16
Ja c'a tok xoc'owi ja xula'nbal k'ij ja María Magdalena rachbil ja jun chic María ja rute' Jacobo rachbil chakaja' ja Salomé eje'e' quelok' jule' ak'om ja qui' rxula' utzc'a chi nebe nequiya'a' trij ja cuerpo rxin ja Jesús. Ja c'a xin domingo pa rsakaric xebe ja bar c'o wi' ja panteón, kas nelto k'ij ja tok xe'ekaj chipan ja lugar: —¿Nak la c'a xtilasani ja rabaj ja tz'apben ruchi' ja panteón utzc'a chi nokcowini nokoc chipan? neche'e chibil tak qui'. Pro ja tok quetz'at pon lasan chic ja rabaj, bien xecowini quetz'at como ja rabaj congana nim. Ja c'a tok xe'ococ chipan ja panteón c'o jun ala' quetz'at, pa quiquik'a' tz'ubul wi', c'o jun nimlaj tziak sak rcojon. Eje'e' congana quixbej qui' rmal. Pro ja c'a ángel xbij chique:
—Ma texbej ta ewi'. Anin wotak chi Jesús ja raj Nazaret ja nixtajini necanoj, ja camsax chwach cruz. Pro arja' c'astaj wa'an rwach ari', ma wawe' chi ta c'o wi'. Quixajo', tetz'ata' mpe' ja lugar ja bar q'ueje' wi' ja rcuerpo. Pro ja camic jix, jebij tre ja Pedro in chique ja jule' chic discípulo chi: —Ja Jesús arja' nnabeyaj chewach, nbe pa Galilea in tri' netz'ata' wi' ja cani' bin can chewe rmal. Queri' tebij chique, ne'e ja ángel. Ja c'a rixoki' alnak xe'elto chipan ja panteón, queri' queban como congana nebirboti rumac ja xbeben ri'il. In ni majun bar ta tri' quibij wi' ja quetz'at rumac ja congana quixben qui'.
* * * * * * * * * *
Ja Jesús tok c'astaji chiquicojol camnaki' pa jun domingo pa rsakaric. Ja c'a kas xuc'ut wi' ri' nabey, chwach María Magdalena. Jari' María ja rec'o wuku' itzel tak espíritu e'ocnak tre nabey in xelasaxel tre rmal ja Jesús. 10 Arja' be cuq'uin ja rachi'i' ja nij etran wi' trij ja Jesús tok maja'n ticami, nerbij chique chi c'astaji ja Jesús. Ja c'a tok xekaj cuq'uin congana bis ok'ej nqueban. 11 In xbij chique: —C'astajnak chic ja Jesús, xintz'at wa'an rwach, ne' chique, pro eje'e' ma xquinimaj ta.
12 Ja c'a Jesús ec'o chic ca'i' rdiscípulo, eje'e' quimajon binem ebenak pa jun aldea tok chaka jalal xuc'ut ri' chiquewach pro junwi' na nca'yi chewi' tok ma xch'obtaj ta cumal chanim chi Jesús. 13 Pro ja tok ch'obtaj cumal xebe cuq'uin ja jule' chic cachbil, xequibij chique: —C'astajnak chic ja Jesús, xeche' chique, pro ma xnimax ta ja quibij.
14 Ja c'a tok be jutz'it tiempo tre xuc'ut chic jutij ri' ja Jesús chiquewach ja julajuj rdiscípulo, eje'e' kas e'ocnak pa mesa. Ja Jesús arja' xumaj quich'olixic rmal ja ma kas ta yukul quec'u'x ruq'uin in rmal ja kas maril nquinimaj chi c'astaji. Queri' xuban chique como eje'e' ma xquinimaj ta ja bix chique cumal ja xetz'ato rxin chi c'astajnak chic. 15 C'ac'ari' xbij chic chique:
—Jix nojel nat nakaj chwach ja rwach'ulew, jeya'a' rbixic ja utzlaj tzij ja nc'amonto, jeya'a' rbixic chique ja winak pro ni canojelal. 16 Canojel ja winak ja xtiyuke' quec'u'x wq'uin in neba̱n bautizar eje'e' nquewil ja totajem xin Dios. Ja c'a ma xtiyuke' ta quec'u'x wq'uin eje'e' nk'e̱t tzij chiquij in neta̱kel chipan ja nimlaj rpokonal. 17 Ja xtiyuke' quec'u'x wq'uin c'o je'e ja xtiyataj na chique ja nc'utuwi ja poder xin Dios quewari', jun, pa nubi' anin nequilasajel itzel tak espíritu chique winak, in jun chic, netzijon chipan jule' chic tzobal ja ma cotakin ta, 18 in jun chic, wi chaka jalal nequechap itzel tak cumatz pro mta nba̱n chique cumal in wi chaka jalal nquetij veneno mta nuban chique chakaja'. In chakaja' wi nqueya' quek'a' pa quewi' ja yawa'i' netzuri. Queri' xbij chique ja rdiscípulo.
* * * * * * * * * *
19 Ja c'a kajaw Jesús tok tzuri tzij rmal cuq'uin ja rdiscípulo arja' c'amarel chila' chicaj, xetz'abe' pa riquik'a' ja Dios. 20 Ja c'a rdiscípulo eje'e' xe'elel, quemaj rbixic ja Jesucristo nojel nat nakaj. Ja kajaw Jesús arja' cachbilaj chi rbanic ja samaj, xuya' chique chi c'o nimak tak milagro nqueban jari' nc'utuwi chi ni katzij wi' nojel ja quimajon rbixic chique ja winak. Amén.