122
Suŋuuŋ to yes to tighita Yerusalem ve lolodi poia
Mbouŋ to yes to tizala Yerusalem pa suŋuuŋ
Mbouŋ to David
Sawa to tisaav payou tighaze: “Umundig ve itiŋa tazala pa Yoova rumai toni!” saveeŋ todi tonowen igham lolog poia kat.
Ve aazne, ninim nilooŋ nila Yerusalem lolo, ve niyoon nigharau ataam to didiiŋ ariaŋa to iluvut Yerusalem.
Yerusalem, ndug paghuna.
Tigharaata le ivot kat. Mbeb tisob tineep deŋia moghon.
 
Iit tamtoghon to Yoova tanimnim sualen pa suŋuuŋ.
Rumai to yes Israela tisob tizazala pa Yerusalem pa suŋuuŋ, ve tipait Yoova iza pa poia toni, titaghon tutuuŋ to ye tau ighuri padi.
 
Pasa, kinik tiei to tivot ila to David ne, inadi to ghamuuŋ pooz ineep to sualen.
Ve tighagharaat saveeŋ to tamtoghon paam izi sualen.
Suŋuuŋ tiam iŋarua Yoova, ve aghasoni pa igham tamtoghon to Yerusalem tineep pooi toman lolodi luuma!
Asuŋ pani aghaze: “Yes to lolodi pa Yerusalem, upaghau pataŋani padi. Leso timatughez sob, ve tineep poia moghon.
 
Ve yes to tineep ila didiiŋ ariaŋa to Yerusalem lolo, ugham di tineep pooi toman lolodi luuma.
Ve kinik yesŋa uraata to tineep ila ruum toni ne paam. Upoon di pa pataŋani to naol. Leso timatughez sob, ve tineep poia moghon.”
You matag iŋgal toŋvetaz tiou ve nditag.
Tauto nasaav pa ndug tiina Yerusalem naghaze: “Maaron pale igham ghom uneep pooi toman lolom luuma.”
 
Ve nagham ŋgar pa Maaron toit Yoova rumai toni paam.
Tauto suŋuuŋ tiou iŋarua naghaze ye tau pale igham mbeb tisob tivot poia moghon payom.