2
NOSIK 13-25
13 Able kerker Iudaia lera paseka taba maike, Iesu bakiamuda Ierusalemaem. 14 Muige erkepasam metage e le nardarda kau, mamoe a dibadiba (salemikelare) ia waiakai agimurtem; ege nardarda bakir dorgele dorgege urder. 15 Ege tabara amriklu dirsiri lagerlam ege namuda kau a mamoe adem erkepasam metalam. Ege bakir dorgelera zoromzorom bakir depeki, a iaba laulau epaiti. 16 E eudige dakaidari le daratagerda ge dibadiba salemikelare: “Adem bakiaware! Wa nole kari Babira meta ikairare lu arap uteb obai!” 17 Abra memegle dikepwarda able mir zogoziawalide detautli, “Kara lag mari metaem, Agud, karidoge urise dikweiredi.” 18 Ege Iudaia le aukelarkelar bautmeri, “Nalu Lamarira kelar obakelare kerbi oditomertare mamanali ma umele able lu iker?” 19 Iesude iabi daratagerlare, “Able erkepasam meta detkoare, kai koka dewelare neis a netat gergerge.” 20 Iudaia legize abi detagerda, “Ki 46 urut aisa able erkepasam meta ki demerda - ma nako ia demer neis a netat gergerge?” 21 Agekar mir, Iesude able erkepasam meta detauter pe abra gem dike. 22 Keubu e eudlam ikiamda abi memeglera mena abra mir wanagri iabi idonige nalu ia e oditautli, a wi umele wauridli zogoziawali a Iesura mir agekar mir. 23 A nade ga Iesu dawer able paseka lewerge Ierusalemage, gair legize abi irmirlare nadege Iesude Lamarira kelar ikerer. 24 Ege Iesu nole iabi doge okase dawer ableglam a auka umele gair lera idoni. 25 E nole lakak nale abi oditagri lera idoni umele sopkak obatawirik.