150
Maŋi Tap̱a mo.
Maŋi Arumgimis e mom piti jin ḵogu mo.
Maŋi a’di e mo ma balany piti mo jin c̱a’bki dem dem mo.
Maŋi a’di gom miin to ma dem dem piti mo.
Maŋi a’di isi ki dhan miiny cam piti jin cana a’di mo.
Maŋi a’di ki ko ma poome/ jin dhalu me’d mo.
Maŋi a’di ka dheŋdhenye/ jin ’kon ma shu/i ’kume’d mo jin buḵu ki dar ga yi’c mo dhala dheŋdhenye/ mo.
Maŋi a’di ka dheŋdhenye/ jin p̱inu ki me’d mo dhali iiyi imis mo.
Maŋi a’di ka shun dheŋdhenye/ mo dhala bargum mo.
Maŋi a’di ki ko ma sahana shu e mo.
Maŋi a’di ki ’kal ’kal ki ko ma sahana shu e mo jin tirkunu mo.
Dhalka ris to ’baar mo kun shi/irrkin mo maŋi Tap̱a mo.
Maŋi Tap̱a mo.