu nej. Ga̱run re̱ꞌ si guiniꞌí re̱ꞌ rian yanj libro. Ni̱ ga̱ꞌnij re̱ꞌ libro daj rian ichij xiꞌninꞌ ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌānj ma̱n estado Asia. Ma̱n ni sij xumanꞌ Efeso nga̱ xumanꞌ Esmirna nej, xumanꞌ Pérgamo nga̱ xumanꞌ Tiatira nej, xumanꞌ Sardis nga̱ xumanꞌ Filadelfia nej, xumanꞌ Laodicea nej. ―Daj gataj nane̱ daj gunūnj.
12 Ni̱ nanicā niꞌyā sisi̱ u̱n sin huin nane̱ gaꞌmi daj. Ni̱ ngaa guiniꞌyā, ni̱ guiniꞌīnj ichij candelero huin gagaꞌ oro. 13 Ni̱ da̱ni ichij candelero daj guiniꞌīnj da̱j rúnꞌ hua ꞌngo̱ daꞌníj ni ngüi̱ hua ꞌngo̱ tsínj guiniꞌīnj. Ni̱ nu̱n sij ꞌngo̱ atsij xa̱can. Ni̱ nicoj da xá xiꞌí sij. Ni̱ anumi ꞌngo̱ nnij sincho huin oro xiꞌyanj sij. 14 Ni̱ rúnꞌ hua to̱ xachij ga̱tsi hua sa̱ꞌ hua chra̱ sij nga̱ huué chra̱ sij. Asi̱ rúnꞌ hua yuꞌueꞌ gatsi̱ huaj nej. Ni̱ rúnꞌ hua rian aca̱ yanꞌa̱n hua rundij rian sij. 15 Ni̱ da̱j rúnꞌ aca̱ gagaꞌ mmíj ngaa gaca rian yanꞌa̱n, ni̱ hué daj ran nu̱ngüej dacój sij. Ni̱ da̱j rúnꞌ huin rian garin ni̱nꞌ ruhua nicoꞌ quin nnee, ni̱ hué daj nucuaj si-na̱ne sij. 16 Ni̱ nicaj sij ichij yatiꞌ ne̱ꞌ chrej raꞌa sa̱ꞌ sij. Ni̱ gahui ꞌngo̱ espada hua̱ hui̱j rian duꞌua sij. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj güi ngaa xigui̱n sa̱ꞌaj, ni̱ hué daj ran rian sij.
17 Ni̱ ngaa guiniꞌīnj sij, ni̱ rúnꞌ huin níman huīnj ganatū xiꞌí sij. Sani̱ gutaꞌ sij raꞌa sa̱ꞌ sij riānj. Ni̱ gataj sij gunūnj:
―Si̱ guxuꞌuíꞌ re̱ꞌ mánj. Huēj huin si gaꞌna̱ꞌ asi̱j sini ya̱n. Ni̱ huēj huin si ga̱ꞌnaꞌ da ru̱cu. 18 Ni̱ huēj huin si hua ni̱ꞌnaꞌ. Asíj ni gahuīj. Sani̱ ni̱ganj ni̱nꞌ hua niꞌnāj yya̱j. Amén. Ni̱ nicaj sūnj rian ni níman nga̱ rian ma̱n ni níman nej.
19 ’Xiꞌí daj ni̱ ga̱run re̱ꞌ nuguanꞌ rian yanj xiꞌí si hua guiniꞌí re̱ꞌ. Ni̱ ga̱run re̱ꞌ si guiniꞌí re̱ꞌ acuanꞌ. Ni̱ ga̱run re̱ꞌ xiꞌí ni rasu̱n ga̱ꞌnaꞌ da ne̱ꞌ ru̱cu nej. 20 Ni̱ nan huin si ruhuaj gata ichij yatiꞌ guiniꞌí re̱ꞌ nicaj ne̱ꞌ chrej raꞌa sa̱ꞌāj nga̱ ichij candelero huin oro daj: Ni̱ ichij yatiꞌ daj huin ni ángel nicaj sun rian ichij xiꞌninꞌ ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌānj. Ni̱ ichij candelero daj huin ichij xiꞌninꞌ ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌānj. ―Daj gataj sij.