131
Suŋuuŋ to tamtoghon to inumeer Maaron
Mbouŋ to yes to tizala Yerusalem pa suŋuuŋ
Mbouŋ to David
O Yoova, ŋgar pakuruuŋ eta ineep ila lolog maau,
ve matag izi pa nditag maau.
Ve nazuaria ghou pa nanim tiina maau.
Tovenen ŋgar ve uraat tintina to narau di maau, nazeev taug padi maau. Ro 12:16; 1Pe 5:5
 
You naghilaal Maaron. Tauto lolog imbumbu maau. Lolog poia ve ateg izi, nanimale pain kainaŋen to tina imbaada le lolo poia.
 
O yam Israela, anumeer Yoova, ve aghur matamim pani pa ulaaŋ. To aazne, ve itaghoni taghoni gha ila.