^
TITO
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta Tito li Pabloe
Ja' smelol ti tsc'an t'ujbil lec li boch'o ta x'och ta jchabivanej yu'un jch'unolajeletique
Ja' smelol ti tsc'an ja' no'ox ac'o caltic c'usi lec ti xco'laj xchi'uc sc'op Diose
Ja' smelol ti tsc'an lec c'usitic tspasic li jch'unolajeletique
Ja' smelol c'alal i'albat Tito c'usi tsots sc'oplal ta xtun yu'un Pablo
Ja' smelol c'alal ilaj yo'nton ta sc'opanel ta carta Tito li Pabloe