GÁALATAS
1
Anin in Pablo, inocnak apóstol rxin ja Jesucristo. Pro ma cuq'uin winak ta penak wi' chi inocnak apóstol in chakaja' ma winak ta etakyonel wxin chi rbanic jawa' samaj ri'. Ja Jesucristo rachbil ja katata' Dios eje'e' etakyonel wxin chi rbanic. Jari' mismo Dios ja yico rxin ja Jesucristo chipan ja camíc. Anin ntakel rutzil ewach ewanojelal ja rix iglesia ja rixc'o pa rcuenta Galacia in canojel ja kach'alal ja rec'o wq'uin eje'e' nquetakel rutzil ewach chakaja'. Ja rutzil ja nsipaj ja Dios chake rachbil ja quicotemal xin Dios ja tari' xtecochij más tre ja katata' Dios in tre ja kajaw Jesucristo. Ja Jesucristo arja' xuya' ri' pa camíc, camsax rmal ja kil kamac. Queri' xuban jari' xokrtobej pa ruk'a' ja ritzelal ja c'o chipan awa' tiempo ja rokc'o wi' ri' in tok xuban queri' jari' ni rvoluntad wi' ja katata' Dios ja xuban. Kas ta xtiya' ruk'ij ja katata' Dios camic, chwak in chijutij. Amén.
* * * * * * * * * *
Kas taka'an junwi' nna' emwal wach'alal como ixix nixtajini neya' can ja katata' Dios pro ma c'a jaru' ta wa'an tiempo tenimaj pro makana' maquita arja' xixsiq'uini in xixrucoj chipan ja rutzil ja recochin tre ja Cristo. Pro camic emajon chic rnimaxic jun tijonem ja junwi' chi na, utzlaj tzij xin Cristo ne'xi. Pro jari' ma katzij ta chi utzlaj tzij, xar ec'o jule' winak ja netajini nixqueyoj como eje'e' ncajo' nqueq'uex ja utzlaj tzij ja nc'utu chikawach nak rbanic ja Cristo. Pro ajoj kach'obon chic wa'an chewach nak rbanic ja utzlaj tzij xin Cristo. Xa nak ta xtiq'uexo rbixic jawa' utzlaj tzij ri' ja kach'obon chic chewach xtipi ta ryewal ja Dios trij. Quirtari' xtiban tre masqui ajoj owi masqui jun ángel xin chila' chicaj chakaja'. Cani' kabin chic chewe camic nbij chic jutij chewe, xa nak ta xtiyowi jun chic tijonem chewe in wi arja' nbij chewe chi utzlaj tzij xin Cristo pro wi junwi' chi na chwach ja xenimaj nabey xtipi ta ryewal ja Dios trij.
10 Ja c'a xinbij chewe ri' tri' c'a netz'at wi' chi ma ja ta ninocla' il tre ja xtinch'ec ta quigana winak pro ja nintajini nya' rgana jari' ja Dios. Ja wixta c'a ninocla' il tre ja xtinch'ec quigana winak jari' ma in ajsamajel ta c'ari' rxin ja Cristo.
* * * * * * * * * *
11 Bien tec'waxaj wach'alal, ja utzlaj tzij xin Cristo ja xinya' rbixic chewe jari' ma jun winak ta winakarsyon 12 como ma jun winak ta bin chwe in ma xintijox ta na tre chakaja', ja Jesucristo arja' k'alasan chinwach.
13 Como ixix ec'waxan wach'alal jani' ja nc'aslemal nabey ja tok xinq'ueje' chipan ja religión ja quiniman ja wach tak aj Israel. Bien ec'waxan ja xinban chique ja riglesia ja rtinamit Dios, más k'axnak chi na ja rpokonal xinban chique, ja ta xinwajo' xenuq'uis ta pro ni ta canojelal. 14 In jun chic, congana xintijoj wi' trij ja quireligión ja wach tak aj Israel, e q'uiy chique ja wach tak q'uiyic congana xink'ax chiquewach chi rotakixic. Queri' xinban como congana xinmak'e' chipan ja costumbre ja quiya'on can ja kati't kamama'. 15-16 Pro ja c'a Dios tok xerila' ja tiempo ja rch'obon chwij arja' xk'alasaj chinwach jani' rna'oj ja Jesucristo ja Ralc'wal utzc'a chi anin xtinya' rbixic ja Ralc'wal chique ja winak ja ma e aj Israel ta. Arja' nij inrcha'onto wi' ja tok maja'n quinalaxi in xa rmal ja rutzil ja xincochij tre chewi' tok xinrsiq'uij chi nban jawa' samaj ri'. Ja c'a tok k'alasax chinwach nak rbanic ja Ralc'wal Dios ni majun winak xinbe ta ruq'uin xinc'waxaj ta razón tre nak rbanic como jari' k'alasan chic chinwach rmal ja Dios. 17 Nixtac'a xinbe ta pa Jerusalén chakaja' xenc'waxaj ta razón chique ja xe'oc apóstol nabey chinwach anin. Xar ja xinban, xinbe chipan ja tinamit Arabia c'ac'ari' xinmeloj chic jutij pa Damasco.
18 C'a chi oxi' juna' xinbe wi' pa Jerusalén, tri' xinbe wi' utzc'a chi nwotakij rwach ja Pedro, olajuj k'ij xenbana' ruq'uin. 19 Pro ma ec'o chi ta jule' chic ja rapóstol xintz'at can ta quewach xarwari' ja Jacobo ja rch'alal ja kajaw Jesucristo jari' xintz'at can rwach. 20 Ja nintajini nbij chewi' ri' wach'alal chwach Dios nbij, ma npayil ta.
21 C'ac'ari' xinbe chic chipan ja tinamit je'e ja c'o pa rcuenta Siria in ja c'o pa rcuenta Cilicia. 22 In chakaja' chipan ari' tiempo ja riglesia ja xa jun quibanon ruq'uin ja Jesucristo ja rec'o chipan ja departamento Judea eje'e' maja'n tiquetz'at nwach tri'. 23 Xarwari' c'oli quic'axan chic chwe chi: —Ja Pablo ja maxco' chi pokon xuban chake nabey pro ja camic ntajini nbij chic chique ja winak chi: —Tiyuke' ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo, ne' chic chique. Pro ja nabey rajo' ta xuyoj ta ja yukulbal kac'u'x ruq'uin ja Jesús. Queri' ja quic'axan chic chwe 24 in queya' ruk'ij ja Dios mwal.