2
Pol owrai tweni mijen se Kristo
Tasik ko jojik nir, nuvinuk ji kami seveling pa iok nga bowrai tweni norrorrmien se Atua nga womu miteptepi. Sete nuvinuk nga bowrai tweni renge rijen melmelas rrek renge nale norongwosien se jinibb, ejki. Ko daron nga meptevi kami, nuloli norrorrmien suk nga bemalie nanu jijle, ko nanu sansan kobbong bosp̃e suri, evi Iesu Kristo, tevi mijen sen renge nai pelaot. Re wosenen derteren suk ejki rrese, tetajer numtutu ko nuririr. Ko werweren suk sete eplari renge norongwosien se jinibb nga pirvei kami ren, ejki. Ko werweren suk evi nga piviseni derteren ne Nem̃in On, nga puloli batu nosurien se kami sete puto renge nale norongwosien se jinibb, ko puto renge derteren se Atua kobbong.
Nem̃in se Atua okloli rramrongrongwose norongwosien se Atua
Ko ewretun, kem namok-wer visviseni nale norongwosien tevi nir nga nolor m̃itra pa renge mauren ne kalesia. Ko sete evi norongwosien nga mivi ne iel ngatan, rreknga derteren ne iel ngatan san, ejki. Derteren ngok nir para-jijki ko para-sij nabong sopon. Ko norongwosien ma nga kem namwera tweni ngok, Atua sansan kobbong orongwose, ko esilveni nga jinibb nir sete parongwose. Evi norrorrmien nga Atua murrorrmi ko pa nga pia-susi kerr van mare, mian ko mia-loli iel ngatan. Jinibb nga marlelep ne iel ngatan san sete orongwose norongwosien ngok. Ko poro parongwose, setemun mara-revji Numal ne melrin renge nai pelaot. Ko sete artor sweri norongwosien ngok. Ko Naul On owra ‘Atua elngi lilane nanu elep oto metmet tweni nir nga marmerreni ni milep. Setewor jinibb arlesi nanu ngok nir renge meter, setewor arunge nale ner renge boror, ko setewor arrorrmi nir renge norrorrmien ser, ejki wor.’ 10 Ko Atua elai Nem̃in On sen nga piviseni nanu ngok nir tevi kerr. Nem̃in On sen ngok orongwose p̃iskai nanu nga miteptepi. Norrorrmien se Atua nga jinibb sete murongwose p̃iskai, ko Nem̃in On orongwose p̃iskai kobbong. 11 Ko evi nem̃i jinibb kobbong nga muto renge ni, orongwose piviseni nga m̃ernen erpese. Ko erpok kele, Nem̃in On se Atua kobbong orongwose puwra tweni kele nga Atua erpese. 12 Ko kerr kalesia, Nem̃in nga rramlai pa sete evi nem̃in nga miplari iel ngatan, ejki. Evi Nem̃in nga Atua mukoni vini nga puloli rraprongwose nelaien nga marres nir nga Atua m̃ilai tevi kerr.
13 Ko erpok, nale nga namrij rengen sete eplari renge norongwosien se jinibb, ejki, ko namlai nale nga Nem̃in On mivisviseni kem e. Ko namok-werai tweni nale weretunen sen renge nale nga m̃ilai tevi nir nga Nem̃in sen m̃ilik renger. 14 Ko si nga Nem̃in On sete m̃ilik rengen, sete orongwose p̃ilai derteren lele nga Nem̃in On m̃ilai. Ko m̃ernen meten orrorr nga sete mia-rongwose nanu nen nir, elesi erpe arivi nanu ne lenglengen, suri Nem̃in On kobbong orongwose puloli jinibb purongwose nanu nen nir. 15 Ko jinibb nga Nem̃in On se Atua m̃ilik rengen orongwose sev nga m̃irres ko sev nga m̃isij, ko sete jinibb m̃inij san orongwose puwra suri jinibb nga mirpok san. 16 Erpe Naul On muwrai, ‘Sete san orongwose norrorrmien se Atua, sete san orongwose p̃isesre ni.’ Ngok ewretun, ko kerr rramlai pa norrorrmien se Kristo osuw.