TIMOTHY
Hamadefal
Harwowel babior we yael Paulus ngal Timothy ila pallengel chog mekla ye mel iyang ila yael Paulus hammedaf ngal Timothy, we choluwal ngo re tipingyal ngo ye chil semal tarmal. Pallengel mala Paulus ye hamdefa kofal ila yedamgel. Ye hamdefa ngo ye hakkela depel Timothy bo yebe yedamgel irel yal mel bo yael Jesus Kristus tugul, le yebe dabey chog yalol Hapatpat Momay we mo Babiorol Bugtagwe Muswe. Ngo yebe foru yengang kala yal le iy semal chol hammedaf mo chol faorol ebangelium we, ngo yebe yedamgel luwul hafohoy mo yael yarmat ma hapaliyel ngali.
Sew mekla ye kangalu Timothy bo yebe llugu depal iyang ila “happaliyel ka tor pelal ngo tor mmalel” bo tor momay le yebe hasidoh, bo yebe far hatayikofar loh rechokla rema taelenga.
Ye wol hamangi ngal Timothy wululul yal iy Paulus memel mo fael mokwe ye yedamgel iyang: yal tugulul ladep mo lalayel repiyal mo yal hachangcheng mo yedamgel mo hafohoy kowe ye bulong luwullul.
Palpal Meka Yadol Babior Le
Hamadefal 1:1–2
Hapingping mo foloy 1:3—2:13
Harepiy mo meka yebe llugu depal iyang 2:14—4:5
Kofal Paulus 4:6–18
Haigul loh 4:19–22
1
Harwowel Babior We Yael Paulus Ngal
Babior le ila ye budoh mo irel Paulus le Deus mele ye dipli bo yebe mel bo semal apostel le lol Kristus Jesus, ngo resa hagloyuloh bo ye bela kapta kofael molow la Deus ye hatugulu bo yebe yoh ngalgich irel mala siya sew chog mo Kristus Jesus —
Ngalug ho Timothy, layi le ihachangug: Deus le Temach mo Kristus Jesus le yach Samol yebe fang ngalug haradiya mo ffahol ladep ngo ye fang ngalug hopos. Ac 16:1
Hachigchig Mo Hakkelel Ladep
Ima kangalu Deus yal hachigchig le iy mele ima hasrowu le ila wey mo lal yai luluwal le ye wochog mokwe chapdoh kowe yai rema foru. Ima kangalu Deus yal hachigchig ngo iy ma luluwaleh long luwul yai mapel lubong mo leral. Ima luluwaley chog yodwe ho tang ngo ye kkel depey le sibe werfengal bo yebe momay depey. Ite maligili kkelel tugul la yam, le tappel tugul we yael Lois we sil solom mo Eunice we solom. Ye tugul lal depey la ye wol kkel yam tugul. Ac 16:1 Ila fal le ibe hamangi ngalug bo hobe itol kkefang we Deus ye fang ngalug irel yodwe iyetedah payi uwom bo ibe mapelah. Bo Espritu Santus la Deus ye fang ngalgich ila yete faor gich le sibe motog, Espritu Santus la lamliyel Deus ye far fang kkelach, ngo ye fang ngalgich hachangcheng mo kkelel ladep.
Ho towe maa le hobe kapta kofael Samol la yach, ngo ho towe maagiliyey irel mele isa kalbus le fael Kristus. Hobe far dabeyey irel hafohoy bo fael Hapatpat Momay we le iy Deus yebe fang kkelem iyang. Ye hadoragich ngo yesa ffesang gich bo gich lol, le te fael mekla siya foru, bo fael mala iy ye luluwaley mo haradiya la yal. Ye fang ngalgich haradiya mo irel Kristus Jesus imwol yodwe yebe sub faileng le iyang. 10 Iwe ngo igla ila sa llah ngalgich mo irel yal budoh Demer la yach Kristus Jesus. Iy mele yesa hachuyaloh mala kkelel maes, ngo irel Ebangelium mele yesa kkewar ngalgich molow la tor siyal.
11 Deus yesa duwleyey bo ngang semal apostel mo sensey bo iy be kapta kofal Hapatpat Momay we. 1 Ti 2:7 12 Ila fal le iye sengal yai hafohoy irel meka iyang. Ngo ngang ite motog bo igula yeramtala iluglug ngali. Ngo ye tugul depey le be yoh ngali le be kekafele chog mekla yesa tahache kofal ngalyey yee, yela hola yodla yebe tefaeldoh iyang. 13 Ho towe ttahcheloh hapatpat kowe ye momay we sa moll yai hamdefa ngalug. Ila mala repiyem le hobe dabey, iwe ngo hosa mel chog luwul tugul mo hachangcheng le ma yoh ngalgich mo irel yach sew chog mo Kristus Jesus. 14 Irel mala kkelel Espritu Santus le ye mel irech, ngo hobe hafalli mokwe ye momay we resa tahache kofal ngalug.
15 Hosa gola bo panger rechokla re mel wol mokwe faluyel Asia, le ye mel Phygelus mo Hermogenes luwulur, ngo resa ttahcheyeyloh. 16 Samol yebe fahor yarmetael family la yael Onesiphorus bo sa cholop yal ma hakkela depey bo ibe yedamgel. Yete maa irel mele ngang imel lal kalbus. 17 Yodwe chog yela hola doh Roma ngo yesa meri fedaleyey yee, yela wiriyey. 18 Samol yebe ffaho depal ngali irel Rall Tatelal Hapatpat. Gel ngo ho gola lepal mokwe ye faor ngalyey mo wol Ephesus.

1:2 Ac 16:1

1:5 Ac 16:1

1:11 1 Ti 2:7