13
Da̱gahuin daranꞌ ni é re̱ꞌ rian ni tsínj nicaj sun huin gobierno chruhua xungüi̱ nan. Daj si daranꞌ ni sun ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ Yanꞌanj guiꞌyaj sisi̱ gui̱nicaj ni sij sun chruhua xungüi̱ nan. Ngaa ni̱ ni ngüi̱ ununꞌ nga̱ tsínj nicaj sun, ni̱ ununꞌ ni sij nga̱ nuguanꞌ aꞌninꞌ Yanꞌanj sun rian néꞌ. Ni̱ ni ngüi̱ ununꞌ daj, ni̱ ga̱huin castigo ni sij, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj. Daj si nitaj si xi̱ꞌi huin sisi̱ gu̱xuꞌuiꞌ ni ngüi̱ ꞌyaj sa̱ꞌ rian ni tsínj nicaj sun. Sani̱ ni ngüi̱ ꞌyaj quij, ni̱ hua ꞌngo̱ si xi̱ꞌi gu̱xuꞌuiꞌ ni sij niꞌi ni sij ni tsínj nicaj sun. Gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ re̱ꞌ, ngaa ni̱ si̱ guxuꞌuíꞌ re̱ꞌ rian ni tsínj nicaj sun mánj. Hué dan ni̱ xa̱caj cuenta ni tsínj nicaj sun si ꞌyaj sa̱ꞌ re̱ꞌ. Ni̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ ni sij xiꞌí re̱ꞌ. Hué ni sij nicaj sun xiꞌí Yanꞌanj. Ni̱ nne ni sij güenda sisi̱ chra̱cuij ni sij manꞌán re̱ꞌ. Sani̱ sisi̱ gui̱ꞌyáj re̱ꞌ gaquinꞌ, ni̱ gu̱xuꞌuiꞌ re̱ꞌ rian ni sij. Daj si nitaj si ata chre ni sij chrun niꞌí mánj. Ni̱ ꞌni̱j nicaj sun ni sij sisi̱ ga̱ꞌue gui̱ꞌyaj ni sij castigo ni ngüi̱ ꞌyaj quij hua. Xiꞌí daj ni̱ hua nia̱n da̱gahuin néꞌ rian ni tsínj nicaj sun. Ni̱ sé xiꞌí urin si gui̱ꞌyaj ni sij castigo néꞌ, sani̱ da̱gahuin néꞌ xiꞌí si hué daj aꞌninꞌ nimúnꞌ rian manꞌan néꞌ. Ni̱ hué xiꞌí daj aꞌuiꞌ ni é re̱ꞌ sanꞌanj rian ni tsínj nicaj sun. Daj si nicaj sun ni sij xiꞌí Yanꞌanj. Ni̱ yaꞌyoj dagahuin ni sij nga̱ si-sun ni sij. Hué dan ni̱ daranꞌ si daꞌui néꞌ, ni̱ ga̱ꞌuiꞌ néꞌ. Sisi̱ daꞌui néꞌ rian ni tsínj nicaj sun, ni̱ na̱gaꞌuiꞌ néꞌ si daꞌui néꞌ. Ni̱ gu̱ruꞌue néꞌ rian ni tsínj aꞌnej sanꞌanj. Ni̱ ga̱ níꞌyanj néꞌ nga̱ ni tsínj huin achij. Ni̱ gui̱nun yanꞌanj néꞌ ni tsínj huin rian nej.
