2
Enseñanza de la sana doctrina
Ni̱ ga̱ꞌmi manꞌán re̱ꞌ nuguanꞌ nicaj dugüiꞌ nga̱ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ rian ni ngüi̱ aj. Ni̱ ga̱taj snanꞌán re̱ꞌ rian ni tsínj achij sisi̱ si̱ guixini ni sij mánj. Ni̱ ga̱ níꞌyanj ni sij. Ni̱ du̱gumi ni sij manꞌan sij. Ni̱ ꞌngo̱ gu̱xuman ruhua ni sij ni̱ꞌyaj ni sij Yanꞌanj nej. Ni̱ ga̱huin ꞌi̱ ruhua ni sij ni̱ꞌyaj ni sij Yanꞌanj. Ni̱ ga̱huin nucuaj ruhua ni sij ga̱che ni sij si-chrej Yanꞌanj anj. Ni yunꞌunj xa̱na achij, ni̱ hué daj gui̱ꞌyaj ne ga̱che sa̱ꞌ ne rian Yanꞌanj. Ni̱ si̱ gaꞌmi yya̱ ne xiꞌí ni dugüiꞌ ne mánj. Ni̱ si̱ guixini ne nga̱ vino mánj. Ni̱ di̱gyán ne nuguanꞌ sa̱ꞌ rian ni dugüiꞌ ne. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue di̱gyán ne rian ni yunꞌunj xa̱na hua lij sisi̱ ga̱huin ꞌi̱ ruhua ne gui̱niꞌyaj ne nica̱ ne nga̱ ni daꞌníj ne. Ni̱ ga̱ꞌue du̱gumi sa̱ꞌ ne si-chrej manꞌan ne. Ni̱ ga̱ gacuij ne nga̱ nica̱ ne. Ni̱ du̱gumi sa̱ꞌ ne ducuá ne. Ni̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ ne nga̱ ni dugüiꞌ ne. Ni̱ da̱gahuin ne rian nica̱ ne. Ngaa ni̱ si̱ gaꞌmi quij ango ni ngüi̱ xiꞌí si-chrej Yanꞌanj, gui̱ꞌyaj ne.
Ni̱ gui̱ꞌyaj fuerzá re̱ꞌ rian ni tsínj hua lij sisi̱ du̱gumi sa̱ꞌ ni sij nga̱ si-chrej ni sij. Ni̱ hué manꞌán re̱ꞌ, ni̱ sa̱ꞌ gui̱ꞌyaj sún re̱ꞌ. Ngaa ni̱ gui̱niꞌi ni sij da̱j ꞌyáj re̱ꞌ. Ni̱ uyan gui̱ꞌyaj ni sij nga̱ re̱ꞌ. Ni̱ ngaa di̱gyán re̱ꞌ rian ni ngüi̱, ni̱ ga̱ꞌmi re̱ꞌ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ nga̱ nuguanꞌ achij nej. Ni̱ ni̱nanj ga̱ꞌmi re̱ꞌ nuguanꞌ sa̱ꞌ. Ngaa ni̱ si̱ gaꞌue ga̱ꞌmi gaquinꞌ ni sij xiꞌí si-nu̱guanꞌ re̱ꞌ mánj. Ni̱ ga̱huin na̱ꞌaj ni tsínj ununꞌ nga̱ re̱ꞌ xiꞌí si naꞌue na̱riꞌ ni sij ga̱ꞌmi quij ni sij xiꞌí néꞌ.
Ni̱ di̱gyán re̱ꞌ ꞌngo̱ chrej rian ni tsínj ꞌyaj sun rian xuruꞌue sisi̱ da̱gahuin ni sij daranꞌ si ataj xuruꞌue. Ni̱ gui̱ꞌyaj sun ni sij da̱j rúnꞌ aranꞌ ruhua síꞌ. Ni̱ si̱ gaꞌmi huee ni sij rian síꞌ. 10 Ni̱ si̱ guiꞌyaj tu̱ ni sij siꞌyaj síꞌ mánj. Sani̱ ga̱ gacuij yya ni sij rian síꞌ. Ngaa ni̱ gui̱niꞌi daranꞌ ni ngüi̱ da̱j ꞌueé ꞌyaj ni sij. Ni̱ xa̱caj daranꞌ ni ngüi̱ cuenta sisi̱ hua sa̱ꞌ nuguanꞌ digyán únj rian xiꞌí Yanꞌanj. Ni̱ Yanꞌanj huin si nacaj néꞌ.
11 Daj si guiꞌyaj Yanꞌanj sinduj rian néꞌ guiniꞌi néꞌ. Ni̱ xiꞌí sinduj daj ga̱ꞌue ga̱nacaj Yanꞌanj daranꞌ ni ngüi̱ ma̱n chruhua xungüi̱. 12 Ni̱ sinduj guiꞌyaj Yanꞌanj daj ꞌyaj si duna néꞌ ni nuguanꞌ quij. Ni̱ si̱ guiꞌyaj néꞌ si huin ruhua nnee̱ cúj néꞌ gui̱ꞌyaj mánj. Sani̱ sinduj daj ꞌyaj si ga̱ cuidado néꞌ nga̱ si-chrej néꞌ. Ni̱ ga̱che néꞌ ꞌngo̱ chrej ni̱ca. Ni̱ ga̱huin sa̱ꞌ niman néꞌ rian Yanꞌanj huin néꞌ ni ngüi̱ mán chruhua xungüi̱ acuanꞌ. 13 Ni̱ anaꞌuij néꞌ sisi̱ ga̱ꞌnaꞌ Jesucristo. Ni̱ ga̱huin ꞌueé sij ngaa ga̱ꞌnaꞌ sij. Ni̱ hué sij huin Yanꞌanj achij nacaj néꞌ. Ni̱ huin nia̱ꞌ róꞌ, ꞌyaj nuguanꞌ daj. 14 Ni̱ nagaꞌuiꞌ sij manꞌan sij gahuiꞌ sij xiꞌí néꞌ sisi̱ na̱caj sij néꞌ rian daranꞌ nuguanꞌ quij. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue na̱huin sa̱ꞌ néꞌ. Ni̱ ga̱huin néꞌ ni ngüi̱ nicoꞌ urin sij. Ni̱ ga̱huin néꞌ ni ngüi̱ huin nia̱ꞌ ruhua gui̱ꞌyaj sun sa̱ꞌ si-sun Yanꞌanj. 15 Ni̱ hué nuguanꞌ nan huin si di̱gyán re̱ꞌ rian ni ngüi̱. Ni̱ gui̱ꞌyaj fuerzá re̱ꞌ nej. Ni̱ ga̱ꞌmi re̱ꞌ rian ni sij xiꞌí gaquinꞌ ꞌyaj ni sij. Daj si nicaj sún re̱ꞌ. Ni̱ si̱ duná re̱ꞌ si ga̱ꞌmi ni sij sisi̱ nitaj si níꞌyanj re̱ꞌ mánj.