5
Kanojel ja kaniman ja Jesús chi arja' ja Cristo ja cha'on rmal ja Dios, ja wi queri' kaniman ok ralc'wal Dios c'ari'. Cani' tre jun alc'walaxel ja wi nrajo' ja rtata' nerajo' c'ari' chakaja' ja jule' chic rch'alal. Ja wi nkajo' ja Dios in wi nkanimaj ja rmandamiento tri' nkatz'at wi' chi nekajo' ja ralc'wal Dios chakaja'. Ja wi nkanimaj ja mandamiento xin Dios jari' nkac'utbej chi nkajo' ja Dios chakaja'. Ja c'a mandamiento xin Dios ma al ta rc'axic como arja' rya'on kachok'ak' kanojel ja rok ralc'wal in rmalari' ja ritzelal xin rwach'ulew maticowin chakij, ajoj nokch'ocmaji. Rmal ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesucristo chewi' tok nokch'ocmaji. ¿Echinatak c'ari' ja nech'ocmaji? Ajoj c'ari' ja kaniman ja Jesús chi arja' ja Ralc'wal Dios ajoj nokch'ocmaji.
* * * * * * * * * *
Ja tok peti ja Jesucristo c'oli k'alasan rxin chi Ralc'wal Dios jari' tok ban bautizar in tok camsaxi xutix ja rquiq'uel chwach cruz. Ma chaka ta ruyon ari' ja ban bautizar pro xutix ja rquiq'uel chwach cruz chakaja'. Ja rEspíritu Santo arja' nbini chakaja' chi ja Jesucristo arja' Ralc'wal Dios. Ja rEspíritu Santo ni rxin wi' chi katzij nojel ja nbij. E oxi' ja rec'o chila' chicaj ja xa junan nquibij tre ja Jesús chi arja' Ralc'wal Dios, jun, Dios ja Tatixel, in jun chic, ja Ralc'walaxel ja nk'alasani jani' rna'oj ja Dios, in jun chic, ja rEspíritu Santo. In chakaja' oxi' rwach ja testigo ja c'o chwach'ulew, jun, ja rEspíritu Santo, in jun chic, ja tok ban bautizar ja Jesús, in jun chic, tok xutix ja rquiq'uel chwach cruz, xa junan nk'alasaj chi oxi' chi Jesús arja' Ralc'wal Dios. Como nekanimaj winak tok nqueya' testigo'il rmalc'ari' tok más na rjawaxic chi nkanimaj ja testigo xin Dios. Ja Dios rcojon ja testigo chi rk'alasaxic chi ja Jesús arja' ja Ralc'wal. Ja testigo'il nuya' ja Dios más na nim ruk'ij chwach ja nqueya' winak. 10 Kanojel ja yukul kac'u'x ruq'uin ja Ralc'wal Dios c'o chic ja testigo'il xin Dios pa tak kanma ja nyabex kaseguro. Ja wi matanimaj ja nbij ja Dios nel c'ari' xa cani' tz'akol tzij nacoj wi'. Queri' naban ja wi matanimaj ja testigo'il ja rya'onto ja Dios tre ja Ralc'wal. 11 Ja testigo'il xin Dios quewa' nuc'ut chikawach ri', chi arja' Dios rya'on chake ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij in ruq'uin ja Ralc'wal nkawil wi'. 12 Ja wi awc'an ja Ralc'wal Dios chipan ja rawanma jari' awc'an chic ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Ja c'a wi ma awc'an ta ja Ralc'wal Dios pan awanma jari' ma awc'an ta ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij.
* * * * * * * * * *
13 Anin xintz'ibajel ja carta ri' in ntakel ewq'uin ixix ja yukul ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo ja Ralc'wal Dios. Ja xintz'ibaj chipan jari' nyabej eseguro chi ixix ewc'an chic ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij.
14 Yukul kac'u'x ruq'uin ja Dios chi arja' nc'ulba' ja roración nkaban ja wi utz nc'axaj ja nkac'utuj tre. 15 Como kotak chi Dios nc'axaj ja koración nkaban xa nak ta nkabij tre rmalc'ari' kotak chi arja' ni nuya' wi' chake ja nkac'utuj tre.
16 Ja tok nkatz'at jun kach'alal wi xuban jun ril kabana' orar pa rcuenta in nyataj na tre ja utzlaj c'aslemal rmal ja Dios. Queri' rubey ja wi ma ja ta xuban ja mta cuytajic trij ja natc'amo'el chijutij chipan ja camíc. Pro c'oli ja il mac wi xaban natruc'amel chijutij chipan ja camíc jari' matinbij chi nkaya' pan oración. 17 Nojelal ja naban ja matirajo' Dios chawe chi naban jari' il mac. Pro c'oli ja il mac wi xaban c'oli cuytajic trij in macatruc'amel chijutij chipan ja camíc.
18 Kotak chi kanojel ja rokalaxnak chic jutij ja c'o rc'aslemal Dios pa tak kanma ajoj makomacuni pro ja Jesús ja Ralc'wal Dios arja' nokchajini in maticowini ja diablo nokruchap ta.
19 Kotak chakaja' chi ajoj okc'o pa rcuenta ja Dios pro ja jule' chic winak ja rec'o chwach'ulew xa pa ruk'a' ja diablo ec'o wi'.
20 In kotak chakaja' chi ja Jesús ja Ralc'wal Dios peti wawe' chwach'ulew in xuya' chake chi kotakij rwach ja Dios ja katzij chi Dios. In ajoj xa jun kabanon ruq'uin ja Dios ja katzij chi Dios in xa jun kabanon ruq'uin ja Jesucristo ja Ralc'wal, ruyon arja' ja Dios ja katzij chi Dios, ruyon arja' nyowi ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 21 Chak'laj walc'wal, tebana' cuenta ewi', maxta tiyuke' ec'u'x cuq'uin ja cachbal tak winak nixtac'a ruq'uin ta ja rachbal tak nakun. Amén.