Si̱ daꞌui ni é re̱ꞌ xiquínj rian ni ngüi̱ mánj. Maan si da̱ꞌui ni é re̱ꞌ si ga̱huin ꞌi̱ ruhua á re̱ꞌ ni̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ ni dugüiꞌ ni é re̱ꞌ. Daj si néꞌ ꞌi̱ ruhua niꞌyaj dugüíꞌ, ni̱ hua dagahuin néꞌ si aꞌninꞌ si-ley Yanꞌanj rian néꞌ. Ni̱ hua aꞌninꞌ si-ley Yanꞌanj sun rian néꞌ. Ni̱ gataj ley daj: “Si̱ gaꞌmi néꞌ nga̱ nica̱ dugüiꞌ néꞌ. Ni̱ si̱ dagahuiꞌ néꞌ ni ngüi̱ mánj. Ni̱ si̱ guiꞌyaj tu̱ néꞌ nga̱ siꞌyaj ni dugüiꞌ néꞌ mánj. Ni̱ si̱ gaꞌmi snanꞌanj néꞌ xiꞌí ni dugüiꞌ néꞌ mánj. Ni̱ si̱ gahuin ruhua néꞌ nga̱ siꞌyaj ni dugüiꞌ néꞌ mánj.” Daj hua si-ley Yanꞌanj. Ni̱ gataj ango si-ley Yanꞌanj: “Ga̱ꞌi ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ ni dugüiꞌ néꞌ da̱j rúnꞌ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ ni manꞌan néꞌ.” Daj hua ley daj. Ni̱ sisi̱ da̱gahuin néꞌ ley nan ni̱ dagahuin néꞌ daranꞌ ango ley aꞌninꞌ Yanꞌanj sun rian néꞌ. 10 Ni̱ sisi̱ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ ni dugüiꞌ néꞌ, ni̱ nitaj si gui̱ꞌyaj quij néꞌ nga̱ ni dugüiꞌ néꞌ ga̱ mánj. Hué dan ni̱ sisi̱ ꞌi̱ ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ ni dugüiꞌ néꞌ, ngaa ni̱ da̱gahuin xa̱ngaꞌ néꞌ si gataj si-ley Yanꞌanj rian néꞌ.
11 Ni̱ hué nan huin si gui̱ꞌyaj néꞌ xiꞌí si niꞌi néꞌ da̱j hua chruhua xungüi̱ mán néꞌ. Ni̱ síj hora si na̱ri néꞌ nnej rian néꞌ. Daj si ngaa guxuman sini ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Jesucristo, ni̱ gahuin ni̱chrunꞌ ga̱ꞌnaꞌ Yanꞌanj na̱ca néꞌ, ruhua néꞌ. Sani̱ yya̱j ni̱ gahuin ni̱chrunꞌ doj si ga̱ꞌnaꞌ Yanꞌanj na̱ca néꞌ. 12 Ni̱ da̱j rúnꞌ hua ru̱miꞌ xungüi̱ ngaa hua ru̱miꞌ, ni̱ daꞌngaꞌ daj hua ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱. Sani̱ ga̱huin ni̱chrunꞌ güi ga̱ꞌnaꞌ Jesucristo, ngaa ni̱ gui̱xiguin rian néꞌ. Ngaa ni̱ si̱ guiꞌyaj néꞌ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni ngüi̱ ma̱n rian ru̱miꞌ ga̱ mánj. Ni̱ gui̱ꞌyaj néꞌ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni ngüi̱ ma̱n rian xigui̱n hua. 13 Ga̱che sa̱ꞌ néꞌ da̱j rúnꞌ hua ngaa achéj néꞌ ngaa xigui̱n ne̱ꞌ guníꞌyanj. Ni̱ si̱ xa na̱saꞌ néꞌ mánj. Ni̱ si̱ guixini néꞌ ga̱che néꞌ mánj. Ni̱ si̱ guiꞌyaj néꞌ guiꞌyanj ngaa aguáj ni ngüi̱ mánj. Ni̱ si̱ guiꞌyaj squi̱raꞌ néꞌ mánj. Ni̱ si̱ gununꞌ néꞌ nga̱ ni dugüiꞌ néꞌ mánj. Ni̱ si̱ gahuin xicoj ruhua néꞌ nga̱ ni dugüiꞌ néꞌ mánj. 14 Sani̱ gui̱ꞌyaj néꞌ da̱j rúnꞌ huin ruhua Jesucristo si gui̱ꞌyaj néꞌ. Ni̱ si̱ gaꞌnij néꞌ chrej gui̱ꞌyaj néꞌ da̱j rúnꞌ huin ruhua nnee̱ cúj néꞌ mánj.